TAG: Hoàng Văn Thụ;

  • Hoàng Văn Thụ - Một tấm gương chói lọi của đạo đức cách mạng

    Hoàng Văn Thụ - Một tấm gương chói lọi của đạo đức cách mạng

    (TG) - Là một cán bộ lãnh đạo có tầm nhìn chiến lược, sâu sát thực tiễn và gắn bó mật thiết với nhân dân, đồng chí Hoàng Văn Thụ - Người chiến sĩ cộng sản kiên trung, bất khuất, một cán bộ lãnh đạo xuất sắc của Đảng đã có những cống hiến quý báu cho cuộc cách mạng giải phóng dân tộc trong những năm 1930-1945.

1

Liên kết website

Mới nhất