Nâng cao trình độ cho đội ngũ giảng viên lý luận chính trị cấp huyện
Lễ khai mạc Hội thi Giảng viên lý luận chính trị khu vực II năm 2022.

Hội thi hội tụ 35 gương mặt giảng viên chuyên trách của Trung tâm chính trị cấp huyện tiêu biểu, đại diện cho 18 tỉnh, thành phố miền Trung - Tây Nguyên.

Nội dung thi năm nay các giảng viên sẽ lựa chọn một bài trong các chương trình đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị và chương trình bồi dưỡng chuyên đề dùng cho Trung tâm chính trị cấp huyện do Ban Tuyên giáo Trung ương ban hành. Các thí sinh dự thi phải tham dự đủ 3 phần gồm thi giáo án, thi giảng trực tiếp và thi trả lời câu hỏi.

Hội thi nhằm tạo sân chơi bổ ích, góp phần nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ giảng viên lý luận chính trị cấp huyện, tạo chuyển biến tích cực trong việc đổi mới; nâng cao chất lượng công tác bồi dưỡng lý luận chính trị tại các trung tâm chính trị cấp huyện trên cả nước.

Đồng chí Lê Hải Bình, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương phát biểu khai mạc Hội thi.

Đồng chí Lê Hải Bình, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương phát biểu khai mạc Hội thi.

Phát biểu tại lễ khai mạc, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Lê Hải Bình nhấn mạnh, Nghị quyết số 32-NQ/TW ngày 26/5/2014 của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng công tác đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị đã nêu rõ: Bồi dưỡng lý luận chính trị là nhiệm vụ quan trọng của Đảng. Mỗi cán bộ, đảng viên phải thấm nhuần tư tưởng Hồ Chí Minh về học tập suốt đời, học đi đôi với hành, lý luận gắn với thực tiễn, gắn học tập với rèn luyện phẩm chất đạo đức, tư cách người cách mạng. Việc đổi mới, nâng cao chất lượng công tác bồi dưỡng lý luận chính trị là nhiệm vụ rất quan trọng đối với công tác cán bộ của Đảng và xã hội.

Giảng dạy lý luận chính trị có vai trò quan trọng, nhằm giáo dục chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách của Nhà nước; trang bị, củng cố thế giới quan khoa học, phương pháp luận biện chứng cho cán bộ, đảng viên nâng cao kiến thức lý luận, nhận thức đúng đắn thực tiễn, tránh được sai lầm trong nhận thức và hành động…

Đồng chí Lê Hải Bình cho biết, tại hội thi này, các thí sinh sẽ có cơ hội thể hiện năng lực, trình độ, kiến thức của mình, cũng như giao lưu, học hỏi với các đồng chí, đồng nghiệp trong lĩnh vực giáo dục lý luận chính trị và các lĩnh vực xã hội khác. Qua đó, trao đổi chuyên môn, nghiệp vụ, thiết thực góp phần nâng cao chất lượng công tác, chất lượng hoạt động tại các Trung tâm chính trị cấp huyện…

Các giảng viên lý luận chính trị khu vực II năm 2022 tham dự lễ khai mạc.

Các giảng viên lý luận chính trị khu vực II năm 2022 tham dự lễ khai mạc.

Sau lễ khai mạc, các giảng viên tham dự cuộc thi trong ba ngày (từ 29 -31/8) để chọn ra các gương mặt xuất sắc nhất…

Tin, ảnh: Đức Thọ (TTXVN)

Có thể bạn quan tâm

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Liên kết website

Xem nhiều nhất