Tuổi trẻ đoàn viên Ban Tuyên giáo Trung ương: Phát huy sức trẻ, vững bước đi lên, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao
Ra mắt Ban Chấp hành Đoàn thanh niên cơ quan Ban Tuyên giáo Trung ương lần thứ V, nhiệm kỳ 2022-2027.(Ảnh: TA)

Đây là diễn đàn chính trị quan trọng để tuổi trẻ cơ quan Ban Tuyên giáo Trung ương tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn lần thứ IV, nhiệm kỳ 2017-2022; đồng thời xác định phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp công tác Đoàn và phong trào thanh niên nhiệm kỳ 2022-2027.

Đến dự Đại hội có đồng chí Phạm Ngọc Linh, Phó Bí thư Đảng ủy Cơ quan Ban Tuyên giáo Trung ương, Phó Chủ tịch Hội đồng Khoa học các cơ quan Đảng Trung ương; đồng chí Nguyễn Công Dũng, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Đảng ủy Cơ quan Ban Tuyên giáo Trung ương; đồng chí Nguyễn Ngọc Điệp, Trưởng ban Tổ chức - Kiểm tra Đoàn Khối các cơ quan Trung ương; đại diện Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh; đại diện một số Chi đoàn TNCS HCM anh em và toàn thể đoàn viên thanh niên Cơ quan Ban Tuyên giáo Trung ương.

Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh cơ quan Ban Tuyên giáo Trung ương lần thứ V, nhiệm kỳ 2022-2027 diễn ra trong thời điểm tuổi trẻ cả nước đang ra sức thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội Đoàn các cấp tiến tới Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII. Đây cũng là thời điểm các cấp ủy, tổ chức Đảng đang tích cực triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, thực hiện Kết luận Hội nghị Trung ương 4 (khóa XIII) về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”.

TUỔI TRẺ BAN TUYÊN GIÁO TRUNG ƯƠNG: GÓP PHẦN THỰC HIỆN TỐT NHIỆM VỤ CHÍNH TRỊ

Đồng chí Bùi Chí Tuệ, Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Cơ quan nhiệm kỳ 2017-2022 Báo cáo tóm tắt công tác Đoàn TNCS Hồ Chí Minh cơ quan Ban Tuyên giáo Trung ương nhiệm kỳ vừa qua.

Đồng chí Bùi Chí Tuệ, Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Cơ quan nhiệm kỳ 2017-2022 Báo cáo tóm tắt công tác Đoàn TNCS Hồ Chí Minh cơ quan Ban Tuyên giáo Trung ương nhiệm kỳ vừa qua.

Báo cáo tóm tắt công tác Đoàn TNCS Hồ Chí Minh cơ quan Ban Tuyên giáo Trung ương nhiệm kỳ 2017-2022, đồng chí Bùi Chí Tuệ, Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Cơ quan nhiệm kỳ 2017-2022 cho biết, trong những năm qua, thanh niên và công tác thanh niên tiếp tục nhận được sự quan tâm, chăm lo của Đảng, Nhà nước và toàn xã hội. Những thành tựu to lớn của 35 năm đổi mới đất nước, sự tác động tích cực của quá trình mở cửa, hội nhập; kết quả thực hiện Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2010-2020; các chủ trương, nghị quyết của Đảng ủy, lãnh đạo Ban Tuyên giáo Trung ương liên quan đến công tác thanh niên, công tác đào tạo, bồi dưỡng thế hệ trẻ; các chủ trương, nghị quyết, mục tiêu và giải pháp lớn của Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và Đoàn Khối các cơ quan Trung ương về công tác Đoàn và phong trào thanh niên... đã tạo động lực tinh thần to lớn và bổ sung những quyết sách, cơ chế, giải pháp quan trọng đối với công tác thanh niên nói chung, công tác đoàn và phong trào thanh niên nói riêng của cơ quan Ban Tuyên giáo Trung ương. Đồng thời là cơ sở và động lực để Đoàn Thanh niên cơ quan xây dựng những mô hình, công trình, phần việc cụ thể, tạo điều kiện để đông đảo đoàn viên, thanh niên công hiến, phấn đấu và trưởng thành.

Tuy nhiên, tình hình thế giới và khu vực có nhiều diễn biến phức tạp, xuất hiện nhiều vấn đề, thách thức an ninh phi truyền thống mới; các thế lực thù địch gia tăng các hoạt động lôi kéo, chống phá, chia rẽ thanh niên; mặt trái của các phương tiện truyền thông hiện đại đang tác động tiêu cực đến đạo đức, lối sống của thế hệ trẻ; phân tán về địa bàn hoạt động, độ tuổi đoàn viên cao; ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, yêu cầu đặt ra đối với công tác chuyên môn ngày càng cao… đã ảnh hưởng không nhỏ đến công tác lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai các mặt công tác Đoàn và phong trào thanh niên của cơ quan Ban Tuyên giáo Trung ương.

