Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng là nhiệm vụ trọng tâm
Đồng chí Võ Văn Thưởng: Cục Tuyên huấn đã có nhiều sáng tạo trong chỉ đạo, tổ chức đấu tranh chống quan điểm sai trái trên Internet, mạng xã hội.

Cùng tham dự có Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam.

Thay mặt Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Trung ương, đồng chí Võ Văn Thưởng đã gửi lời chúc mừng năm mới, lời thăm hỏi, động viên tới cán bộ, chiến sĩ Tổng cục Chính trị và Cục Tuyên huấn.

Chúc mừng Cục Tuyên huấn vừa được Bộ trưởng Bộ Quốc phòng tặng Cờ thi đua năm 2018, đồng chí Võ Văn Thưởng nhấn mạnh Ngành Tuyên giáo của Đảng nói chung, ngành tuyên huấn trong quân đội nói riêng có vai trò, vị trí hết sức quan trọng trong công tác tư tưởng của Đảng, là vũ khí sắc bén tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng đến với quần chúng nhân dân và cán bộ chiến sỹ. Đặc biệt, Cục Tuyên huấn đã thường xuyên, chủ động, kịp thời có các biện pháp báo cáo, cung cấp thông tin, định hướng tư tưởng trước các vấn đề phức tạp, nhạy cảm; đấu tranh chống thông tin xấu độc trên Internet, mạng xã hội góp phần ổn định tư tưởng, củng cố niềm tin của bộ đội và nhân dân.

Cục Tuyên huấn đã có nhiều mô hình, biện pháp, cách làm mới, sáng tạo trong chỉ đạo, tổ chức đấu tranh chống quan điểm sai trái trên Internet, mạng xã hội. Thường xuyên quan tâm chỉ đạo, biên soạn nhiều sách, tài liệu chuyên khảo, tham khảo, luận cứ, chủ động đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị kỹ thuật cho các cơ quan, đơn vị phục vụ nhiệm vụ đấu tranh trên Internet, mạng xã hội.

“Những kết quả hoạt động của Cục Tuyên huấn đã góp phần cùng ngành tuyên giáo cả nước hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị trong năm 2018”.-  Đồng chí Võ Văn Thưởng khẳng định.

Đồng chí Võ Văn Thưởng thăm hỏi, động viên tới lãnh đạo Tổng cục Chính trị, lãnh đạo chỉ huy và đại diện các phòng, ban Cục Tuyên huấn.
Đồng chí Võ Văn Thưởng chúc cán bộ, chiến sĩ Cục Tuyên huấn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị năm 2019 (Ảnh: Thu Hằng)

Phân tích và dự báo một số tình hình trong nước và thế giới trong năm 2019, đồng chí Võ Văn Thưởng đề nghị Cục Tuyên huấn cần quán triệt tư tưởng chỉ đạo chung của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng là phải làm tốt hơn năm 2018 trên tất cả các lĩnh vực. Tư tưởng chỉ đạo đó cũng đặt ra yêu cầu cho ngành tuyên giáo của Đảng cũng như Cục Tuyên huấn thực hiện nhiệm vụ chính trị tốt hơn năm 2018.

Đồng chí Võ Văn Thưởng đề nghị Cục Tuyên huấn cần phát huy tốt vai trò là cơ quan tham mưu chiến lược, tập trung chỉ đạo các cơ quan đơn vị thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị, định hướng tư tưởng cho bộ đội và nhân dân trước các vấn đề phức tạp, nhạy cảm, tạo sự đồng thuận và thống nhất cao trong Đảng, trong nhân dân và toàn xã hội.

Cục Tuyên huấn cũng cần tiếp tục tham mưu, chỉ đạo việc học và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, thực hiện mỗi ngày một lời Bác dạy, gắn liền với hoạt động tuyên truyền kỷ niệm 50 năm ngày thực hiện Di chúc của Bác Hồ, 75 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam, 30 năm ngày hội Quốc phòng toàn dân.

Toàn cảnh buổi gặp mặt
Đồng chí Võ Văn Thưởng: Cục Tuyên huấn có vai trò quan trọng trong công tác tư tưởng của Đảng và Quân đội (Ảnh: Thu Hằng)

 “Đặt hàng” Cục Tuyên huấn những nhiệm vụ trong năm 2019 gắn với nhiệm vụ phòng, chống diễn biến hòa bình trên lĩnh vực tư tưởng văn hóa, phòng chống các quan điểm sai trái trên Internet, mạng xã hội, đồng chí Võ Văn Thưởng đề nghị phải coi đây là nhiệm vụ trọng tâm. Trong đó, tham mưu, chỉ đạo triển khai cụ thể hóa Nghị quyết số 35-NQ/TW ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị về “Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”; cũng như các văn bản chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Tuyên giáo Trung ương về kiện toàn, tổ chức bộ máy các cơ quan giúp Trung ương về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch phù hợp với thực tiễn của Quân đội.

Lưu ý nội dung tin giả trên mạng xã hội, đồng chí Võ Văn Thưởng yêu cầu thông tin phải nhanh chóng, chính xác, “đi trước mở đường”, tránh tình trạng “đi theo nói lại”.

Đồng chí Võ Văn Thưởng cũng đề nghị, cần sử dụng sức mạnh của kỹ thuật trong thực hiện nhiệm vụ này. Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Công an, Ban cơ yếu Chính phủ cùng Bộ Tư lệnh tác chiến không gian mạng; Tập đoàn công nghiệp – Viễn thông Quân đội Viettel... cần có sự phối hợp đảm bảo các nhiệm vụ, giải pháp kỹ thuật, đảm bảo cung cấp thông tin, đường truyền dẫn phục vụ chỉ đạo đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

Thu Hằng

Có thể bạn quan tâm

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Liên kết website

Xem nhiều nhất