Thứ Năm, 25/7/2024
Nhịp cầu Tuyên giáo
Thứ Tư, 15/5/2024 11:54'(GMT+7)

Thành phố Hồ Chí Minh biểu dương 133 tập thể, 206 cá nhân xuất sắc trong học tập, làm theo gương Bác

Đồng chí Nguyễn Hồ Hải, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh chú mừng các gương tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2021-2024.

Đồng chí Nguyễn Hồ Hải, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh chú mừng các gương tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2021-2024.

Dự Hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Hồ Hải, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh; Nguyễn Thị Lệ, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND Thành phố; Nguyễn Phước Lộc, Phó Bí thư Thành ủy Thành phố cùng các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, các đồng chí Thường trực HĐND Thành phố, Thường trực UBND Thành phố, đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, địa phương, đơn vị… và 339 tập thể, cá nhân điển hình trong học và làm theo Bác.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Hồ Hải, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh nêu rõ, ngay khi Thành phố kiểm soát được dịch bệnh COVID-19, trong rất nhiều công việc phải tập trung giải quyết, Ban Thường vụ Thành ủy đã kịp thời ban hành Kế hoạch số 76-KH/TU ngày 2/11/2021 và đã tổ chức Hội nghị sơ kết Chỉ thị số 05 và triển khai Kết luận số 01 vào ngày 16/12/2021.

Theo đó, việc thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05­ CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị khóa XII về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" trên địa bàn Thành phố đã có sự chuyển biến rõ nét và nâng cao chất lượng, ngày càng thấm sâu, lan tỏa trong hệ thống chính trị cũng như trong đời sống xã hội. Để đạt được điều này, hàng năm, Thành phố đều chủ động xây dựng các chuyên đề nhằm cụ thể hóa học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác sát với yêu cầu nhiệm vụ chính trị của Thành phố.

Hiện nay, phong trào học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã góp phần rất quan trọng vào việc tự rèn luyện của cán bộ, đảng viên, phòng ngừa, ngăn chặn tệ tham nhũng, tiêu cực, quan liêu, vô cảm, suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; thúc đẩy phong trào thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo trong cán bộ, công chức, viên chức; khơi dậy tinh thần đoàn kết, cổ vũ, động viên các tầng lớp nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp nỗ lực vượt khó, tập trung khắc phục hậu quả đại dịch COVID-19, phục hồi phát triển kinh tế - xã hội.

Bên cạnh đó, phong trào học tập và làm theo Bác cũng đã trở thành nét đẹp văn hóa trong các cộng đồng dân cư, các dân tộc, tôn giáo với nhiều cách làm sáng tạo, thiết thực, hiệu quả; xuất hiện ngày càng nhiều tấm gương nhân ái, nghĩa tình, nhiều việc làm và nghĩa cử cao đẹp, mang tính nhân văn sâu sắc.

Đồng chí Nguyễn Hồ Hải, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh phát biểu tại Hội nghị.

Đồng chí Nguyễn Hồ Hải nhấn mạnh, 133 tập thể và 206 cá nhân có thành tích xuất sắc được tuyên dương hôm nay là một phần rất nhỏ trong hàng nghìn tấm gương tiêu biểu luôn cống hiến, hy sinh thầm lặng, tỏa sáng giữa đời thường, vô cùng đáng trân trọng; đồng thời tin tưởng, ngày càng có nhiều gương sáng được tuyên dương hơn nữa, góp phần tạo nên nét đẹp truyền thống văn hóa đậm đà bản sắc của Thành phố mang tên Bác Hồ kính yêu - Thành phố Anh hùng.

"Mỗi tập thể, cá nhân đã mang đến một câu chuyện truyền cảm hứng sống động về tinh thần học tập, lao động và cống hiến; thể hiện ý chí quyết tâm vượt khó, nghị lực phi thường, bản lĩnh sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, vượt qua thử thách, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Nhiều câu chuyện cảm động về lòng trắc ẩn, yêu thương con người, trách nhiệm đối với nhân dân và xã hội, góp phần làm cho cuộc sống tốt đẹp hơn, văn minh hơn, nhân ái và nghĩa tình hơn", Phó Bí thư Thường trực Nguyễn Hồ Hải khẳng định.