Đoàn TNCS Hồ Chí Minh cơ quan Ban Tuyên giáo Trung ương là đoàn cấp cơ sở, trực thuộc Đoàn Khối các cơ quan Trung ương, gồm 2 chi đoàn với 48 đoàn viên thanh niên sinh hoạt. Từ năm 2017 đến nay, công tác Đoàn và phong trào thanh niên cơ quan Ban Tuyên giáo Trung ương đã nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời của Đảng ủy, Lãnh đạo Ban, đặc biệt là của đồng chí Trưởng ban, đồng chí Bí thư Đảng ủy, Phó Trưởng ban Thường trực cơ quan và sự giúp đỡ, chỉ đạo thường xuyên của Ban Thường vụ Đoàn Khối các cơ quan Trung ương. Toàn thể đoàn viên, thanh niên cơ quan tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, sáng tạo, khắc phục khó khăn, nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ được giao, tích cực tham gia các hoạt động Đoàn.

Cùng với tuổi trẻ cả nước, thế hệ trẻ Ban Tuyên giáo Trung ương luôn chứng tỏ bản lĩnh kiên cường, lòng trung thành tuyệt đối với Đảng, với dân tộc, là lực lượng xung kích cách mạng, sẵn sàng đảm nhận mọi nhiệm vụ khó khăn với tinh thần “Đâu cần thanh niên có, đâu khó có thanh niên”. Phát huy truyền thống của các thế hệ cha anh đi trước, tuổi trẻ Ban Tuyên giáo Trung ương không ngừng trau dồi lý tưởng cách mạng, bản lĩnh chính trị; tích cực học hỏi, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ để hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao; thể hiện vai trò và trách nhiệm của tuổi trẻ trong các hoạt động an sinh xã hội, chung sức cùng cộng đồng. Những việc làm đó đã góp một phần nhỏ bé vào thành tích chung của Ban, của Ngành Tuyên giáo của Đảng. 

Cùng với các cấp bộ đoàn trong cả nước, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh cơ quan Ban Tuyên giáo Trung ương đã phát huy thuận lợi, nỗ lực phấn đấu khắc phục khó khăn, ra sức thi đua thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI, Nghị quyết Đại hội Đoàn Khối các cơ quan Trung ương lần thứ III, Nghị quyết Đại hội Đoàn Thanh niên cơ quan lần thứ IV, nhiệm kỳ 2017-2022góp phần quan trọng vào việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan Ban Tuyên giáo Trung ương trong tình hình mới.

Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Nguyễn Ngọc Điệp, Trưởng ban Tổ chức - Kiểm tra Đoàn Khối các cơ quan Trung ương biểu dương những kết quả đã đạt được của Đoàn Thanh niên cơ quan Ban Tuyên giáo Trung ương trong nhiệm kỳ vừa qua. Đồng chí đề nghị Đại hội phát huy tinh thần trách nhiệm, sáng suốt lựa chọn các đồng chí có đủ phẩm chất, năng lực, đủ sức lãnh đạo công tác đoàn và phong trào thanh niên để bầu vào Ban Chấp hành nhiệm kỳ mới; sáng suốt lựa chọn những đồng chí tiêu biểu, đại diện cho trí tuệ, nguyện vọng của cán bộ, đoàn viên, thanh niên cơ quan để bầu vào Đoàn đại biểu dự Đại hội Đoàn Khối các cơ quan Trung ương lần thứ IV, nhiệm kỳ 2022 – 2027. Các đồng chí được Đại hội tín nhiêm bầu ra không ngừng đoàn kết, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm với tinh thần trách nhiệm cao nhất vì sự phát triển của thanh niên và tổ chức Đoàn.

