Thứ Tư, 17/7/2024

Thư viện ảnh

Triển lãm "Những tấm gương bình dị mà cao quý" lần thứ 6

Đồng chí Võ Văn Thưởng và đồng chí Nguyễn Ngọc Thiện đi tham quan các gian trưng bày

Đồng chí Võ Văn Thưởng và đồng chí Nguyễn Ngọc Thiện đi tham quan các gian trưng bày

Đồng chí Võ Văn Thưởng và đồng chí Nguyễn Ngọc Thiện đi tham quan các gian trưng bày

Đồng chí Võ Văn Thưởng và đồng chí Nguyễn Ngọc Thiện đi tham quan các gian trưng bày

Đồng chí Võ Văn Thưởng và đồng chí Nguyễn Ngọc Thiện đi tham quan các gian trưng bày

Đồng chí Võ Văn Thưởng và đồng chí Nguyễn Ngọc Thiện đi tham quan các gian trưng bày

Đồng chí Võ Văn Thưởng tham quan gian trưng bày triển lãm

Đồng chí Võ Văn Thưởng tham quan gian trưng bày triển lãm

Đồng chí Võ Văn Thưởng và đồng chí Nguyễn Ngọc Thiện được giới thiệu về chủ đề của gian trưng bày

Đồng chí Võ Văn Thưởng và đồng chí Nguyễn Ngọc Thiện được giới thiệu về chủ đề của gian trưng bày

Đồng chí Võ Văn Thưởng và đồng chí Nguyễn Ngọc Thiện được giới thiệu về chủ đề của gian trưng bày

Đồng chí Võ Văn Thưởng và đồng chí Nguyễn Ngọc Thiện được giới thiệu về chủ đề của gian trưng bày

Rất đông người dân Thủ đô và các cơ quan thống tấn báo chí tới dự triển lãm

Rất đông người dân Thủ đô và các cơ quan thống tấn báo chí tới dự triển lãm

Những người dân Thủ đô có thể tham quan triển lãm tới cuối tháng 9/2018, tại Bảo tàng Hồ Chí Minh, phố Ngọc Hà, Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội

Những người dân Thủ đô có thể tham quan triển lãm tới cuối tháng 9/2018, tại Bảo tàng Hồ Chí Minh, phố Ngọc Hà, Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội

Triển lãm giới thiệu hơn 300 ảnh tư liệu, hiện vật

Triển lãm giới thiệu hơn 300 ảnh tư liệu, hiện vật

Thư viện ảnh khác

Thư viện ảnh

Liên kết website

Mới nhất