Liên đoàn Lao động thành phố Hải Phòng: Chuyển biến tích cực sau 5 năm thực hiện Chỉ thị 05
Ảnh tư liệu

 

Từ khi bắt đầu triển khai tới nay, việc đẩy mạnh “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” đã có 4 chủ đề rất thiết thực: (1) Nêu cao tinh thần trách nhiệm, phong cách gương mẫu, nói đi đôi với làmphòng, chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; (2) Xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên; (3) Xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân;(4)Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. 

Việc chuyển trọng tâm từ “học tập” sang “làm theo” tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh đã được các cấp công đoàn thành phố triển khai gắn với thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng khóa XII, Nghị quyết Trung ương 4 khoá XI, XII của Đảng, đã tạo sự chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động trong cán bộ, đoàn viên, đảng viên, CNVCLĐ thành phố.

ĐA DẠNG HOÁ CÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN

Các cấp công đoàn thành phố xác định học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Chỉ thị 05 là một trong nội dung quan trọng của công tác xây dựng chỉnh đốn Đảng, xây dựng đội ngũ cán bộ Công đoàn, nhất là cán bộ cấp chiến lược, cán bộ lãnh đạo các cấp công đoàn đủ năng lực phẩm chất, ngang tầm nhiệm vụ;  ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống. Theo đó các cấp công đoàn thành phố tổ chức sinh hoạt chuyên đề “50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh”, tổ chức biểu dương các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh hàng năm, các cuộc thi, hội thi,... Điển hình như Công đoàn Khu Kinh tế tổ chức phát thanh “Giai điệu tự hào” với các ca khúc về Đảng, về Bác trên fanpage; cuộc thi kể chuyện về Bác trong CNLĐ đã thu hút hàng nghìn CNLĐ tham gia.

SÔI NỔI CÁC PHONG TRÀO THI ĐUA

Các cấp công đoàn thành phố đã gắn việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW với việc phát động các phong trào thi đua yêu nước, các Cuộc vận động trong CNVCLĐ, với nhiều hình thức đa dạng, phong phú, thu hút đông đảo CNVCLĐ tham gia, như: Phong trào“Lao động giỏi, lao động sáng tạo”; phong tràoXanh - Sạch - Đẹp và đảm bảo an toàn vệ sinh lao động”; phong trào“Giỏi việc nước - Đảm việc nhà”; phong trào “Văn hóa, thể thao”;Cuộc vận động “Cán bộ, công chức, viên chức nói không với tiêu cực”... Đặc biệt là phong trào phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật” đã được công đoàn các cấp triển khai sôi nổi, hiệu quả góp phần tăng năng suất lao động, tiết kiệm chi phí, làm lợi hàng tỷ đồng cho đơn vị, doanh nghiệp. Tiêu biểu như Công đoàn Khu Kinh tế, Công đoàn ngành Giáo dục, CĐ ngành Nông nghiệp và PTNT; LĐLĐ quận Hồng Bàng, Ngô Quyền, Lê Chân; Công đoàn Trường Đại học Hàng hải VN, Công đoàn Công ty CP Tập đoàn VLC,... Hàng năm đều có gần 200 CNVCLĐ tiêu biểu trong các phong trào thi đua, có nhiều sáng kiến, sáng tạo, giải pháp hữu ích được biểu dương cấp thành phố, được tặng Bằng Lao động sáng tạo của Tổng LĐLĐ Việt Nam và được Ủy ban nhân thành phố, Liên đoàn Lao động thành phố tặng Bằng khen.

Đại diện lãnh đạo Hội LHPN thành phố trao bằng khen tặng các tập thể có thành tích xuất sắc thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị

Đại diện lãnh đạo Hội LHPN thành phố trao bằng khen tặng các tập thể có thành tích xuất sắc thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị "Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" giai đoạn 2016-2021.

