Nhiều chuyển biến tích cực sau 5 năm triển khai chương trình phối hợp giữa Ban Tuyên giáo Trung ương và Bộ Công an
Ảnh minh hoạ

Theo đó, thời gian qua, Ban Tuyên giáo Trung ương và Bộ Công an đã phối hợp tổ chức quán triệt, triển khai nghiêm túc, quyết liệt trên nhiều lĩnh vực công tác của ngành và đạt được nhiều kết quả quan trọng.

Ban Tuyên giáo Trung ương và Bộ Công an đã chủ động phối hợp hiệu quả, trao đổi thông tin, tình hình kịp thời phục vụ biên soạn tài liệu, giáo trình, xây dựng nhiều nội dung, chương trình phục vụ công tác tuyên truyền, giáo dục, phổ biến đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về ANTT, về những thành tích, chiến công tiêu biểu của lực lượng CAND trong công tác bảo đảm ANTT; ngăn chặn những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến’, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, phản bác các quan điểm, luận điệu, thông tin sai trái; góp phần tạo chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, tư tưởng và hành động của các cấp, các ngành và người dân trong công tác bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, an ninh quốc gia, bảo vệ vững chắc chủ quyền, lãnh thổ, lợi ích quốc gia, dân tộc, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để xây dựng và phát triển đất nước.

Ở Trung ương, sau khi Chương trình phối hợp số 09 được ký kết, Tổng cục Chính trị CAND ban hành Công văn số 9417/X11-X15, ngày 11/8/2016 hướng dẫn Công an các đơn vị, địa phương xây dựng kế hoạch, phổ biến, quán triệt sâu rộng đến cán bộ, chiến sĩ, chủ động phối hợp với các đơn vị chức năng của Ban Tuyên giáo Trung ương và Ban Tuyên giáo các tỉnh ủy, thành ủy triển khai thực hiện. Ban Tuyên giáo Trung ương ban hành Công văn số 954-CV/BTGTW, ngày 28/7/2016 gửi các tỉnh ủy, thành ủy chỉ đạo Ban Tuyên giáo, Công an địa phương triển khai thực hiện Chương trình phối hợp số 09.

Quá trình triển khai thực hiện, lãnh đạo 2 ngành luôn chỉ đạo, quán triệt triển khai thực hiện nghiêm túc, sát với tình hình thực tế, đến từng đảng viên, cán bộ, chiến sĩ về đường lối, chủ trương, của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhất là Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ gắn với việc thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị Về đẩy mạnh, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh trong CAND vào sinh hoạt thường kỳ đối với các chi bộ để đảng viên tự soi, tự sửa, tự phê bình và phê bình.

Ở địa phương, xác định ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng trong công tác xây dựng Đảng, 100% Công an và Ban Tuyên giáo các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương đã tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc Chương trình phối hợp số 09; chủ động xây dựng, ký chương trình, kế hoạch phối hợp và hướng dẫn, chỉ đạo Công an, Ban Tuyên giáo cấp huyện triển khai ký chương trình, kế hoạch thực hiện các năm để tổ chức thực hiện, lựa chọn nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm, bảo đảm sát thực, phù hợp với đặc điểm tình hình tại địa phương.

Chủ tịch Hồ Chí Minh thăm đơn vị Công an nhân dân vũ trang bảo vệ Thủ đô Hà Nội, ngày 14-2-1961. Ảnh: Tư liệu TTXVN

Chủ tịch Hồ Chí Minh thăm đơn vị Công an nhân dân vũ trang bảo vệ Thủ đô Hà Nội, ngày 14-2-1961. Ảnh: Tư liệu TTXVN

Hằng năm, căn cứ vào tình hình thực tế, cơ quan Thường trực Chương trình phối hợp số 09 của Bộ Công an và Ban Tuyên giáo Trung ương trao đổi, đề xuất bổ sung nội dung phối hợp để hướng dẫn các cơ quan, đơn vị của hai ngành Công an và Tuyên giáo tổ chức triển khai thực hiện; đồng thời định kỳ trao đổi về công tác tuyên giáo, tuyên truyền, trong đó tập trung vào các nội dung đã ký kết, những vấn đề có liên quan đến công tác bảo đảm ANTT, xây dựng lực lượng Công an, phát triển kinh tế - xã hội, giải quyết các vấn đề bức xúc trong Nhân dân... tạo được sự chủ động và thống nhất cao trong công tác phối hợp.

