• Xây dựng chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ đảng viên theo tư tưởng Hồ Chí Minh

  Xây dựng chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ đảng viên theo tư tưởng Hồ Chí Minh

  (TG) - Để thực hiện có hiệu quả và thực chất chủ trương xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; một trong những vấn đề mang tính căn cốt là phải xây dựng chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên hiện nay theo tư tưởng Hồ Chí Minh, lấy đó nền tảng, tạo sức mạnh nội sinh để mỗi cán bộ, đảng viên đấu tranh chống ảnh hưởng tiêu cực, những thói hư tật xấu, xứng đáng là đạo đức, là văn minh, là người lãnh đạo trung thành và tận tụy của nhân dân.

 • Người đảng viên tâm huyết, sáng tạo

  Người đảng viên tâm huyết, sáng tạo

  (TG) - Đến với thôn 10, xã Yên Phương, huyện Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc, ai cũng ngỡ ngàng về một diện mạo mới, khang trang, sạch đẹp. Để có được sự thay đổi tích cực đó nhờ có sự vào cuộc của tập thể Cấp ủy, Ban công tác mặt trận, tập thể lãnh đạo Chi bộ thôn 10 và sự đồng lòng ủng hộ Nhân dân trong thôn, trong đó không thể không nhắc đến vai trò tiền phong gương mẫu của đồng chí Nguyễn Thị Thiết - Bí thư chi bộ, Tổ trưởng tổ Dân vận, Trưởng ban công tác mặt Chi bộ 10, xã Yên Phương.

 • Phú Yên: Xây dựng đội ngũ cán bộ tiên phong, gương mẫu đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới

  Phú Yên: Xây dựng đội ngũ cán bộ tiên phong, gương mẫu đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới

  (TG) - Ngày 3/3, tại Phú Yên, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Phú Yên tổ chức Hội nghị cán bộ lãnh đạo toàn tỉnh học tập, quán triệt và triển khai thực hiện chuyên đề năm 2022 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng đội ngũ cán bộ thật sự tiên phong, gương mẫu, có đạo đức cách mạng trong sáng, bản lĩnh chính trị vững vàng, đủ năng lực đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới” với hình thức trực tuyến đến các điểm cầu cấp huyện, xã trong tỉnh.

 • Việc học và làm theo Bác trở thành ý thức tự giác, tinh thần trách nhiệm của mỗi cán bộ, đảng viên

  Việc học và làm theo Bác trở thành ý thức tự giác, tinh thần trách nhiệm của mỗi cán bộ, đảng viên

  (TG) - Qua triển khai thực hiện sát sao, quyết liệt Chỉ thị số 05-CT/TW, Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị trong toàn Đảng bộ tỉnh Yên Bái năm 2021, đã tạo sự chuyển biến rõ nét việc chuyển trọng tâm từ “học tập” sang “làm theo” tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Việc học tập, làm theo Bác ngày càng thực chất, dần trở thành ý thức tự giác, tinh thần trách nhiệm của mỗi tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị và đa số cán bộ, đảng viên trong tỉnh, lan tỏa tích cực tới các tầng lớp nhân dân. 

 • Chính sách “Chiêu hiền đãi sĩ” của Hồ Chí Minh và chế độ mới sau Cách mạng Tháng Tám

  Chính sách “Chiêu hiền đãi sĩ” của Hồ Chí Minh và chế độ mới sau Cách mạng Tháng Tám

  (TG) - Cách mạng Tháng Tám và tư tưởng, tài năng, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh đã có sức hút, sức tác động lạ kỳ. Nếu coi bản chất của cuộc cách mạng chân chính là văn hóa, thì việc thực hành văn hóa, nâng tầm văn hóa của cả dân tộc cũng là thực hành một cuộc cách mạng to lớn và sâu sắc.

 • Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về đoàn kết tôn giáo trong Văn kiện Đại hội XIII

  Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về đoàn kết tôn giáo trong Văn kiện Đại hội XIII

  (TG) - Tư tưởng về đoàn kết tôn giáo là nội dung quan trọng nhằm xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân rộng lớn trong tư tưởng Hồ Chí Minh. Xuất phát từ điều kiện thực tiễn Việt Nam và sự nhìn nhận giá trị nhân văn, tốt đẹp của tôn giáo. Hồ Chí Minh không chỉ đã nêu lên và quán triệt chỉ đạo xây dựng khối đoàn kết tôn giáo, mà chính Người là tấm gương, là ngọn cờ quy tụ khối đại đoàn kết dân tộc, trong đó có chức sắc và đồng bào các tôn giáo. Vận dụng sáng tạo tư tưởng của Người, Văn kiện Đại hội Đảng lần thứ XIII đã nêu nhiều vấn đề thể hiện nhận thức mới, đầy đủ hơn, phù hợp hơn của Đảng về vấn đề đoàn kết tôn giáo, đáp ứng yêu cầu của sự phát triển đất nước hiện nay. 

 • 70 năm tác phẩm 'Tự phê bình và phê bình' của Chủ tịch Hồ Chí Minh

  70 năm tác phẩm 'Tự phê bình và phê bình' của Chủ tịch Hồ Chí Minh

  70 năm đã trôi qua, nhưng những nội dung Bác đã đề cập trong tác phẩm “Tự phê bình và phê bình” vẫn luôn nóng hổi tính thời sự và có giá trị thiết thực.

