Yên Bái giao ban báo chí quý II năm 2021
Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nguyễn Minh Tuấn phát biểu kết luận, định hướng nội dung tuyên truyền trong quý III, năm 2021.

Theo báo cáo, 6 tháng đầu năm 2021, các cơ quan báo chí đã thực hiện nghiêm túc sự lãnh đạo, chỉ đạo, định hướng thông tin của Đảng, Nhà nước, của tỉnh; thông tin kịp thời, trung thực, toàn diện đời sống chính trị - kinh tế - văn hóa - xã hội - quốc phòng, an ninh - đối ngoại của đất nước, của tỉnh; phản ánh ý kiến, tâm tư, nguyện vọng của nhân dân. 

Trong thời điểm dịch bệnh COVID-19 đang có những diễn biến phức tạp, các thông tin mà cơ quan báo chí tuyên truyền đã kịp thời định hướng dư luận, góp phần nâng cao ý thức cảnh giác, chủ động của người dân trong thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch, góp phần giúp tỉnh Yên Bái bước đầu giành thắng lợi trong thực hiện "mục tiêu kép” vừa phòng chống dịch, vừa phát triển kinh tế - xã hội. 

Tại hội nghị, đồng chí Vũ Thị Hiền Hạnh đã thông tin nhanh kết quả chỉ đạo điều hành của UBND tỉnh trong những tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ những tháng cuối năm 2021, thông tin về tình hình dịch bệnh COVID-19; công tác phòng, chống dịch; việc triển khai chiến dịch tiêm chủng vắc xin COVID-19 trên địa bàn; triển khai một số quy định mới của Trung ương, của Hội đồng nhân dân tỉnh liên quan đến các chính sách an sinh - xã hội trên địa bàn tỉnh. 

Phát biểu định hướng công tác tuyên truyền trong quý III/2021, đồng chí Nguyễn Minh Tuấn, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đề nghị các cơ quan báo chí cần tập trung tuyên truyền, cổ vũ các ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết XIX Đảng bộ tỉnh; bám sát các vấn đề, sự kiện chính trị quan trọng của đất nước và của tỉnh để thông tin, tuyên truyền. 

Tăng cường thông tin đầy đủ, kịp thời, đúng định hướng về công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19, góp phần nâng cao ý thức cảnh giác, chủ động thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch của nhân dân; đẩy mạnh tuyên truyền định hướng phát triển Yên Bái theo hướng "Xanh, hài hòa, bản sắc và hạnh phúc”; việc nâng cao chỉ số hạnh phúc cho người dân Yên Bái năm 2021.

Bên cạnh đó, các cơ quan báo chí tiếp tục tuyên truyền kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội trong 6 tháng đầu năm, tạo động lực để toàn Đảng, toàn quân, toàn dân quyết tâm hoàn thành thắng lợi mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2021; tập trung tuyên truyền đấu tranh phòng chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, chống các biểu hiện "tự diễn biến”, "tự chuyển hóa” trong nội bộ; phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; biểu dương điển hình tiên tiến trên mọi lĩnh vực…

 

Giao Tuyến

Có thể bạn quan tâm

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Liên kết website

Xem nhiều nhất