ĐOÀN THANH NIÊN CƠ QUAN KHÔNG NGỪNG SÁNG TẠO, ĐỔI MỚI

Đồng chí Phạm Ngọc Linh, Phó Bí thư Đảng ủy Cơ quan Ban Tuyên giáo Trung ương, Phó Chủ tịch Hội đồng Khoa học các cơ quan Đảng Trung ương phát biểu tại Đại hội. (Ảnh: TA)

Đồng chí Phạm Ngọc Linh, Phó Bí thư Đảng ủy Cơ quan Ban Tuyên giáo Trung ương, Phó Chủ tịch Hội đồng Khoa học các cơ quan Đảng Trung ương phát biểu tại Đại hội. (Ảnh: TA)

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Phạm Ngọc Linh, Phó Bí thư Đảng ủy Cơ quan Ban Tuyên giáo Trung ương, Phó Chủ tịch Hội đồng Khoa học các cơ quan Đảng Trung ương đánh giá cao những nỗ lực đóng góp của Đoàn Thanh niên Cơ quan trong nhiệm kỳ vừa qua vào thành tích chung của Ban Tuyên giáo Trung ương. Đồng chí cho biết, Đoàn Thanh niên Cơ quan đã có những đóng góp hiệu quả đối với các hoạt động chung trong cơ quan, đơn vị; là lực lượng đi đầu và thường xuyên phối hợp với Công đoàn Ban Tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao cho đoàn viên và cán bộ công chức, viên chức, người lao động cơ quan; tham gia các phong trào hành động cách mạng; tổ chức các chương trình đồng hành với thanh niên; chăm lo, giáo dục thiếu niên, nhi đồng tổ chức các hoạt động cho con em cán bộ, công chức cơ quan. Từ các họat động phong phú và đa dạng đó, Đoàn đã tập hợp đoàn thanh niên trong Cơ quan thành một khối đoàn kết, thống nhất trong hành động, xây dựng nếp sống lành mạnh, tạo không khí trẻ trung, phấn khởi để góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của cơ quan.

Đồng chí Nguyễn Công Dũng, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Đảng ủy Cơ quan Ban Tuyên giáo Trung ương tặng hoa Ban Chấp hành Đoàn thanh niên cơ quan Ban Tuyên giáo Trung ương nhiệm kỳ 2017-2022.(Ảnh: TA)

Đồng chí Nguyễn Công Dũng, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Đảng ủy Cơ quan Ban Tuyên giáo Trung ương tặng hoa Ban Chấp hành Đoàn thanh niên cơ quan Ban Tuyên giáo Trung ương nhiệm kỳ 2017-2022.(Ảnh: TA)

Định hướng công tác Đoàn Thanh niên nhiệm kỳ 2022-2027, đồng chí Phạm Ngọc Linh nhấn mạnh, với niềm tin và kỳ vọng, Đảng ủy mong muốn Đoàn Thanh niên cơ quan không ngừng sáng tạo, đổi mới, nỗ lực phấn đấu hơn nữa, nâng cao chất lượng tổ chức, đổi mới phương thức hoạt động, phát huy mạnh mẽ vai trò xung kích, tình nguyện, sáng tạo, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, trong đó tập trung vào một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

Trước hết, Đoàn Thanh niên cơ quan tiếp tục triển khai có hiệu quả các chương trình, kế hoạch của Trung ương Đoàn thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng; các Nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII và các văn bản chỉ đạo của Đoàn khối các cơ quan Trung ương; các kế hoạch và Chương trình hành động của Đảng ủy, của Cơ quan. Làm tốt công tác tuyên truyên, giáo dục, vận động cán bộ đoàn viên thanh niên chấp hành tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật nhà nước; nhất là hưởng ứng, tích cực tham gia thực hiện các hoạt động chung của cơ quan.

Thứ hai, tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho đoàn viên, thanh niên. Coi trọng công tác tuyên truyền, giáo dục, học tập, nghiên cứu và vận dụng chủ trương; đường lối, nghị quyết của Đảng vào thực tiễn; sáng tạo và thực chất trong việc tổ chức cho cán bộ, đoàn viên, thanh niên học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Bên cạnh đó, bản thân mỗi đoàn viên, thanh niên cơ quan phải trau dồi đạo đức cách mạng, khiêm tốn, giản dị, cầu tiến. Ra sức đấu tranh chống lại các biểu hiện tiêu cực, tệ nạn xã hội và luận điệu sai trái của các thế lực thù địch; kiên quyết đấu tranh các biểu hiện của chủ nghía cá nhân, chủ nghĩa cơ hội, lối sống thực dụng, ích kỷ; chống tâm lý ngại khó, ngại khổ.

Thứ ba, củng cố, xây dựng tổ chức Đoàn thực sự mạnh cả về tư tưởng, chính trị, tổ chức và hành động. Là tuổi trẻ, cán bộ Đoàn phải có lý tưởng cách mạng, có khát vọng phát triển, có tinh thần ham học hỏi, cầu tiến, không ngừng tu dưỡng bản thân về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống và năng lực công tác; thực sự là người bạn gần gũi của đoàn viên, thanh niên, không kiêu căng, tự mãn, xa rời thực tiễn; không suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống.

