Quảng Ninh: Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thông tin đối ngoại; tuyên truyền biển, đảo, phân giới cắm mốc và quản lý biên giới
Đồng chí Nguyễn Hồng Dương, Tỉnh ủy viên, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo công tác thông tin đối ngoại của tỉnh phát biểu chỉ đạo.

Dự tọa đàm có đại diện lãnh đạo Vụ Thông tin đối ngoại và Hợp tác quốc tế, Ban Tuyên giáo Trung ương; lãnh đạo Bộ Tư lệnh Vùng 1 Hải quân; các đồng chí thành viên Ban Chỉ đạo Công tác thông tin đối ngoại tỉnh; các đồng chí báo cáo viên cấp tỉnh; lãnh đạo ban tuyên giáo, ban tuyên huấn và chuyên viên trực tiếp tham mưu công tác thông tin đối ngoại, tuyên truyền biển đảo, phân giới cắm mốc và quản lý biên giới của đơn vị.

Ban Tổ chức Tọa đàm nhận được 18 tham luận của các cơ quan, địa phương, đơn vị, có 6 tham luận trình bày trực tiếp tại Tọa đàm. Các ý kiến phát biểu thảo luận tập trung vào phân tích thực trạng công tác  thông tin đối ngoại, tuyên truyền biển đảo, phân giới cắm mốc, quản lý biên giới và đề xuất những giải pháp, hiến kế cụ thể, thiết thực, khả thi để vận dụng thực tiễn; nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động công tác thông tin đối ngoại; tuyên truyền biển đảo, phân giới cắm mốc và quản lý biên giới trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

Kết luận Tọa đàm, đồng chí Nguyễn Hồng Dương, Tỉnh ủy viên, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo công tác thông tin đối ngoại của tỉnh tiếp tục quán triệt vị trí, vai trò của công tác thông tin đối ngoại; tuyên truyền biển, đảo, phân giới cắm mốc và quản lý biên giới; đây là nhiệm vụ quan trọng, phải thực hiện thường xuyên, lâu dài, với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, trước hết là cơ quan chuyên trách thông tin đối ngoại, đội ngũ làm công tác tuyên truyền các cấp. Các tham luận tại Tọa đàm sẽ là những tư liệu, tài nguyên quan trọng sẽ được đội ngũ tham mưu công tác thông tin đối ngoại và tuyên truyền biển, đảo của tỉnh Quảng Ninh tiếp thu và áp dụng trong thời gian tới để đổi mới, nâng cao hơn nữa chất lượng công tác thông tin đối ngoại và tuyên truyền biển đảo của tỉnh Quảng Ninh.

Quang cảnh buổi tọa đàm.

Quang cảnh buổi tọa đàm.

Thời gian tới, để làm tốt hơn nữa công tác thông tin đối ngoại, tuyên truyền biển đảo, phân giới cắm mốc và quản lý biên giới trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh, các cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị tiếp tục quan tâm:

Một là, tiếp tục thực hiện tốt vai trò lãnh đạo chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền trong công tác thông tin đối ngoại, tuyên truyền biển, đảo, phân giới cắm mốc và quản lý biên giới, đặc biệt; tiếp tục quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, Nhà nước; Nghị quyết Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh lần thứ XV về thông tin đối ngoại, tuyên truyền biển, đảo và phân giới, cắm mốc, quản lý biên giới với phương châm "Chủ động, kịp thời, đồng bộ, sáng tạo, hiệu quả".

Hai là, xác định rõ vai trò, trách nhiệm của đội ngũ làm công tác thông tin đối ngoại, tuyên truyền biển đảo trong việc định hướng tuyên truyền, quảng bá hình ảnh của địa phương, đất nước Đồng thời tích cực, chủ động đấu tranh phản bác những thông tin sai lệch, luận điệu xuyên tạc, chống phá mà các thế lực thù địch liên tục thực hiện trên các nền tảng ứng dụng công nghệ truyền thông mới, góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

Ba là, nâng cao chất lượng, nội dung thông tin, truyền thông và hiệu quả công tác phối hợp giữa Ban Chỉ đạo Công tác thông tin đối ngoại với các cơ quan, đơn vị tham mưu lĩnh vực thông tin đối ngoại, tuyên truyền biển đảo, nhất là các cơ quan quản lý nhà nước, cơ quan tham mưu về công tác đối ngoại, thông tin truyền thông, xúc tiến đầu tư và các địa phương trong tỉnh.

Bốn là, kết hợp chặt chẽ hơn nữa thông tin đối nội và thông tin đối ngoại trong tham mưu. Luôn giành thế chủ động trong việc tuyên truyền, cung cấp thông tin chính thống; kịp thời định hướng dư luận, đặc biệt là trên không gian mạng. Chú trọng ứng dụng công nghệ số, tận dụng ưu thế của công nghệ thông tin và các kênh truyền thông phi truyền thống như mạng xã hội; đa dạng hóa các phương thức thông tin, tuyên truyền để tạo ra nhiều sản phẩm ttuyên truyền hấp dẫn, đáp ứng nhu cầu thông tin đa dạng đối tượng: (1) website, cổng thông tin điện tử, fanpage của địa phương, đơn vị để chủ động cung cấp và kiểm soát nguồn thông tin chính thống; (2) các kênh truyền thông truyền thống (báo, đài trong và ngoài tỉnh/nước); (3) các hình thức quảng cáo, tuyên truyền trực quan; các mô hình, đợt tuyên truyền, vận động…

Năm là, kiện toàn, xây dựng đội ngũ tham mưu chuyên nghiệp; thường xuyên đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng cho đội ngũ làm công tác tuyên truyền, tham mưu; quan tâm, dành nguồn lực cho lực lượng làm công tác thông tin đối ngoại, tuyên truyền biển đảo cả về quy mô, cơ cấu, nhân lực và phương tiện, trang thiết bị.

Lan Anh

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Quảng Ninh

 

Có thể bạn quan tâm

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Liên kết website

Xem nhiều nhất