 

3 năm qua, Ban Thường vụ Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng, địa phương, cơ quan, đơn vị đẩy mạnh việc học tập và làm theo Bác gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương khóa XI, khóa XII; Nghị quyết 31 của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Nghị quyết 98 của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Thành phố Hồ Chí Minh. Đồng thời, nghiêm túc thực hiện các quy định của Trung ương về công tác kiểm tra của tổ chức đảng đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức của cán bộ, đảng viên và trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp.

 

Để tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong giai đoạn mới, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Thành phố đề nghị các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội của Thành phố cần tiếp tục quán triệt và tổ chức thực hiện đồng bộ, sáng tạo hơn nữa Kết luận số 01 của Bộ Chính trị và Kế hoạch số 76 của Ban Thường vụ Thành ủy; gắn việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác với việc tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phòng ngừa và ngăn chặn tệ tham nhũng, tiêu cực, quan liêu, vô cảm, suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ.

Đồng thời tiếp tục đúc kết, nhân rộng những mô hình hay và cách làm sáng tạo từ cơ sở nhằm không ngừng đổi mới, đa dạng hóa việc tổ chức học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong các tầng lớp nhân dân. Khích lệ các cộng đồng dân cư, cơ quan, tổ chức, đơn vị, trường học thi đua thực hành theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác để mọi người sống tốt hơn, làm những việc tử tế hơn, đẩy lùi cái xấu, cái ác; nâng cao ý thức trách nhiệm công dân; khơi dậy và phát huy truyền thống đoàn kết, yêu nước, thương nòi, lòng bác ái, nhân nghĩa trong đời sống xã hội; đề cao tinh thần khởi nghiệp sáng tạo, khát vọng cống hiến, xây dựng đất nước, phát triển TP, nhất là đối với thế hệ trẻ và học sinh, sinh viên.

Quang cảnh Hội nghị.

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Thành ủy cũng đề nghị toàn hệ thống chính trị Thành phố tiếp tục quán triệt sâu sắc quan điểm xây dựng “Không gian văn hóa Hồ Chí Minh” nhằm nâng cao nhận thức về giá trị sống, tình cảm, đạo lý, bổn phận và lòng tự hào của Đảng bộ, chính quyền, nhân dân Thành phố đối với Tổ quốc, dân tộc và lịch sử vùng đất Sài Gòn - Chợ Lớn - Gia Định - Thành phố Hồ Chí Minh. Gắn việc tôn vinh cuộc đời, sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh với xây dựng văn hóa, phát triển con người Thành phố hài hòa, đồng bộ với phát triển kinh tế, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ XI. Chú trọng bảo tồn, duy trì và phát huy giá trị các di sản lịch sử - văn hóa dân tộc trên địa bàn Thành phố, nhất là các giá trị di sản gắn với cuộc đời, sự nghiệp cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Nâng cao chất lượng các nội dung, mô hình hoạt động, truyền thông, lan tỏa sâu rộng Di sản văn hóa Hồ Chí Minh trên không gian mạng; khuyến khích sáng tạo nghệ thuật, tạo cơ hội và điều kiện để các hoạt động văn hóa, văn học nghệ thuật phát triển sôi động, ngày càng nhiều sản phẩm có giá trị. Chăm lo xây dựng môi trường văn hóa gắn với sự nghiệp khuyến học tại các không gian học tập và thực hành tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh./.

Đồng chí Phan Nguyễn Như Khuê, Ủy viên Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy và Trung tướng Nguyễn Văn Nam, Ủy viên Thường vụ, Tư lệnh Bộ Tư lệnh Thành phố chúc mừng các tập thể, cá nhân được biểu dương tại Hội nghị.

THIỆN MINH

Phản hồi

Các tin khác

Thư viện ảnh

Liên kết website

Mới nhất