• Tư tưởng Hồ Chí Minh về thi đua yêu nước có ý nghĩa to lớn

  Tư tưởng Hồ Chí Minh về thi đua yêu nước có ý nghĩa to lớn

  Ngày 11/6/1948, khi cuộc kháng chiến chống Pháp bước vào giai đoạn quyết liệt, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ra “Lời kêu gọi thi đua ái quốc” nhằm huy động sức người, sức của cho sự nghiệp kháng chiến.

 • Liên đoàn Lao động thành phố Hải Phòng: Chuyển biến tích cực sau 5 năm thực hiện Chỉ thị 05

  Liên đoàn Lao động thành phố Hải Phòng: Chuyển biến tích cực sau 5 năm thực hiện Chỉ thị 05

  (TG) - Ngay sau khi Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị được ban hành (Chỉ thị 05); thực hiện hướng dẫn của Tổng LĐLĐ Việt Nam và kế hoạch thực hiện của Thành ủy Hải Phòng về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; Liên đoàn Lao động thành phố Hải Phòng đã tập trung chỉ đạo các cấp công đoàn triển khai việc thực hiện Chỉ thị đến các công đoàn cơ sở.  

 • Tỏa sáng tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, khơi dậy và thực hiện khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc

  Tỏa sáng tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, khơi dậy và thực hiện khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc

  Chủ tịch Hồ Chí Minh - lãnh tụ vĩ đại của Đảng và dân tộc ta, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam, Anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn hóa thế giới, người chiến sĩ cộng sản quốc tế mẫu mực, đã hiến dâng trọn đời vì nước, vì dân.

 • Đa dạng, phong phú các hình thức tuyên truyền triển khai thực hiện Chỉ thị 05

  Đa dạng, phong phú các hình thức tuyên truyền triển khai thực hiện Chỉ thị 05

  (TG) - Năm  năm qua, công tác triển khai, thực hiện tuyên truyền việc thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị được các cấp, các ngành, đoàn thể chính trị - xã hội, các cơ quan thông tin, tuyên truyền trong tỉnh Bình Định quan tâm, chú trọng, duy trì thường xuyên từ tỉnh đến cơ sở với nhiều hình thức phong phú, đa dạng, đạt hiệu quả cao.

 • Công tác tuyên truyền phát huy hiệu quả trong học tập và làm theo Bác trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

  Công tác tuyên truyền phát huy hiệu quả trong học tập và làm theo Bác trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

  (TG) - Qua 5 năm, việc triển khai có hiệu quả và tạo sức lan tỏa sâu rộng Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) về Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh (Chỉ thị 05) trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng đòi hỏi phải sáng tạo, có nhiều cách làm phù hợp với đặc điểm, tình hình của các địa phương. Trong đó, công tác tuyên truyền là một trong những hình thức đã và đang phát huy hiệu quả góp phần quan trọng trong việc lan tỏa tinh thần và kết quả trong thực hiện Chỉ thị 05 trong toàn tỉnh.

 • Tây Ninh: Gắn việc thực hiện Chỉ thị 05 với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, các phong trào thi đua yêu nước

  Tây Ninh: Gắn việc thực hiện Chỉ thị 05 với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, các phong trào thi đua yêu nước

  (TG) - Năm năm qua, thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, các cấp ủy đảng ở Tây Ninh đã đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng,đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào chương trình hành động, gắn với việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị, các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước, giải quyết vấn đề bức xúc, nổi cộm ở địa phương; thực hiện nêu gương của cán bộ, đảng viên

 • Tìm đường cứu nước, cứu dân – Bản lĩnh nhà ái quốc vĩ đại Hồ Chí Minh

  Tìm đường cứu nước, cứu dân – Bản lĩnh nhà ái quốc vĩ đại Hồ Chí Minh

  (TG) - Bản lĩnh Hồ Chí Minh là sự thể hiện tư duy độc lập, tự chủ, sáng tạo, ý chí quyết tâm cao độ, sự kiên định và năng lực hoạt động thực tiễn xuất sắc của Người nhằm thực hiện thành công khát vọng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, để thực sự mang lại độc lập cho dân tộc, tự do, hạnh phúc cho nhân dân.

