Bắc Kạn triển khai hiệu quả tham mưu công tác tuyên truyền, báo chí, xuất bản
Hội nghị giao ban công tác tuyên giáo Bắc Kạn quý III/2022

Trong quý III/2022, bám sát sự chỉ đạo của Ban Tuyên giáo Trung ương và yêu cầu thực tiễn, ngành Tuyên giáo Bắc Kạn  đã chủ động tham mưu cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền các văn bản mới của Trung ương, của tỉnh với tinh thần nghiêm túc, có nhiều đổi mới về nội dung, phương thức, nhất là các nội dung Hội nghị Trung ương 5 (khóa XIII), các nghị quyết Kỳ họp thứ chín, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa X.

Đồng thời, bám sát tình hình thời sự thế giới, trong nước, trong tỉnh, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã chủ động tham mưu cho cấp ủy định hướng thông tin, hướng dẫn công tác tuyên truyền kịp thời, hiệu quả trên các lĩnh vực; tập trung tuyên truyền các sự kiện quan trọng của đất nước, của tỉnh và các địa phương; các ngày kỷ niệm lớn; tuyên truyền kết quả phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, công tác xây dựng Đảng, công tác phòng, chống dịch Covid-19...

Chủ động phối hợp với các Ban xây dựng Đảng và Văn phòng Tỉnh ủy và các đơn vị liên quan biên tập, xuất bản 3 số Bản tinCông tác xây dựng Đảng” với gần 6.000 cuốn, kịp thời phục vụ sinh hoạt chi bộ.

Ban Tuyên giáo các cấp đã chủ động tham mưu cho cấp ủy kiện toàn và tăng cường quản lý, định hướng hoạt động của đội ngũ báo cáo viên các cấp, tuyên truyền viên cơ sở; thành lập đội ngũ tuyên truyền viên cơ sở; tổ chức tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 17-CT/TW, ngày 15 tháng 10 năm 2007 của Ban Bí thư (khóa X) về tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền miệng trong tình hình mới; t chức hội nghị báo cáo viên định kỳ (2 hội nghị trực tuyến, 1 hội nghị trực tiếp); tổ chức hội nghị thông tin thời sự cho các đồng chí nguyên là lãnh đạo tỉnh, huyện đang nghỉ hưu trên địa bàn (Thành ủy Bắc Kạn, Huyện ủy Chợ Đồn). Đồng thời, thường xuyên nắm tình hình tư tưởng cán bộ, đảng viên và Nhân dân, dư luận xã hội qua nhiều kênh thông tin, tổng hợp và tham mưu cho cấp ủy, chính quyền chỉ đạo giải quyết, định hướng dư luận (nguy cơ mất an ninh trật tự tại trụ sở cũ Bệnh viện đa khoa Bắc Kạn; ô nhiễm môi trường tại các điểm tập kết rác thải trên địa bàn Thành phố Bắc Kạn; việc hỗ trợ gạo cứu đói giáp hạt năm 2022 cho các hộ khó khăn chưa kịp thời... ); tổ chức điều tra dư luận xã hội theo kế hoạch của Ban Tuyên giáo Trung ương về tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2022. Ban Tuyên giáo Huyện ủy Na Rì tổ chức điều tra, nắm bắt tình hình tư tưởng của cán bộ, đảng viên và quần chúng Nhân dân về vấn đề việc làm sau khi học các trường trung cấp, cao đẳng và đại học trên địa bàn huyện.

Ban Tuyên giáo các cấp và các ngành trong khối tư tưởng, văn hóa đã tham mưu cấp ủy chỉ đạo, định hướng các hoạt động lễ hội, du lịch, bảo tồn và phát huy các di sản văn hóa, cổ vũ, động viên văn nghệ sĩ tích cực hưởng ứng Giải thưởng sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” giai đoạn 2021 - 2025; chỉ đạo xây dựng báo cáo kết quả 1 năm thực hiện kết luận của đồng chí Tổng Bí thư tại Hội nghị văn hóa toàn quốc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; sơ kết 3 năm thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về bảo tồn và phát huy giá trị các di sản văn hóa lịch sử trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2020 - 2030. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy thường xuyên theo dõi, nắm tình hình và định hướng tư tưởng cho đội ngũ văn nghệ sĩ trên địa bàn tỉnh; tổ chức đoàn tham dự Hội nghị tập huấn lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật toàn quốc năm 2022.

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã chủ động định hướng, theo dõi, đánh giá kịp thời hoạt động báo chí của tỉnh hằng tháng; chủ trì, phối hợp với Sở thông tin và Truyền thông, Hội Nhà báo tỉnh tổ chức hội nghị giao ban công tác báo chí; thường xuyên theo dõi nội dung báo chí phản ánh, phối hợp với các đơn vị liên quan kịp thời tham mưu định hướng dư luận xã hội. Các cơ quan báo chí, văn phòng đại diện, phóng viên thường trú thực hiện nghiêm túc sự chỉ đạo và định hướng của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; kịp thời thông tin, tuyên truyền toàn diện các sự kiện chính trị, kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, đối ngoại của đất nước, của tỉnh, công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn;…

Công tác thông tin đối ngoại; tuyên truyền biển, đảo và phân giới cắm mốc tiếp tục được quan tâm. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã tham mưu cho Ban Chỉ đạo công tác Thông tin đối ngoại tỉnh tổ chức Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm; triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022; kịp thời định hướng, hướng dẫn, cung cấp thông tin đối ngoại thông qua hội nghị báo cáo viên, cuốn Bản tin công tác xây dựng Đảng. Các cơ quan báo chí, ngành chức năng, các địa phương, đơn vị đã tích cực tuyên truyền quan điểm, chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước về thông tin đối ngoại, biển, đảo, biên giới, lãnh thổ; phản ánh kịp thời các hoạt động đối ngoại của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, của tỉnh; tuyên truyền về các bằng chứng lịch sử, pháp lý khẳng định chủ quyền biển, đảo, biên giới, lãnh thổ; tuyên truyền, quảng bá hình ảnh đất nước, con người, văn hóa, lịch sử, tiềm năng, thế mạnh của Việt Nam và Bắc Kạn với bạn bè trong nước và thế giới; triển khai Cuộc thi “Tìm hiểu lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam”, Cuộc thi và Triển lãm ảnh nghệ thuật cấp quốc gia “Tự hào một dải biên cương năm 2022”, Cuộc thi tìm hiểu kiến thức về biển, đảo Việt Nam “Tổ quốc bên bờ sóng” 2022; chủ động đấu tranh, phản bác các thông tin xấu, độc, xuyên tạc của các thế lực thù địch trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa, nhất là trên không gian mạng.

Thu Hương

 

Có thể bạn quan tâm

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Liên kết website

Xem nhiều nhất