Xây dựng đội ngũ người làm báo có bản lĩnh chính trị vững vàng, giỏi về nghiệp vụ, gương mẫu về đạo đức nghề nghiệp

Đến dự có Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trần Thanh Mẫn, lãnh đạo Hội Nhà báo Việt Nam cùng hơn 500 đại biểu là lãnh đạo các bộ, ban, ngành Trung ương, lãnh đạo các địa phương và Hội Nhà báo các tỉnh, thành phố trong cả nước. 

Phát biểu tại Hội nghị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trần Thanh Mẫn đánh giá cao sự đóng góp tích cực và có hiệu quả của giới báo chí và Hội Nhà báo Việt Nam trên mặt trận tư tưởng, văn hóa, là công cụ sắc bén góp phần tích cực trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ chế độ, bảo vệ lợi ích quốc gia, dân tộc, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của nhân dân và thúc đẩy kinh tế - xã hội. 

Theo Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trần Thanh Mẫn, năm qua, Hội đã có nhiều cố gắng trong công tác tập hợp, bồi dưỡng, đào tạo đội ngũ người làm báo có bản lĩnh chính trị vững vàng, giỏi về chuyên môn nghiệp vụ, gương mẫu về đạo đức nghề nghiệp, đáp ứng yêu cầu trong thời kỳ mới. Nhiều nhà báo đã trở thành những tấm gương sáng, nỗ lực quên mình vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đánh giá cao vai trò, tính hiệu quả của Hội Nhà báo Việt Nam trong thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh; Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII về ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, gắn với việc triển khai thực hiện Luật Báo chí 2016 và 10 điều Quy định đạo đức người làm báo Việt Nam. Việc Hội Nhà báo Việt Nam thành lập Hội đồng xử lý vi phạm đạo đức nghề nghiệp các cấp Hội từ Trung ương xuống các địa phương đã góp phần tạo chuyển biến mới trong hoạt động của Hội. Nhiều nhà báo tiếp tục phát huy truyền thống của các thế hệ đi trước, không quản hiểm nguy, khó khăn, gian khổ, dũng cảm, xâm nhập thực tế, kịp thời đưa tin các sự kiện nóng, các vấn đề bức xúc, thiên tai, bão lũ…làm phóng sự điều tra về các vụ án hình sự, tham nhũng, tiêu cực. 

Tuy nhiên, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trần Thanh Mẫn cũng cho rằng, hoạt động báo chí nói chung và hoạt động của Hội Nhà báo Việt Nam nói riêng vẫn còn những hạn chế nhất định. Đó là một số cơ quan báo chí hoạt động, thông tin không đúng với tôn chỉ, mục đích, không đúng đối tượng phục vụ, thông tin không phù hợp với lợi ích của đất nước, của nhân dân; chạy theo yếu tố thương mại, lợi ích nhóm, lợi ích cá nhân, đưa tin một chiều, giật gân, câu khách. Một số nhà báo viết bài thiếu tính xây dựng, thể hiện quan điểm tiêu cực trên mạng xã hội. Một số văn phòng đại diện, phóng viên, hội viên thường trú và đội ngũ cộng tác viên hoạt động không đúng chức năng, nhiệm vụ, gây tác động xấu đến dư luận xã hội.