Ngoài ra, cán bộ, đoàn viên và người lao động ở mỗi cấp, mỗi ngành tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua mang tính chất ngành nghề như: Công đoàn Viên chức thành phố triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW gắn với tiếp tục thực hiện Cuộc vận động xây dựng người cán bộ công chức, viên chức “Trung thành - Sáng tạo - Tận tuỵ - Gương mẫu”Tham mưu giỏi, phục vụ tốt,Ngày làm việc 8 giờ có chất lượng, hiệu quả;Công đoàn ngành Giáo dục với Cuộc vận động “Mỗi thầy, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”; Công đoàn ngành Y tế thực hiện tốt 12 điều y đức; Công đoàn Khu Kinh tế với Cuộc vận động “Xây dựng phong cách, tác phong làm việc của người lao động trong thời kỳ mới”; Liên đoàn Lao động quận Hồng Bàng với Cuộc vận động người cán bộ công chức “Công tâm, thạo việc, trung thành, sáng tạo, tận tuỵ, gương mẫu”... Thông qua việc phát động và tổ chức các phong trào thi đua đã phát huy trí tuệ, cổ vũ, động viên cán bộ, đoàn viên đề xuất các sáng kiến, giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của tổ chức công đoàn; khắc phục bệnh hình thức, lãng phí, hành chính hóa trong hoạt động của các cấp công đoàn.

CHĂM LO ĐỜI SỐNG CỦA NGƯỜI LAO ĐỘNG

Công tác chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho CNVCLĐ có hoàn cảnh khó khăn, công nhân nhà trọ, con em CNVCLĐ được LĐLĐ thành phố quan tâm chỉ đạo hàng năm. Thông qua việc trợ cấp, tặng quà CNVCLĐ nhân dịp Tết Sum vầy, Tháng Công nhân; hỗ trợ xây, sửa nhà Mái ấm công đoàn; tổ chức Lễ cưới tập thể cho CNVCLĐ có hoàn cảnh khó khăn, lắp đặt Wifi miễn phí, tủ thuốc cho công nhân nhà trọ...

Sau 5 năm triển khai thực hiện Chỉ thị 05 trong các cấp công đoàn thành phố đã tạo được sự lan toả trong mỗi cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ; phát huy vai trò gương mẫu của người đứng đầu trong xây dựng kế hoạch học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tác động tích cực đến tư tưởng, nhận thức của cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ thành phố về ý thức trách nhiệm đối với công việc được giao, nhất là sự chuyển biến trong nhận thức về tinh thần, thái độ phục vụ, góp phần hoàn thành toàn diện nhiệm vụ công tác công đoàn và phong trào CNVCLĐ thành phố. Qua đó đã xuất hiện nhiều cách làm hay, sáng tạo, đạt được kết quả cụ thể trong việc học tập và làm theo Bác. Tinh thần trách nhiệm, ý thức thực hành tiết kiệm, chống quan liêu, phiền hà, sách nhiễu, chống chủ nghĩa cá nhân, cơ hội... có chuyển biến tích cực hơn, góp phần nhằm ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ của một bộ phận cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ. Từ đó, đã góp phần giải quyết kịp thời, có hiệu quả các vấn đề bức xúc, nổi cộm ở địa phương, đơn vị; từng bước tạo sự đồng thuận, tin tưởng, thống nhất về ý chí và hành động trong cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ thành phố.

Với sự lan toả mạnh mẽ việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” trong các cấp công đoàn Hải Phòng đã thật sự đi sâu vào cuộc sống và có hiệu quả trong từng lĩnh vực công tác và trong sinh hoạt đời sống hằng ngày của mỗi cán bộ đảng viên, đoàn viên, CNVCLĐ; đã tạo chuyển biến tích cực trong các phong trào thi đua yêu nước ở mỗi cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và trong toàn thành phố./.

Hải Phong

Có thể bạn quan tâm

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Liên kết website

Xem nhiều nhất