Kon Tum: Khen thưởng 30 tập thể và 40 cá nhân có thành tích xuất sắc trong học và làm theo Bác

Hội nghị đã đánh giá những kết quả đạt được, tồn tại, hạn chế qua 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh và 3 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị, trên cơ sở đó tìm ra giải pháp khắc phục những tồn tại, hạn chế nhằm tiếp tục tạo sự chuyển biến trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thời gian tới. Đồng thời, biểu dương, khen thưởng 30 thập thể, 40 cá nhân và trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ đối với 1 tập thể, 2 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Báo cáo đánh giá tại Hội nghị, đồng chí Lê Thị Kim Đơn, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy cho biết: Sau 3 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị là sự chuyển biến trong nhận thức và hành động của đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp; những dư luận, tâm tư, nguyện vọng, diễn biến tư tưởng, nhận thức lệch lạc của cán bộ, đảng viên, công chức được kịp thời nắm bắt và có biện pháp uốn nắn, xử lý kịp thời; ý thức tự giác, trách nhiệm trong triển khai thực hiện nhiệm vụ được nâng lên; tinh thần đoàn kết, không khí dân chủ trong cơ quan, đơn vị ngày càng tốt hơn; thực hiện nghiêm túc quy định về không uống rượu, bia trong buổi trưa và giờ hành chính.

Nhiều cơ quan, đơn vị, địa phương đã xây dựng và thực hiện tốt các quy định về thực hành tiết kiệm với những việc làm cụ thể, mang lại hiệu quả thiết thực; các vụ việc nổi cộm, bức xúc liên quan đến đạo đức, trách nhiệm của cán bộ, công chức; các vụ việc khiếu nại, tố cáo, tranh chấp phát sinh; các vụ việc còn tồn đọng, kéo dài đã được chỉ đạo giải quyết kịp thời, tạo được niềm tin trong cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Y Mửi, Phó Bí thư Tỉnh ủy đề nghị: Để tiếp tục tạo sự chuyển biến mạnh mẽ và sâu rộng hơn nữa về tu dưỡng, rèn luyện và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong thời gian tới, các địa phương, đơn vị, người đứng đầu cấp ủy, chính quyền cần lãnh chỉ đạo làm tốt những vấn đề sau:

Thứ nhất, các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy, bí thư cấp ủy, người đứng các cơ quan, đơn vị: Tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền mục đích, ý nghĩa và tạo sự chuyển biến thật sự rõ nét về tư tưởng, hành động trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Phát huy tinh thần tự giác trong học tập, tu dưỡng, rèn luyện về đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên, công chức, nhất là trách nhiệm nêu gương, nói phải đi đôi với làm. Nghiên cứu, tìm tòi, nhân rộng những cách làm hay, thiết thực, hiệu quả, phù hợp với từng địa phương, đơn vị.

Chỉ đạo thực hiện nghiêm các chuẩn mực đạo đức đã được xây dựng; lấy kết quả phấn đấu theo các chuẩn mực đạo đức làm tiêu chí để bình xét thi đua, khen thưởng, đánh giá kết quả phấn đấu rèn luyện, tu dưỡng của cá nhân và tập thể hằng năm và để xem xét bổ nhiệm, đề bạt cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp.

Thứ hai, ban Tuyên giáo cấp ủy các cấp tiếp tục phối hợp tham mưu cấp ủy triển khai đồng bộ, chặt chẽ, kết hợp việc tổ chức học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, các cuộc vận động và các phong trào đang triển khai trong xã hội. Tăng cường hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện ở cơ sở; phát hiện, khắc phục kịp thời những khó khăn, vướng mắc, góp phần nâng cao hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Thứ ba, các tập thể, cá nhân tiêu biểu, điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh hôm nay tiếp tục phấn đấu, học tập và rèn luyện, có những hoạt động, việc làm xứng đáng với những gì mà Đảng bộ, chính quyền tỉnh ghi nhận, trở thành những hạt nhân nòng cốt, những tấm gương, nhằm tạo nên sức lan tỏa trong toàn xã hội về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác.

Lê Văn Châu

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Kon Tum

 

Có thể bạn quan tâm

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Liên kết website

Xem nhiều nhất