Học và làm theo Bác thúc đẩy kinh tế - xã hội Nam Định phát triển

XÁC ĐỊNH NỘI DUNG ĐỘT PHÁ

Nam Định xác định việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là một nội dung quan trọng của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, góp phần xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh về chính trị, tư tưởng, đạo đức và tổ chức, xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là đội ngũ cán bộ chiến lược đủ năng lực, sức chiến đấu, ngang tầm nhiệm vụ; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hoá trong nội bộ; đẩy mạnh đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí quan liêu trong toàn Đảng bộ tỉnh. Ban Thường vụ Tỉnh uỷ ban hành nhiều văn bản chỉ đạo cấp ủy các cấp đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thành nhiệm vụ trọng tâm trong chương trình công tác hàng năm, gắn với việc triển khai thực hiện nhiệm vụ chính trị. 

Đặc biệt, xác định nội dung đột phá nhằm tạo chuyển biến rõ nét trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ đã xác định rõ 4 nhiệm vụ trọng tâm để tập trung chỉ đạo thực hiện, đó là: Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ lãnh đạo quản lý các cấp từ năm 2016-2020 và những năm tiếp theo. Đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án, công trình trọng điểm, tạo nền tảng tiền đề cho sự phát triển đột phá về kinh tế. Đẩy mạnh thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới (NTM). Thực hiện có hiệu quả công tác cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh, tập trung chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương, nâng cao đạo đức công vụ…

Để việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW đi vào thực chất, cấp ủy các cấp đã thực hiện nghiêm túc việc tổ chức học tập các chuyên đề hàng năm, quán triệt những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, tạo thành đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn Đảng bộ. Trong đó, đưa nội dung học và làm theo Bác theo từng chuyên đề vào sinh hoạt chi bộ, cơ quan, đơn vị theo định kỳ và kiểm điểm đánh giá công tác cuối năm. Từ việc nắm vững và hiểu sâu các nội dung chuyên đề học tập hằng năm, các địa phương, cơ quan, đơn vị đã xây dựng chương trình hành động, kế hoạch cụ thể về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XII) về xây dựng chỉnh đốn Đảng.

Nhiều địa phương đã xác định nội dung mang tính đột phá gắn với nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, giảm nghèo, chăm lo đời sống nhân dân theo tư tưởng của Bác; lựa chọn một số công việc trọng tâm để đẩy nhanh tiến độ xây dựng NTM. Chỉ đạo, giải quyết dứt điểm những hạn chế, yếu kém, những vấn đề nổi cộm, tồn đọng trong nhiều năm…, góp phần củng cố niềm tin của nhân dân và tạo sự đồng thuận trong xã hội. Từng cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức đã xây dựng kế hoạch tu dưỡng và đăng ký những nội dung làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác một cách cụ thể, phù hợp với chức trách, nhiệm vụ được giao.

NHIỀU CÁCH LÀM HAY, SÁNG TẠO

Qua 3 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW, việc đẩy mạnh học và làm theo Bác trên địa bàn tỉnh ngày càng lan tỏa sâu rộng, xuất hiện nhiều cách làm hay, sáng tạo, nhiều tập thể, cá nhân điển hình.

Điển hình như huyện Trực Ninh, công tác tuyên truyền thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW được huyện đẩy mạnh với hàng trăm tin, bài, tuyên truyền về điển hình, gương người tốt, việc tốt, những cách làm hay, sáng tạo, thiết thực, hiệu quả trong việc thực hiện Chỉ thị 05 ở cơ sở, thu hút đông đảo cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân tích cực tham gia. Việc biểu dương, khen thưởng các điển hình học và làm theo Bác cũng được các cấp, các ngành trên địa bàn huyện chú trọng thực hiện. Thông qua đó, đã tạo sự chuyển biến rõ nét trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ huyện: Tình hình chính trị ổn định, kinh tế xã hội có bước phát triển, 21/21 xã, thị trấn hoàn thành các tiêu chí NTM, huyện đạt chuẩn NTM năm 2017; Đảng bộ huyện nhiều năm liền đạt trong sạch vững mạnh… 

Liên đoàn Lao động tỉnh với nhiều thành tích cách làm hay như tổ chức chăm lo đời sống cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn với Chương trình “Tết sum vầy” tổ chức vào dịp Tết cổ truyền của dân tộc hàng năm; tổ chức vào dịp tháng công nhân với chủ đề “Mỗi công đoàn cơ sở, một lợi ích đoàn viên”, chỉ đạo mỗi công đoàn cơ sở tổ chức ít nhất một hoạt động chăm lo cho CNVCLĐ. Đây cũng là dịp các cấp công đoàn trong tỉnh triển khai nhiều hoạt động chăm lo, bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp chính đáng cho CNVCLĐ. Tổ chức triển khai Chương trình nhà ở “Mái ấm công đoàn” hàng năm sẽ sửa chữa và xây mới ít nhất 30 nhà cho đoàn viên công đoàn có hoàn cảnh khó khăn và tiếp tục phát huy có hiệu quả phong trào “Công đoàn Nam Định chung sức xây dựng môi trường Nông thôn mới”.

Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh với mô hình “Chi hội phụ nữ 5 không 3 sạch xây dựng NTM”; đến nay toàn tỉnh có 389 mô hình với trên 81.000 hội viên tham gia; duy trì các mô hình tuyến đường “xanh - sạch - đẹp” với hơn 1.200 km đường hoa do phụ nữ đảm nhận; vận động hội viên phụ nữ và nhân dân mua thẻ BHYT thông qua kênh của Hội được 89.200 thẻ.

Hội Nông dân tỉnh với các phong trào: Nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, nông dân tham gia xây dựng NTM.

Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh với các phong trào tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng, ra quân dọn rác thải bảo vệ môi trường, tư vấn hướng nghiệp cho hàng ngàn học sinh, tư vấn khởi nghiệp cho trên 4.000 đoàn viên thanh niên. Hội Cựu chiến binh tỉnh xây dựng nhà tình nghĩa cho hội viên nghèo từ nguồn quỹ “Vòng tay đồng đội”, phối hợp tổ chức khám bệnh, tư vấn sức khỏe miễn phí cho trên 600 hội viên… 

Bên cạnh các tập thể, xuất hiện nhiều cá nhân tiêu biểu trong thực hiện Chỉ thị 05 như: Ông Đặng Xuân Hữu, Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Trực Ninh, có nhiều cách làm hay như: cụ thể hóa các nội dung của thực hiện Chỉ thị 05 gắn với các phong trào thi đua của ngành, đặc biệt là cuộc vận động “Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”, phong trào thi đua “Dạy tốt - Học tốt”, “Đổi mới, sáng tạo trong dạy và học”, phong trào “Tuổi trẻ học đường học tập, làm theo lời Bác”, đưa ngành Giáo dục và Đào tạo Trực Ninh trở thành “điểm sáng” của huyện và của tỉnh trong thực hiện Chỉ thị 05.

Ông Hoàng Duy Tám, Bí thư Chi bộ số 13, xã Yên Khánh (huyện Ý Yên), đã cùng lãnh đạo thôn vận động nhân dân đóng góp hàng tỷ đồng và nhiều ngày công xây dựng nhà văn hóa thôn; xây dựng quỹ phụng dưỡng, chăm sóc người cao tuổi; kêu gọi ủng hộ quỹ đền ơn, đáp nghĩa; động viên nhân dân tự nguyện đóng góp, không phân bổ, đổ sân bê tông, làm trần nhà, xây phòng thư viện, phòng đánh bóng bàn; sửa chữa, nâng cấp, tôn tạo Đình làng Trung...

Ông Trần Văn Xuyến, xã viên xóm 14, xã Xuân Vinh (Xuân Trường) làm kinh tế giỏi, thu nhập 950 triệu đồng/năm; ông Nguyễn Xuân Điến, Chủ tịch HTX dịch vụ nông nghiệp Đại Thắng, xã Nghĩa Thịnh (Nghĩa Hưng), trong phong trào xây dựng nông thôn mới, ông cùng với toàn thể nhân dân, hội viên HTX xây dựng cánh đồng mẫu lớn, chuyển từ hình thức gieo mạ cấy sang gieo sạ, thực hiện cơ giới hóa hoàn toàn trong các khâu làm đất, thu hoạch, mang lại năng suất, hiệu quả cao, làm thay đổi tập quán canh tác của nhân dân, được nhân dân đồng thuận, phấn khởi, tin tưởng, đưa HTX Nông nghiệp Đại Thắng trở thành một trong những HTX Nông nghiệp tiêu biểu của huyện Nghĩa Hưng…

TIẾP TỤC LAN TỎA SÂU RỘNG TRONG TOÀN TỈNH

Việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị đã và đang lan toả sâu rộng trong nhân dân toàn tỉnh, tạo niềm tin, sức bật mới động viên các tập thể, cá nhân nỗ lực phấn đấu vươn lên, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; góp phần quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh, toàn diện; tạo động lực quan trọng để tỉnh thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội. 

Phát huy kết quả đạt được, thời gian tới, Nam Định tiếp tục phổ biến, quán triệt đến các ngành, các đơn vị và toàn thể cán bộ, đảng viên trong toàn tỉnh về đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW. Quá trình thực hiện chú trọng “làm theo” để đưa việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW ngày càng đi vào thực chất.

 Đặc biệt, thực hiện tốt trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp, ngành theo phương châm “trên trước, dưới sau”, “trong trước, ngoài sau”. Tiếp tục đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng. Coi trọng và thường xuyên quan tâm nuôi dưỡng, nhân rộng gương điển hình học và làm theo Bác; trong đó, nhân rộng điển hình gắn với phát hiện, tôn vinh những nhân tố mới, gương người tốt, việc tốt để mọi người dân biết đến, học tập và làm theo.

Vũ Thị Thanh Hương
Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ Nam Định

 

Có thể bạn quan tâm

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Liên kết website

Xem nhiều nhất