Trang Thông tin đối ngoại điện tử chính thức đi vào hoạt động
Đồng chí Võ Văn Thưởng và các đại biểu bấm nút khai trương trang Thông tin đối ngoại điện tử

Sáng 22/1, tại Hà Nội, Ban Chỉ đạo Công tác thông tin đối ngoại Trung ương, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Lễ khai trương Trang Thông tin đối ngoại điện tử.

Dự Lễ khai trương có đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Trưởng Ban Chỉ đạo Công tác thông tin đối ngoại Trung ương; các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Nguyễn Hồng Diên, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; Nguyễn Đức Lợi, Tổng Giám đốc TTXVN, thành viên Ban Chỉ đạo Công tác thông tin đối ngoại Trung ương; đại diện lãnh đạo một số ban, bộ, ngành Trung ương; thành viên Nhóm Giúp việc Ban Chỉ đạo Công tác thông tin đối ngoại; đại diện các đơn vị thực hiện nhiệm vụ thông tin đối ngoại của một số ban, bộ, ngành; đại diện lãnh đạo các vụ, đơn vị thuộc Ban Tuyên giáo Trung ương cùng đông đảo đại diện cơ quan thông tấn báo chí Trung ương và Hà Nội.

Trang Thông tin đối ngoại điện tử là kênh thông tin của Ban Chỉ đạo Công tác thông tin đối ngoại Trung ương, có chức năng thông tin tuyên truyền về chủ trương, quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế; thông tin quảng bá hình ảnh đất nước, văn hoá, lịch sử, con người Việt Nam; cung cấp thông tin nổi bật, các vấn đề quốc tế liên quan được dư luận, nhân dân trong nước quan tâm; cung cấp thông tin, tư liệu, tài liệu, hướng dẫn trao đổi nghiệp vụ về công tác thông tin đối ngoại giúp Ban Chỉ đạo Công tác thông tin đối ngoại Trung ương định hướng, chỉ đạo hoạt động thông tin, tuyên truyền đối ngoại; tham gia bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, thông tin xuyên tạc về Việt Nam.

Trang Thông tin đối ngoại có nhiệm vụ: thông tin tuyên truyền về chủ trương, quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; thành tựu phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại, xây dựng hệ thống chính trị, những thành tựu trong công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; giới thiệu đất nước, con người, văn hóa, lịch sử Việt Nam; cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài; tình cảm, sự hợp tác, giúp đỡ của cộng đồng quốc tế, bạn bè thế giới dành cho Việt Nam.

Bên cạnh đó, Trang Thông tin đối ngoại tổng hợp, thông tin về hoạt động của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Ban Chỉ đạo Công tác thông tin đối ngoại các cấp; hoạt động đối ngoại; hội nhập, hợp tác quốc tế của đất nước; thông tin tuyên truyền về hoạt động hợp tác quốc tế với các đảng cộng sản, đảng công nhân, một số đảng cầm quyền và các quốc gia trên thế giới; tình hình quốc tế liên quan đến Việt Nam; kết nối, cung cấp thông tin, tài liệu, định hướng công tác thông tin đối ngoại; phối hợp trao đổi, hướng dẫn nghiệp vụ, chia sẻ kinh nghiệm thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, Nhà nước về công tác thông tin đối ngoại và hội nhập quốc tế; giới thiệu những cách làm hay, mô hình mới, những điển hình tiên tiến trong công tác thông tin đối ngoại.

Đồng thời, tham gia nghiên cứu lý luận và tổng kết thực tiễn về quan hệ đối ngoại và các vấn đề quốc tế liên quan đến Việt Nam; những vấn đề lý luận, nghiệp vụ của công tác thông tin đối ngoại; tổng hợp, đưa tin bài phân tích, đánh giá, đấu tranh, phản bác, ngăn chặn những âm mưu, thủ đoạn và các quan điểm, tư tưởng, thông tin sai trái, thù địch chống phá Đảng, Nhà nước, chế độ; thực hiện các nhiệm vụ thông tin khác do Ban Chỉ đạo Công tác thông tin đối ngoại Trung ương, Ban Tuyên giáo Trung ương giao.

Trang Thông tin đối ngoại điện tử đưa vào hoạt động phiên bản tiếng Việt; các phiên bản tiếng nước ngoài như Tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Trung Quốc, tiếng Tây Ban Nha sẽ được đưa vào hoạt động trong thời gian tới.

Việc đưa Trang Thông tin đối ngoại điện tử đi vào hoạt động sẽ góp phần đa dạng hóa phương thức tuyên truyền, thông tin đối ngoại, tăng cường khai thác hiệu quả các nền tảng số, nền tảng internet, ứng dụng công nghệ truyền thông hiện đại để tăng tính lan tỏa, tính nhanh nhạy, chính xác và khả năng tương tác của thông tin đối ngoại, nhất là đối với các đối tượng bạn đọc là người nước ngoài, người Việt Nam ở nước ngoài; mở rộng diễn đàn trao đổi nghiệp vụ liên quan đến công tác thông tin đối ngoại; các nghiên cứu, phân tích, đánh giá về các vấn đề quốc tế liên quan đến Việt Nam; trao đổi, tiếp thu những kinh nghiệm, tinh hoa văn hóa của nhân dân thế giới; xây dựng và củng cố hệ thống cơ sở dữ liệu về thông tin đối ngoại, đáp ứng yêu cầu phát triển của công tác thông tin đối ngoại trong bối cảnh mới. Đặc biệt là sẽ góp phần thúc đẩy kênh thông tin đối ngoại về Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII./.

Trang Thông tin đối ngoại điện tử tiếng Việt gồm 6 chuyên mục, với các tiểu mục, gồm: Chuyên mục Tin tức - Sự kiện, có 2 tiểu mục: Thời sự chính trị và Chính sách – Phát luật; chuyên mục Hội nhập và Phát triển, gồm 03 tiểu mục: Kinh tế - Đầu tư, Văn hóa - Xã hội và Thế giới - Việt Nam; chuyên mục Cơ quan đại diện và kiều bào, gồm 03 tiểu mục: Cơ quan đại diện; công tác ngoại vụ và kiều bào; chuyên mục Biên giới - Biển, đảo; chuyên mục Nghiên cứu - Trao đổi, gồm 3 tiểu mục: Lý luận - Thực tiễn; Sự kiện - Bình luận và Quyền con người;... có hệ thống lưu trữ, thông tin về các văn bản của Đảng, Nhà nước, Ban Chỉ đạo công tác thông tin đối ngoại về thông tin đối ngoại; chính sách, pháp luật, sách, tài liệu về thông tin đối ngoại; về hội nhập và hợp tác quốc tế của Đảng, Nhà nước có liên quan;... Ngoài ra, Trang Thông tin đối ngoại điện tử còn có thư viện ảnh, hệ thống Video Clips: Thông tin, giới thiệu về các sự kiện đối ngoại của Đảng, Nhà nước; các thành viên Ban Chỉ đạo Công tác thông tin đối ngoại; các bộ, ngành; giới thiệu quảng bá hình ảnh đất nước, văn hóa, con người Việt Nam.

Nhật Minh

Có thể bạn quan tâm

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Liên kết website

Xem nhiều nhất