Theo báo cáo có 40 địa phương triển khai thực hiện trong năm 2016 (Hà Nội, Sơn La, Lai Châu, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa, Kon Tum, Cao Bằng, Thái Nguyên, Bắc Kạn, Vĩnh Phúc, Hải Dương, Hưng Yên, Hòa Bình, Hà Nam, Nam Định, Nghệ An, Ninh Thuận, Đồng Nai, Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Phước, Long An, Bến Tre, Tiền Giang, Đồng Tháp, Vĩnh Long, Trà Vinh, An Giang, Quảng Bình, Đà Nẵng, Bình Thuận, Ninh Bình, Thanh Hóa, Đăk Nông, Tây Ninh, Lạng Sơn, Đăk-Lăk, Cần Thơ, TP. Hồ Chí Minh, Quảng Ngãi); 21 địa phương triển khai trong năm 2017 (Hà Giang, Lâm Đồng, Điện Biên, Tuyên Quang, Hải Phòng, Yên Bái, Quảng Ninh, Phú Thọ, Bắc Ninh, Thái Bình, Hà Tĩnh, Kiên Giang, Cà Mau, Sóc Trăng, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Quảng Nam, Hậu Giang, Bình Dương, Lào Cai, Gia Lai, Bạc Liêu); địa phương triển khai sau 1 năm có chỉ đạo của hai ngành cấp trên (Bạc Liêu tháng 11/2017, Bắc Giang triển khai tháng 01/2018).

MỘT SỐ KẾT QUẢ NỔI BẬT

Thứ nhất, phối hợp tuyên truyền, nâng cao nhận thức của các tầng lớp Nhân dân về đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm ANTT.

Thứ hai, phối hợp trong tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Đảng.

Thứ ba, phối hợp tham giaxây dựng các văn bản chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, văn bản quy phạm pháp luật về lĩnh vực ANTT,xây dựng lực lượng CAND và lĩnh vực tuyên giáo.

Thứ tư, phối hợp trong công tác bảo vệ an ninh chính trị nội bộ, bảo vệ bí mật Nhà nước (BMNN), bảo đảm an ninh, an toàn cơ quan, đơn vị ngành Tuyên giáo; công tác tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên ngành.

Thứ năm, phối hợp quản lý, bảo đảm an ninh trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa; an ninh, an toàn thông tin trên lĩnh vực báo chí, xuất bản, văn hóa, văn nghệ, thông tin trên mạng Internet; tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch.

Thứ sáu, phối hợp thực hiện nắm tình hình tư tưởng, dư luận xã hội và định hướng tư tưởng phục vụ hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội. 

Thứ bảy, phối hợp tuyên truyền về những thành tích, chiến công, gương chiến đấu dũng cảm của lực lượng CAND trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm ANTT; các mô hình hay, cách làm sáng tạo trong phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc”.

Thứ tám, phối hợp tuyên truyền các sự kiện chính trị của đất nước, truyền thống của Đảng, dân tộc, quan hệ đối ngoại; tổ chức kỷ niệm Ngày truyền thống ngành Tuyên giáo, ngành Công an.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả tốt đẹp đã đạt được vẫn còn bộc lộ một số những tồn tại, hạn chế như: Việc triển khai thực hiện Chương trình phối hợp số 09 tại một số địa phương chưa được quan tâm đúng mức, thường xuyên, còn chậm, chưa có kế hoạch cụ thể hằng năm; việc xây dựng được các mô hình, nội dung phối hợp thiếu  chiều sâu, có nơi vẫn mang tính hình thức.

Công tác phối hợp giữa hai ngành chủ yếu bằng văn bản, chưa chú trọng  kiểm tra, hướng dẫn, biểu dương, khen thưởng, nhân rộng, các điển hình tiên tiến trong công tác phối hợp. Công tác trao đổi thông tin, phối hợp tổ chức tuyên truyền, định hướng tư tưởng cho Nhân dân khi xảy ra các vụ việc phức tạp, thu hút sự quan tâm của dư luận xã hội tại một số thời điểm triển khai còn chưa kịp thời.

Công tác sơ kết, tổng kết chưa được tiến hành thường xuyên, định kỳ. Công tác phối hợp tuyên truyền về các dự án luật liên quan đến ANTT (Luật An ninh mạng; Luật Đặc xá (sửa đổi); Luật Bảo vệ bí mật Nhà nước; Luật cư trú (sửa đổi); Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ...) còn hạn chế.

