Khai giảng Lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức dành cho chức danh Trưởng ban, Phó Trưởng ban Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Thành ủy năm 2021
Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương Lại Xuân Môn phát biểu tại buổi lễ khai giảng lớp học. (Ảnh: TA)

Dự Lễ khai giảng ở điểm cầu Hà Nội có các đồng chí: Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương Lại Xuân Môn; Phó Giáo sư, Tiến sỹ Nguyễn Duy Bắc, Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh; đại diện lãnh đạo các đơn vị chức năng thuộc Ban Tuyên giáo Trung ương và Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh; các thầy giáo, cô giáo và 114 học viên là đại diện ban tuyên giáo cấp ủy cấp tỉnh và tương đương trên cả nước tham dự lớp bồi dưỡng ở các điểm kết nối mạng.

Phát biểu khai giảng lớp học, Phó Giáo sư, Tiến sỹ Nguyễn Duy Bắc cho biết, đây là lớp đầu tiên được tổ chức trong năm 2021 của Khối các cơ quan Đảng. Lớp bồi dưỡng 8 chuyên đề cập nhật những nội dung mới của văn kiện Đại hội XIII về lĩnh vực tuyên giáo, khoa giáo, tư tưởng lý luận, các kiến thức thực tiễn ở trong nước và quốc tế. Phó Giáo sư, Tiến sỹ Nguyễn Duy Bắc đề nghị các học viên lắng nghe ý kiến trao đổi, gợi mở của các giảng viên, tích cực tham gia thảo luận để lớp bồi dưỡng đạt kết quả tốt nhất.

Theo Phó Giáo sư, Tiến sỹ Nguyễn Duy Bắc, việc học tập trong điều kiện trực tuyến có thể gặp khó khăn trong trao đổi, nhưng các giảng viên của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh và Ban Tuyên giáo Trung ương sẽ sẵn sàng lắng nghe, chia sẻ về những nội dung trong các chuyên đề.

Phát biểu chỉ đạo Lớp bồi dưỡng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương Lại Xuân Môn đánh giá, nhìn chung, đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý ngành tuyên giáo hiện nay có bản lĩnh chính trị vững vàng, có năng lực, trình độ, phẩm chất đáp ứng yêu cầu thực tiễn. Trong bối cảnh hiện nay, việc tập trung nâng cao chất lượng đào tạo đội ngũ cán bộ tuyên giáo ở các cơ sở đào tạo chính quy là một giải pháp quan trọng cho mục tiêu ngày càng nâng cao tính chuyên nghiệp của đội ngũ này.

Trước tình hình thế giới, khu vực và trong nước hiện nay, công tác bồi dưỡng, cập nhật kiến thức, kỹ năng, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý làm công tác tuyên giáo cần được thực hiện thường xuyên, liên tục, đáp ứng yêu cầu thực tiễn đặt ra, cũng như nâng cao chất lượng, hiệu quả tham mưu, tính dự báo trong lĩnh vực công tác tuyên giáo.

Quang cảnh lớp học. (Ảnh: TA)

Quang cảnh lớp học. (Ảnh: TA)

Tất cả 114 học viên của Lớp bồi dưỡng sẽ được giới thiệu và nghiên cứu, thảo luận 8 chuyên đề về: Xây dựng văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững của đất nước trong tình hình mới; Quản quỹ xã hội phát triển bền vững, bảo đảm tiến bộ, công bằng trong xã hội; Xây dựng, chỉnh đốn Đảng, sắp xếp, tổ chức bộ máy, nâng cao chất lượng của đội ngũ cán bộ, góp phần đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng trong tình hình mới; Tiếp tục đổi mới tư duy lý luận trước yêu cầu nhiệm vụ và trong bối cảnh mới; công tác khoa giáo trong tình hình hiện nay; công tác dư luận xã hội trong tình hình mới; xây dựng nền báo chí xuất bản chuyên nghiệp, nhân văn, hiện đại theo tinh thần nghị quyết khóa XIII của Đảng; Một số vấn đề lý luận về công tác tuyên truyền trong tình hình mới. Đây là những vấn đề cơ bản rất quan trọng, gắn với thực tiễn công tác lãnh đạo của Ban Tuyên giáo hiện nay. 

Theo đồng chí Lại Xuân Môn, thời gian của lớp bồi dưỡng không dài, từ ngày 19-22/10/2021, do vậy, các học viên cần nêu cao ý thức trách nhiệm tham gia đầy đủ, phát huy tinh thần tự giác; tích cực nghiên cứu, chủ động trao đổi những băn khoăn, vướng mắc để nắm chắc, hiểu rõ hơn những vấn đề đưa ra trong quá trình học; gắn những nội dung tiếp thu trong các chuyên đề với thực tiễn đặt ra trong công tác tuyên giáo ở các cấp ủy Đảng để làm tốt hơn nữa nhiệm vụ chính trị đặt ra.

Lớp học tổ chức theo hình thức trực tuyến. (Ảnh: TA)

Lớp học tổ chức theo hình thức trực tuyến. (Ảnh: TA)

Đồng chí Lại Xuân Môn đề nghị Ban Tổ chức lớp quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi để lớp bồi dưỡng diễn ra thuận lợi theo hình thức trực tuyến. Đồng chí cũng bày tỏ tin tưởng, với sự phối hợp chặt chẽ của Ban Tuyên giáo Trung ương và Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, sự tâm huyết, trách nhiệm của đội ngũ giảng viên, sự nỗ lực, cố gắng của các học viên, lớp bồi dưỡng sẽ đạt được các kết quả tốt đẹp./.

Nhật Minh

Có thể bạn quan tâm

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Liên kết website

Xem nhiều nhất