TAG: Văn học, nghệ thuật;

  • Bài 5: “Cuộc chiến” giữ gìn Chân, Thiện, Mỹ trong văn học - nghệ thuật

    Bài 5: “Cuộc chiến” giữ gìn Chân, Thiện, Mỹ trong văn học - nghệ thuật

    (TG) - “Sự lãnh đạo của Đảng đối với lĩnh vực văn học - nghệ thuật là nhu cầu cần thiết, một đòi hỏi khách quan trong sự phát triển hết sức phức tạp, khó lường của xã hội hiện đại. Sự lãnh đạo đó không phải vì Đảng, mà vì mục đích phát huy cao nhất vai trò, sứ mệnh Chân - Thiện - Mỹ của văn nghệ, vì khát vọng cao đẹp của nhân dân, của dân tộc ta” – GS. TS Đinh Xuân Dũng, nguyên Phó Chủ tịch chuyên trách Hội đồng Lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật khẳng định như vậy trước một số ý kiến đòi thoát ly vai trò lãnh đạo của Đảng đối với văn học - nghệ thuật.  

1

Liên kết website

Mới nhất