Hải Phòng: Công tác lịch sử Đảng góp phần tổng kết thực tiễn, giáo dục truyền thống cách mạng
Toàn cảnh Hội nghị tập huấn.

Ngày 24/4, Ban Tuyên giáo Thành ủy Hải Phòng tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác Lịch sử Đảng năm 2019.

Khoảng 300 cán bộ làm công tác lịch sử của Thành phố tham gia Hội nghị.

Trong những năm qua, công tác lịch sử Đảng của Đảng bộ thành phố Hải Phòng luôn được Thành ủy và các cấp ủy quan tâm, đạt nhiều kết quả quan trọng, góp phần tổng kết thực tiễn sinh động qua các thời kỳ lịch sử dưới sự lãnh đạo của Đảng, giáo dục truyền thống cách mạng, khơi dậy niềm tự hào về Đảng, về đất nước, quê hương trong cán bộ, đảng viên và nhân dân thành phố Cảng.

Đội ngũ cán bộ làm công tác nghiên cứu, biên soạn lịch sử Đảng đã cơ bản được kiện toàn từ Thành phố đến cơ sở. Chất lượng các ấn phẩm lịch sử từng bước được nâng cao.

Tuy nhiên, trong quá trình triển khai thực hiện công tác nghiên cứu, biên soạn lịch sử Đảng, lịch sử truyền thống của các địa phương, cơ quan, đơn vị còn có những khó khăn; chất lượng của một số công trình lịch sử còn hạn chế; công tác lưu trữ tài liệu chưa được quan tâm dẫn đến thất lạc không ít tài liệu quý; đội ngũ làm công tác nghiên cứu lịch sử đảng ở các cấp, các ngành nhìn chung vẫn còn hạn chế cả về nghiệp vụ và kinh nghiệm.

Phát biểu tại Hội nghị, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Đào Khánh Hà nhấn mạnh, Hội nghị tập huấn góp phần nâng cao nhận thức cho đội ngũ cán bộ làm công tác lịch sử Đảng trên địa bàn thành phố về ý nghĩa, trách nhiệm, tầm quan trọng của việc nghiên cứu, biên soạn công trình lịch sử đảng bộ địa phương, lịch sử truyền thống và công tác tư liệu trong nghiên cứu, biên soạn lịch sử Đảng.

Các chuyên đề sẽ trang bị những kiến thức và kỹ năng cần thiết về công tác nghiên cứu, sưu tầm, biên soạn, phát hành lịch sử Đảng bộ, lịch sử truyền thống của ngành, đoàn thể.

Đây cũng là cơ hội giao lưu, trao đổi và học tập kinh nghiệm thực tiễn giữa cán bộ làm công tác lịch sử trong toàn thành phố. Qua đó xây dựng mối quan hệ hợp tác, chia sẻ kinh nghiệm và hỗ trợ lẫn nhau trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, góp phần thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 17-CT/TU của Ban Thường vụ Thành ủy Hải Phòng và Chỉ thị số 20-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “Tiếp tục tăng cường nâng cao chất lượng nghiên cứu, biên soạn, tuyên truyền, giáo dục lịch sử Đảng”.

Hội nghị tập huấn đã nghe PGS. TS. Nguyễn Ngọc Hà, Viện trưởng Viện Lịch sử Đảng, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh và PGS. TS. Hoàng Thị Kim Thanh, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh truyền đạt nội dung 6 chuyên đề:

1) Khái quát quy trình nghiên cứu, biên soạn, biên tập, thẩm định, trong in ấn, phát hành một số công trình lịch sử đảng bộ, địa phương, lịch sử ban, ngành, đoàn thể;

2) Công tác sưu tầm, xử lý tư liệu phục vụ nghiên cứu, biên soạn lịch sử đảng bộ địa phương;

3) Phương pháp xây dựng đề cương, thuyết minh, kế hoạch nghiên cứu một công trình lịch sử đảng bộ địa phương, lịch sử ban, ngành, đoàn thể;

4) Phương pháp biên soạn biên niên sự kiện lịch sử đảng bộ địa phương;

5) Một số vấn đề về viết tiểu sử và hồi ký cách mạng;

6) Công tác tuyên truyền, giáo dục lịch sử đảng bộ địa phương./.

Tin, ảnh: Dương Thị Bích
Ban Tuyên giáo Huyện ủy Vĩnh Bảo, Hải Phòng

Có thể bạn quan tâm

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Liên kết website

Xem nhiều nhất