Nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền miệng và đội ngũ báo cáo viên
Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng đề nghị, đội ngũ báo cáo viên cần nâng cao kỹ năng và đổi mới phương pháp tuyên truyền miệng

Phát biểu khai mạc Hội nghị, đồng chí Sơn Minh Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương khẳng định, Hội nghị là dịp để các cấp ủy đảng tiếp tục nâng cao nhận thức về tư tưởng chính trị, tầm quan trọng của công tác tuyên truyền miệng và hoạt động của đội ngũ báo cáo viên, qua đó phân tích, đánh giá, chỉ rõ những tồn tại, hạn chế, đề ra giải pháp khắc phục nhằm tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của đội ngũ báo cáo viên trong Đảng bộ Khối.

Đồng chí Sơn Minh Thắng đề nghị các đại biểu tập trung thảo luận sôi nổi, phân tích rõ những ưu điểm, hạn chế; nguyên nhân của những ưu điểm, hạn chế trong thực hiện Chỉ thị số 04 và hoạt động báo cáo viên, tuyên truyền miệng. Đồng thời, đề xuất các giải pháp cụ thể để nâng cao hơn nữa hiệu quả công tác tuyên truyền miệng và hoạt động của báo cáo viên.

Các đại biểu tham dự Hội nghị
Các đại biểu tham dự Hội nghị

Có thể khẳng định, việc ban hành và tổ chức tổ chức thực hiện Chỉ thị số 04-CT/ĐUK của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối về tăng cường xây dựng đội ngũ báo cáo viên trong Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương là chủ trương đúng đắn, đáp ứng được đòi hỏi thực tiễn của việc xây dựng và nâng cao chất lượng hoạt động của đội ngũ báo cáo viên trong Đảng bộ.

Báo cáo tại Hội nghị đã cho biết việc quán triệt, triển khai thực hiện Chỉ thị số 04 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối cơ bản đạt được các yêu cầu đề ra. Sau 3 năm thực hiện, đã tạo ra những chuyển biến tích cực cả về chất và lượng, từ đó góp phần tích cực vào việc nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền miệng, công tác tuyên giáo của Đảng bộ.

Nhận thức của các cấp ủy đảng về vị trí, vai trò của đội ngũ báo cáo viên trong công tác tuyên truyền miệng, trong công tác tuyên giáo được nâng lên; đội ngũ báo cáo viên được quan tâm xây dựng, kiện toàn và nâng cao chất lượng thường xuyên hơn; quyền lợi, chế độ của báo cáo viên theo quy định được quan tâm hơn.

Đội ngũ báo cáo viên các cấp trong Đảng bộ Khối ngày càng hoạt động nền nếp, trở thành lực lượng nòng cốt trong việc tuyên truyền, tổ chức triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng nghiêm túc, kịp thời tới các tổ chức đảng và đảng viên trong toàn Đảng bộ.

Qua việc thực hiện Chỉ thị góp phần nâng cao chất lượng của công tác tuyên truyền miệng trong Đảng bộ Khối. Nội dung thông tin luôn được đổi mới, phong phú, kịp thời, đáp ứng được các yêu cầu thực tế đề ra.

Để tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả Chỉ thị số 04 trong thời gian tới, Đảng bộ Khối đã đề ra những nhiệm vụ trọng tâm, trong đó có việc tiếp tục quán triệt, triển khai quyết liệt hơn nữa các nội dung của Chỉ thị. Đồng thời, xem xét để sửa đổi, bổ sung một số nội dung trong quy chế hoạt động của đội ngũ báo cáo viên trong Đảng ủy Khối. 

Đảng ủy Khối và các đảng ủy trực thuộc tiếp tục duy trì Hội nghị báo cáo viên định kỳ, đồng thời tăng cường cung cấp thông tin cho báo cáo viên các cấp, nhất là các nguồn thông tin tư liệu nội bộ của Đảng, tạo điều kiện để ban tuyên giáo các cấp và đội ngũ báo cáo viên trong Đảng bộ Khối tiếp cận các nguồn thông tin chính thống, giúp cho hoạt động tuyên truyền miệng ngày càng nhanh nhạy và đạt kết quả cao.

Cùng với đó, Ban Tuyên giáo các cấp chủ động xây dựng kế hoạch hoạt động thường xuyên cho lực lượng báo cáo viên; xây dựng, ban hành và thường xuyên kiểm tra việc thực hiện Quy chế hoạt động của đội ngũ báo cáo viên; chịu trách nhiệm tham mưu cho cấp ủy tổ chức tổng kết đánh giá hoạt động hàng năm của đội ngũ này. 

Tăng cường trao đổi kinh nghiệm công tác tuyên tuyền miệng giữa các đảng ủy trực thuộc Đảng bộ Khối và trong đội ngũ báo cáo viên các cấp.

Đảng ủy Khối và các đảng ủy trực thuộc hàng năm tổ chức bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ cho đội ngũ báo cáo viên các cấp bảo đảm thiết thực, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu công tác tuyên truyền miệng trong giai đoạn hiện nay. 

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Bí thư Trung ương Đảng, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh đã khẳng định vai trò và tầm quan trọng của công tác báo cáo viên, tuyên truyền miệng trong tình hình hiện nay. 

Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng nhấn mạnh, đây là hình thức tuyên truyền luôn được quan tâm; làm tốt công tác này sẽ góp phần đưa đường lối, chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước đi vào cuộc sống, đến với từng người dân; chống lại các luận điệu sai trái, phản động của các thế lực thù địch; góp phần vào công cuộc đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. 

Việc nâng cao chất lượng của công tác tuyên truyền, trong đó có tuyên truyền miệng trong điều kiện hiện nay là yêu cầu hết sức cấp bách và cần thiết.

Đề cập đến những yêu cầu cao đối với đội ngũ báo cáo viên hiện nay như kiến thức nền, kiến thức chuyên môn, tiếp cận với các phương tiện kỹ thuật hiện đại, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng cũng đề nghị, đội ngũ báo cáo viên của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương cần trau dồi kỹ năng, phương pháp tuyên truyền miệng để nội dung truyền đạt có sự hấp dẫn, ngắn gọn, dễ nhớ, dễ hiểu, sâu sắc, có tính thực tiễn và khả năng vận dụng cao.

Tại Hội nghị, các đại biểu được tập huấn các chuyên đề: Trí tuệ nhân tạo và báo chí - Ngồi yên chờ tương lai hay hành động ngay bây giờ; Đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền miệng trên nền tảng ứng dụng công nghệ thông tin; Công tác tuyên truyền của Đảng và định hướng tư tưởng xã hội, đấu tranh với các biểu hiện xuyên tạc của các thế lực thù địch; Tuyên truyền miệng và nghiệp vụ báo cáo viên trong công tác tư tưởng của Đảng./.

Thu Hằng

Có thể bạn quan tâm

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Liên kết website

Xem nhiều nhất