 • Tấm gương Đảng viên trẻ xuất sắc trong học tập, rèn luyện

  Tấm gương Đảng viên trẻ xuất sắc trong học tập, rèn luyện

  Để được đứng trong hàng ngũ của Đảng, mỗi sinh viên cần phải trải qua quá trình phấn đấu liên tục trong ít nhất 5 - 6 học kỳ để hội tụ đủ các yếu tố. Đó là có kết quả học tập, tu dưỡng, rèn luyện, công tác tốt; có ảnh hưởng tích cực trong phong trào học sinh, sinh viên; sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao; đồng thời có tư tưởng chính trị vững vàng và tình nguyện đứng trong hàng ngũ của Đảng. Thật đáng mừng là ngày càng có nhiều sinh viên xuất sắc sớm được đứng trong hàng ngũ của Đảng.

 • Học và làm theo Bác để phục vụ nhân dân tốt hơn

  Học và làm theo Bác để phục vụ nhân dân tốt hơn

  Là Bí thư Chi bộ kiêm Trưởng ấp Hòa Quới, anh Trần Minh Sơn được người dân trong ấp nói riêng và trong xã Bình Ninh, huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang nhắc đến là một cán bộ trẻ, năng nổ và tận tụy với công việc, hết lòng phục vụ nhân dân với khả năng của mình.

 • An Giang: Học theo gương "Người tốt, việc tốt" là một trong những cách tốt nhất để xây dựng Đảng

  An Giang: Học theo gương "Người tốt, việc tốt" là một trong những cách tốt nhất để xây dựng Đảng

  (TG) - Đó là một trong những nội dung chỉ đạo của đồng chí Lê Văn Nưng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh An Giang tại buổi Gặp mặt, biểu dương gương điển hình tiêu biểu trong học tập và làm tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và có đóng góp tích cực trong công tác phòng, chống dịch Covid-19 do Ban Thường vụ Tỉnh ủy An Giang long trọng tổ chức bằng hình thức trực tuyến từ điểm cầu tỉnh tới các điểm cầu các huyện, thị xã, thành phố và một số đơn vị trong tỉnh vào chiều 25-1-2022.

 • An Giang: Xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên thật sự tiên phong, gương mẫu, đủ phẩm chất, uy tín, ngang tầm nhiệm vụ

  An Giang: Xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên thật sự tiên phong, gương mẫu, đủ phẩm chất, uy tín, ngang tầm nhiệm vụ

  (TG) - Chiều 20/1, Ban Thường vụ Tỉnh ủy An Giang tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn tỉnh học tập, quán triệt Chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2022 về “Xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên thật sự tiên phong, gương mẫu, đủ phẩm chất uy tín, ngang tầm nhiệm vụ” và triển khai, quán triệt Kế hoạch số 33-KH/TU, ngày 10/01/2022 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thực hiện Kết luận số 21-KL/TW của Ban Chấp hành Trung ương về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. 

 • Bình Phước: Việc thực hiện chỉ thị 05 ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ

  Bình Phước: Việc thực hiện chỉ thị 05 ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ

  (TG) - Sau 5 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị khóa XII về “đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và hiện nay đang triển khai thực hiện Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW "về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" giai đoạn 2021-2025, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình Phước đã sáng tạo và linh hoạt trong xác định rõ nội dung công việc, cách thức, thời gian triển khai thực hiện của các cơ quan, đơn vị theo chức năng, nhiệm vụ được giao nhằm đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

 • An Giang: Lan toả những tấm gương điển hình về học và làm theo Bác

  An Giang: Lan toả những tấm gương điển hình về học và làm theo Bác

  (TG) - Tối ngày 20/12, tại Phim trường 4, Đài Phát thanh - Truyền hình An Giang đã diễn ra Lễ trao Giải Cuộc thi Sáng tác, quảng bá các tác phẩm văn học nghệ thuật và báo chí về chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” giai đoạn 2020 - 2021 và Giải Búa liềm vàng tỉnh An Giang lần thứ I năm 2021. Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Lê Văn Nưng dự và phát biểu chỉ đạo tại buổi Lễ.

 • Đảng bộ EVNHCMC: Học tập Bác để phát huy sức mạnh tổng hợp, hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn

  Đảng bộ EVNHCMC: Học tập Bác để phát huy sức mạnh tổng hợp, hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn

  (TG) - Sau 5 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Đảng ủy Tổng công ty Điện lực TP.HCM đã lãnh đạo thực hiện tốt các kế hoạch, hướng dẫn của Trung ương, Thành ủy và Đảng ủy Tổng công ty, việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tiếp tục đạt được nhiều chuyển biến mạnh mẽ.

 • Tư tưởng Hồ Chí Minh về phòng, chống tham nhũng

  Tư tưởng Hồ Chí Minh về phòng, chống tham nhũng

  (TG) - Tư tưởng Hồ Chí Minh về phòng, chống tham nhũng không chỉ “là tài sản tinh thần vô cùng to lớn và quý giá” của Đảng và dân tộc ta mà còn cung cấp những cơ sở khoa học và kinh nghiệm thực tiễn sâu sắc trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng ở nhiều quốc gia trên thế giới. Người không chỉ bắt đúng bệnh, đưa ra đúng phác đồ điều trị, mà còn kê các phương thuốc đặc trị chứng bệnh tham nhũng của cán bộ, đảng viên.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Mới nhất

Liên kết website

Xem nhiều nhất