Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền miệng trong tình hình mới
Trung tướng Trịnh Văn Quyết, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam. Ảnh tư liệu: Phương Hoa/TTXVN

Trung tướng Trịnh Văn Quyết, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam chủ trì hội nghị. Cùng dự có Trung tướng Huỳnh Chiến Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Tổng tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam.

Đánh giá kết quả 15 năm thực hiện Chỉ thị số 17-CT/TW, Thiếu tướng Đỗ Thanh Phong, Phó Cục trưởng Cục Tuyên huấn (Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam) cho biết: Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Tổng cục Chính trị và cấp ủy, chỉ huy các cấp luôn xác định công tác tuyên truyền miệng là một trong những kênh thông tin quan trọng nhất, có hiệu quả cao của công tác tư tưởng, văn hóa.

Những năm qua, công tác tuyên truyền miệng trong quân đội đã quán triệt, nắm vững Chỉ thị số 17-CT/TW của Ban Bí thư; tích cực tuyên truyền chủ nghĩa Mác - Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh; đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước đến cán bộ, chiến sĩ và nhân dân; định hướng kịp thời tư tưởng trước những diễn biến phức tạp của tình hình thời sự chính trị trong nước và quốc tế.

Bên cạnh đó, công tác tuyên truyền miệng cũng góp phần đấu tranh phòng, chống chiến lược “diễn biến hòa bình”, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, “phi chính trị hóa” quân đội của các thế lực thù địch; phát huy truyền thống yêu nước; bồi dưỡng phẩm chất, đạo đức cách mạng, xây dựng quân đội vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức.

Qua đó, niềm tin của cán bộ, chiến sĩ quân đội và nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng được tăng cường, củng cố vững chắc, bảo đảm quân đội luôn là lực lượng chính trị tin cậy, lực lượng chiến đấu tuyệt đối trung thành của Đảng, Nhà nước và nhân dân.

Tại Hội nghị, đại biểu các cơ quan, đơn vị đã tập trung thảo luận, đánh giá kết quả, làm rõ ưu điểm, khuyết điểm, hạn chế nguyên nhân; những khó khăn, vướng mắc trong công tác tuyên truyền miệng trong quân đội. Đồng thời, các đại biểu cũng đề xuất, bổ sung một số giải pháp trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền miệng trong quân đội trong tình hình mới.

Nhấn mạnh công tác tuyên truyền miệng cần kịp thời thông tin, định hướng tư tưởng về tình hình thời sự trong nước, quốc tế trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa - xã hội, quốc phòng - an ninh, đối ngoại, các vấn đề quan trọng, nhạy cảm, phức tạp, đấu tranh làm thất bại chiến lược “diễn biến hòa bình”, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, “phi chính trị hóa” quân đội của các thế lực thù địch, Trung tướng Trịnh Văn Quyết yêu cầu các cơ quan, đơn vị tiếp tục quán triệt sâu sắc Chỉ thị 17-CT/TW của Ban Bí thư, phát huy vai trò, trách nhiệm của cấp ủy, chỉ huy và cơ quan chính trị các cấp trong triển khai tổ chức thực hiện công tác tuyên truyền miệng ở đơn vị. 

Đồng thời, các cơ quan, đơn vị cần tích cực triển khai thực hiện Đề án “Đổi mới công tác tuyên truyền miệng và hoạt động báo cáo viên trong Quân đội nhân dân Việt Nam đến năm 2025 và những năm tiếp theo”; tích cực, chủ động phối hợp với các cơ quan, đơn vị trong và ngoài quân đội để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền miệng. 

Khẳng định tầm quan trọng của đội ngũ báo cáo viên các cấp trong quân đội, Trung tướng Trịnh Văn Quyết cho rằng, đội ngũ này cần được quan tâm đúng mức. Các cơ quan, đơn vị cần xây dựng đội ngũ báo cáo viên vững vàng, kiên định về tư tưởng, trong sáng về phẩm chất đạo đức lối sống, có tinh thần trách nhiệm cao, kiến thức sâu rộng, kỹ năng, phương pháp tuyên truyền hiệu quả...

TTXVN

Có thể bạn quan tâm

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Liên kết website

Xem nhiều nhất