Đoàn công tác Ban Tuyên giáo Trung ương làm việc với Tỉnh ủy Sơn La
Quang cảnh buổi làm việc. Ảnh: Hữu Quyết/TTXVN

Theo báo cáo của Tỉnh ủy Sơn La, đến nay, 100% tổ chức cơ sở Đảng đã rà soát và tổ chức học tập, nghiên cứu, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng cho cán bộ, đảng viên. Trong quá trình thực hiện, đã yêu cầu cán bộ, đảng viên sau khi dự hội nghị phải hoàn thành bài thu hoạch cá nhân nộp về chi ủy, chi bộ để lưu hồ sơ đảng viên và làm căn cứ đánh giá, xếp loại đảng viên cuối năm.

Trong việc xây dựng chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội đại biểu tỉnh lần thứ XV, đến nay Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Sơn La đã ban hành 9 đề án, 8 nghị quyết; Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành 6 đề án, nghị quyết. Trong quá trình thực hiện, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, tổ chức chính trị xã hội đã bổ sung, sửa đổi kế hoạch thực hiện Nghị quyết của cấp đã xây dựng, cụ thể hóa bằng các đề án, kế hoạch theo từng lĩnh vực, có lộ trình cụ thể triển khai thực hiện. Ngoài ra, lựa chọn những nội dung cụ thể, liên quan trực tiếp tới địa phương, đơn vị để bổ sung xây dựng chương trình hành động gắn với những chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp, lộ trình phù hợp với chức năng, nhiệm vụ.

Về thực hiện công tác tuyên giáo, hệ thống các cơ quan báo chí, tuyên truyền đã triển khai nhiều hoạt động với hình thức thiết thực, phù hợp đến cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân về chủ trương, đường lối, nghị quyết, chỉ thị của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Trong đó, tập trung tuyên truyền đậm nét, kịp thời các sự kiện chính trị - thời sự, vấn đề được xã hội quan tâm như công tác thông tin đối ngoại, biển đảo, biên giới. Bên cạnh đó, tỉnh Sơn La đã xây dựng được một số mô hình hay, cách làm sáng tạo trong công tác tuyên giáo. Đó là xây dựng đề án nâng cao chất lượng, hiệu quả việc thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, ngăn chặn, gỡ bỏ các thông tin sai sự thật, xuyên tạc của các thế lực thù địch trên internet và mạng xã hội; duy trì hoạt động có hiệu quả 3.300 đội văn nghệ bản, góp phần giữ gìn, bảo tồn bản sắc văn hóa dân tộc.

Theo Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Sơn La Đinh Thị Bích Thảo, trong thời gian tới, tỉnh tiếp tục tuyên truyền sâu rộng trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân về kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII và Nghị quyết đại hội Đảng các cấp; thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, nâng cao chất lượng điều tra, nắm bắt, nghiên cứu dư luận xã hội; làm tốt việc định hướng tư tưởng, dư luận xã hội trong cán bộ, đảng viên. Đồng thời, ban hành đề án: Tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, ngăn chặn, gỡ bỏ các thông tin sai sự thật, xuyên tạc của các thế lực thù địch trên mạng internet và mạng xã hội về tỉnh Sơn La giai đoạn 2022-2025. Tỉnh Sơn La kiến nghị Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức tập huấn chuyên môn, nghiệp vụ công tác dư luận xã hội, thông tin đối ngoại cho các địa phương; kịp thời cung cấp những thông tin đối với những vấn đề "nóng", vụ việc phức tạp phát sinh để định hướng thông tin, tuyên truyền, ổn định dư luận xã hội, tạo sự đồng thuận trong nhân dân.

Tại buổi làm việc, các đại biểu đã tập trung trao đổi về kinh nghiệm trong thực hiện quán triệt, tuyên truyền các chỉ thị, nghị quyết của Đảng; những cách làm hay, hiệu quả công tác tuyên giáo, công tác tuyên truyền trên báo chí. Cung cấp thông tin định hướng tuyên truyền về những vấn đề dư luận quan tâm; công tác đấu tranh phản bác các thông tin xấu độc của các thế lực thù địch; những vấn đề trong tổ chức học tập quán triệt các nghị quyết của Đảng...

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Trần Thanh Lâm đánh giá cao những kết quả đã đạt được trên các lĩnh vực của tỉnh Sơn La. Tỉnh đã tạo sự đồng thuận, đoàn kết trong cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân khi triển khai thực hiện các chủ trương, nghị quyết của Đảng, Nhà nước. Đặc biệt, trong thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, tỉnh Sơn La đã triển khai với các chương trình cụ thể, thiết thực. Cùng với đó, việc thực hiện các nhiệm vụ xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị về tư tưởng, đạo đức, phòng, chống suy thoái tư tưởng chính trị đã được tỉnh Sơn La triển khai đồng bộ, có hiệu quả. Trong công tác tuyên giáo, Tỉnh ủy Sơn La đã có nhiều giải pháp, cách làm, mô hình sáng tạo để thực hiện và áp dụng vào thực tiễn.

Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Trần Thanh Lâm đề nghị, trong thời gian tới, tỉnh Sơn La cần quan tâm, tăng cường thực hiện việc xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong cán bộ, đảng viên. Cùng với đó, tỉnh cần nâng cao chất lượng hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chính Minh; tăng cường quản lý hoạt động báo chí, xuất bản; nắm bắt dư luận xã hội, tôn giáo trong đồng bào dân tộc ở biên giới, vùng sâu, vùng xa để bảo đảm an ninh trật tự, chính trị - xã hội; chú trọng công tác tuyên truyền trong hoạt động đối ngoại Việt Nam – Lào.../.

Theo TTXVN

Có thể bạn quan tâm

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Liên kết website

Xem nhiều nhất