Thứ tư, đổi mới, nâng cao chất lượng các phong trào, chương trình hành động của Đoàn theo hướng gắn với thực tiễn, thiết thực và hiệu quả. Triển khai rộng khắp và hiệu quả các phong trào hành động cách mạng, phát huy tinh thần tình nguyện, sáng tạo, xung kích của tuổi trẻ. Với tinh thần “đâu cần thanh niên có, việc gì khó có thanh niên”, phong trào của Đoàn cơ quan cần tập trung vào việc nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ; xây dựng cơ quan xanh sạch đẹp; xây dưng văn hóa Cơ quan.

Thứ năm, tích cực tham gia công tác xây dựng Đảng, xây dựng Cơ quan; tổ chức các diễn đàn, hội thảo, đối thoại để đoàn viên, thanh niên đóng góp nhiêu ý kiến tâm huyết với Đảng ủy, Lãnh đạo Ban, Lãnh đạo các Vụ, đơn vị. Đoàn Thanh niên cơ quan cần tích cực bồi dưỡng, giáo dục lý tưởng cho đoàn viên, thanh niên, tạo nguồn, giới thiệu những đoàn viên ưu tú và cán bộ trẻ có chất lượng để kết nạp vào Đảng.

Thứ sáu, chủ động phối hợp với các đoàn thể Công đoàn, Hội cựu chiến binh phát huy thế mạnh, tích cực thực hiện các nhiệm vụ chính trị của Cơ quan. Hiện nay, các cơ quan Đảng, Cơ quan Ban Tuyên giáo Trung ương đang tập trung thực hiện chuyển đổi số, muốn vậy cần có con người số, công dân số mà thanh niên là lực lượng dễ tiếp cận, tiếp thu nhất, được kỳ vọng là nòng cốt, nhân tố quan trọng hàng đầu có ảnh hưởng tới sự thành công. Đề nghị đoàn viên thanh niên trong cơ quan phải là đội ngũ tiên phong trong việc ứng dụng khoa học, công nghệ, chuyển đổi số của Cơ quan.

Với tinh thần khách quan, minh bạch, đổi mới, đoàn kết, thống nhất, Đại hội đã bầu ra Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên Ban Tuyên giáo Trung ương lần thứ V, nhiệm kỳ 2022-2027 với 7 đồng chí, trong đó, đồng chí Đào Văn Hiếu được tín nhiệm giữ chức Bí thư Đoàn Thanh niên cơ quan Ban Tuyên giáo Trung ương nhiệm kỳ 2022-2027.

Một số hình ảnh Đại hội Đoàn Thanh niên Ban Tuyên giáo Trung ương lần thứ V, nhiệm kỳ 2022-2027:

Các đại biểu bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Đoàn thanh niên cơ quan Ban Tuyên giáo Trung ương nhiệm kỳ 2022-2027.(Ảnh: TA)

Các đại biểu bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Đoàn thanh niên cơ quan Ban Tuyên giáo Trung ương nhiệm kỳ 2022-2027.(Ảnh: TA)

Các đại biểu bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Đoàn thanh niên cơ quan Ban Tuyên giáo Trung ương nhiệm kỳ 2022-2027.(Ảnh: TA)

Các đại biểu bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Đoàn thanh niên cơ quan Ban Tuyên giáo Trung ương nhiệm kỳ 2022-2027.(Ảnh: TA)

Các đại biểu bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Đoàn thanh niên cơ quan Ban Tuyên giáo Trung ương nhiệm kỳ 2022-2027.(Ảnh: TA)

Các đại biểu bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Đoàn thanh niên cơ quan Ban Tuyên giáo Trung ương nhiệm kỳ 2022-2027.(Ảnh: TA)

Đồng chí Đào Văn Hiếu, Tân Bí thư Đoàn thanh niên cơ quan Ban Tuyên giáo Trung ương lần thứ V, nhiệm kỳ 2022-2027 xin hứa sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.(Ảnh: TA)

Đồng chí Đào Văn Hiếu, Tân Bí thư Đoàn thanh niên cơ quan Ban Tuyên giáo Trung ương lần thứ V, nhiệm kỳ 2022-2027 xin hứa sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.(Ảnh: TA)

Tin, ảnh: Nhật Minh
 

Có thể bạn quan tâm

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Liên kết website

Xem nhiều nhất