Về phương hướng và nhiệm vụ trong thời gian tới, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn yêu cầu Hội Nhà báo, các cơ quan báo chí, nhà báo cần giữ vững định hướng chính trị, tôn chỉ, mục đích, đối tượng phục vụ, nêu cao tinh thần cách mạng, tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với Đảng, với nhân dân. Báo chí tiếp tục tập trung tuyên truyền, đưa Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) và các nghị quyết của Đảng, Quốc hội, Chính phủ vào cuộc sống. Đồng thời, báo chí cần tiếp tục phát huy vai trò lực lượng nòng cốt, chủ động trong đấu tranh chống lại các thế lực thù địch; đấu tranh bảo vệ chủ quyền lãnh thổ thiêng liêng của Tổ quốc; chủ động bác bỏ những nội dung bôi nhọ, bịa đặt vu khống, gây chia rẽ nội bộ, làm mất đoàn kết trong Đảng và trong xã hội. Báo chí cần chú trọng tuyên truyền về mặt tốt, mặt tích cực, gương người tốt, việc tốt, điển hình tiên tiến, nhân rộng các phong trào thi đua yêu nước gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, hướng người dân vào những giá trị chân, thiện, mỹ, xây dựng môi trường thông tin lành mạnh để lan tỏa những giá trị tốt đẹp, củng cố niềm tin, sự phấn khởi, lạc quan trong xã hội, tạo động lực tinh thần, thúc đẩy công cuộc xây dựng, bảo vệ đất nước ngày càng tốt đẹp hơn. 

Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trần Thanh Mẫn yêu cầu Hội Nhà báo Việt Nam cần phát huy hơn nữa vai trò là tổ chức chính trị - xã hội - nghề nghiệp của những người làm báo, không ngừng đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy, động viên, cỗ vũ người làm báo hoàn thành tốt trọng trách của mình. Thông qua Hội để chung tay chia sẻ khó khăn với các cơ quan báo chí, cộng đồng người làm báo, tạo mọi thuận lợi để báo chí thực hiện tốt hơn nhiệm vụ thông tin, tuyên truyền thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Mặt khác, Hội cần chú trọng công tác chăm lo, bồi dưỡng, xây dựng đội ngũ người làm báo có phẩm chất chính trị vững vàng và năng lực chuyên môn nghiệp vụ giỏi, không ngừng học tập, rèn luyện về tư tưởng chính trị, đạo đức cách mạng, nâng cao trình độ nghiệp vụ, cập nhật công nghệ làm báo hiện đại để sáng tạo nên những tác phẩm báo chí mang tính chuyên nghiệp, tính nhân văn, tính chiến đấu. Các cơ quan chức năng phải xử lý nghiêm các hành vi cản trở, đe dọa, xâm phạm với mọi hình thức đối với nhà báo trong thực thi nhiệm vụ…

Theo ông Thuận Hữu, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam, Tổng Biên tập Báo Nhân dân, năm 2019, các cấp Hội tiếp tục thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ 10 của Hội Nhà báo Việt Nam với nhiệm vụ trọng tâm là thực hiện tốt Luật Báo chí, 10 Điều quy định đạo đức nghề nghiệp người làm báo Việt Nam, chú trọng đổi mới nội dung phương thức hoạt động, kiện toàn tổ chức Hội, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới... 

Báo cáo tham luận của đại diện Hội Nhà báo các tỉnh, thành phố trong cả nước đã nêu những thuận lợi, khó khăn trong hoạt động công tác Hội, công tác hoạt động báo chí; những tồn tại, hạn chế và các nguyên nhân; thảo luận, đề xuất các giải pháp tiếp tục đổi mới nâng cao hiệu lực hiệu quả công tác chỉ đạo, điều hành trong việc đổi mới nội dung, phương thức để tăng tính hấp dẫn chất lượng hiệu quả hoạt động tổ chức Hội Nhà báo Việt Nam…

Tại hội nghị, Hội Nhà báo Việt Nam đã phát động đợt sinh hoạt chính trị rộng lớn trong các cấp Hội nhân 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, chuẩn bị nội dung Đại hội Hội Nhà báo các cấp, tiến tới Đại hội toàn quốc lần thứ XI Hội Nhà báo Việt Nam nhiệm kỳ 2020-2025… 

Dịp này, Hội Nhà báo Việt Nam đã công bố quyết định tặng thưởng Huân chương Lao động của Chủ tịch nước và công bố các quyết định khen thưởng của Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam cho các tổ chức, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Hội./.

Ngọc Thiện/TTXVN 

Có thể bạn quan tâm

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Liên kết website

Xem nhiều nhất