PHÁT HUY LỢI THẾ, TẬP TRUNG NHỮNG NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM

Trên cơ sở kết quả phối hợp thực hiện Chương trình phối hợp số 09, giai đoạn 2016 - 2020, các đơn vị thuộc Bộ Công an và Ban Tuyên giáo Trung ương cần tập trung vào 5 nhiệm vụ trọng tâm sau:

Một là, tiếp tục quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc: Quyết định số 238-QĐ/TW, ngày 30/09/2020 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa XII) ban hành quy chế phối hợp giữa Ban Tuyên giáo các cấp với cơ quan Nhà nước cùng cấp trong việc thực thi pháp luật, triển khai kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội, giải quyết các vấn đề nổi cộm, Nhân dân quan tâm (thay thế Quyết định 221-QĐ/TWngày 27/04/2009 của Ban Bí thư khóa X); Quyết định số 362/QĐ-TTg ngày 03/04/2019 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch phát triển và quản lý báo chí toàn quốc đến năm 2025. Đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân, các cấp, các ngành, mỗi cán bộ, đảng viên và Nhân dân đối với nhiệm vụ quốc phòng, an ninh, nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, công tác bảo đảm ANTT, phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc nêu trong Nghị quyết Đại hội của Đảng.

Hai là, phối hợp tham mưu triển khai thực hiện có hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục chính trị tư tưởng, vận động Nhân dân thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; phòng ngừa, đấu tranh có hiệu quả âm mưu “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa; bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới.

Tuyên truyền về âm mưu, phương thức, thủ đoạn hoạt động của các thế lực thù địch, phản động và tội phạm nhằm nâng cao ý thức cảnh giác, hiểu biết pháp luật, tích cực tham gia phòng ngừa, phát hiện, tố giác tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật của quần chúng Nhân dân. Tuyên truyền, khích lệ, động viên, nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt trong phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” và phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”.

Ba là, thường xuyên trao đổi, cung cấp thông tin, tài liệu, nâng cao chất lượng, hoạt động công tác tuyên truyền miệng trong CAND; tổ chức kỷ niệm các sự kiện chính trị, ngày truyền truyền thống ngành Tuyên giáo và ngành Công an. Chú trọng phối hợp trong công tác cán bộ; tập huấn, bồi dưỡng kiến thức pháp luật về ANTT; phòng, chống tội phạm; phòng cháy, chữa cháyvà cứu nạn, cứu hộ; công tác bảo vệ an ninh chính trị nội bộ, an ninh thông tin, an ninh mạng, bảo vệ bí mật Nhà nước ngành Tuyên giáo; bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ cho đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên, cán bộ làm công tác tuyên giáo trong CAND …

Bốn là, tăng cường chỉ đạo, định hướng công tác thông tin, tuyên truyền kịp thời, chính xác, toàn diện về hoạt động của lực lượng CAND trên các mặt công tác: bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, đấu tranh phòng, chống tội phạm; công tác phòng cháy, chữa cháy, tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ; phòng chống thiên tai, dịch bệnh…; những kinh nghiệm hay, kết quả nổi bật trong công tác bảo đảm ANTT và xây dựng lực lượng CAND; CAND học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; siết chặt kỷ luật, kỷ cương, điều lệnh, xây dựng nếp sống văn hóa vì Nhân dân phục vụ; về gương cán bộ, chiến sĩ cống hiến, hy sinh trong công tác, chiến đấu, cũng như trong cuộc sống để Nhân dân hiểu rõ hơn, chia sẻ và ủng hộ, giúp đỡ lực lượng CAND trên mặt trận đấu tranh phòng, chống tội phạm, bảo vệ cuộc sống bình yên và hạnh phúc của Nhân dân. 

Năm là, chủ động trong công tác nghiên cứu, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên giáo và công tác công an trong tình hình mới; tuyên truyền, định hướng tư tưởng, tham mưu giải quyết kịp thời, hiệu quả những vấn đề dư luận xã hội bức xúc, quan tâm. Tăng cường phối hợp trong công tác quản lý, đảm bảo an ninh, an toàn trên lĩnh vực báo chí, xuất bản, văn hóa, văn nghệ trên mạng xã hội, Internet; triển khai thực hiện chương trình phối hợp trong tuyên truyền pháp luật, phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội.

Có thể nói, sau 5 năm triển khai thực hiện Chương trình phối hợp số 09, công tác phối hợp giữa Ban Tuyên giáo Trung ương với Bộ Công an đã góp phần quan trọng vào việc tăng cường, tạo sự thống nhất về tư tưởng và hành động trong toàn Đảng, sự đoàn kết, đồng thuận của toàn dân, giữ vững ổn định chính trị - xã hội, là nhân tố có ý nghĩa cực kỳ quan trọng trong công tác bảo đảm ANTT và xây dựng lực lượng CAND; là nguồn động viên, cổ vũ cán bộ, chiến sĩ CAND tích cực thi đua Vì an ninh Tổ quốc, vì cuộc sống bình yên và hạnh phúc của Nhân dân./.

Nhật Minh


Có thể bạn quan tâm

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Liên kết website

Xem nhiều nhất