 • Người chiến sỹ biên phòng dân vận khéo

  Người chiến sỹ biên phòng dân vận khéo

  (TG) - Luôn tận tụy với công việc và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của mình, được cấp trên tin yêu, cấp uỷ, chính quyền địa phương và quần chúng nhân dân tín nhiệm, Thiếu úy Trương Văn Thành đã góp phần không nhỏ vào kết quả hoàn thành nhiệm vụ chung của Đồn Biên phòng Quan Lạn, Quảng Ninh.

 • Tư tưởng Hồ Chí Minh về vai trò của nhân dân trong xây dựng chính quyền

  Tư tưởng Hồ Chí Minh về vai trò của nhân dân trong xây dựng chính quyền

  Trong tiến trình xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của dân, do dân, vì dân, tư tưởng Hồ Chí Minh về vai trò của nhân dân trong xây dựng chính quyền các cấp vẫn còn nguyên giá trị và là nguyên tắc chỉ đạo cho mọi hoạt động của cơ quan nhà nước.

 • Động lực tinh thần đi tìm đường cứu nước của Chủ tịch Hồ Chí Minh

  Động lực tinh thần đi tìm đường cứu nước của Chủ tịch Hồ Chí Minh

  (TG) - Sự kiện ngày 5 tháng 6 năm 1911, người thanh niên yêu nước Nguyễn Tất Thành (sau này là Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh) rời Bến cảng Nhà Rồng ra đi tìm đường cứu nước đã mở đầu cho huyền thoại về một vĩ nhân trong lịch sử dân tộc Việt Nam - Anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn hóa thế giới - Hồ Chí Minh. 

 • Bình Thuận: Đa dạng, phong phú, hiệu quả các hình thức tuyên truyền thực hiện Chỉ thị 05

  Bình Thuận: Đa dạng, phong phú, hiệu quả các hình thức tuyên truyền thực hiện Chỉ thị 05

  (TG) - Năm  năm qua, công tác tuyên truyền việc thực hiện Chỉ thị 05 được các cấp, các ngành, đoàn thể chính trị - xã hội, các cơ quan báo chí, truyền thông trong tỉnh quan tâm, chú trọng, duy trì thường xuyên từ tỉnh đến cơ sở với nhiều hình thức phong phú, đa dạng, đạt hiệu quả cao. 

 • Bạc Liêu: Chuyển biến rõ nét sau 5 năm thực hiện Chỉ thị 05

  Bạc Liêu: Chuyển biến rõ nét sau 5 năm thực hiện Chỉ thị 05

  (TG) - Trong 5 năm qua, việc học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị, Chỉ thị 06 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bạc Liêu về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” đã được Tỉnh ủy, các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện liên tục, trở thành nền nếp, thường xuyên với nhiều hình thức phong phú và đa dạng giúp cho cán bộ, đảng viên nhận thức đầy đủ, sâu sắc hơn về ý nghĩa và những giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tính tự giác tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống, tự soi, tự sửa, thực hành nêu gương trong cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ chốt, cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp ngày càng rõ nét; năng lực thực thi công vụ, ý thức tổ chức kỷ luật, tinh thần trách nhiệm, tác phong, lề lối làm việc ngày càng nâng cao, chất lượng, hiệu quả công việc được nâng lên.

 • Trà Vinh: Thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị tạo được chuyển biến quan trọng về kinh tế - xã hội

  Trà Vinh: Thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị tạo được chuyển biến quan trọng về kinh tế - xã hội

  (TG) - Qua 5 năm triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị, kinh tế - xã hội tỉnh Trà Vinh có nhiều chuyển biến tích cực, khẳng định tầm quan trọng của việc đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trên địa bàn tỉnh.

 • Tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05: Học tập, làm theo Bác và nêu gương

  Tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05: Học tập, làm theo Bác và nêu gương

  (TG) - Tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, ngày 18/5/2021, Bộ Chính trị khóa XIII đã ban hành Kết luận 01-KL/TW về “Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị khóa XII về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” (Kết luận 01). 

 • Nhân rộng mô hình “Người thợ mỏ - Người Chiến sĩ”

  Nhân rộng mô hình “Người thợ mỏ - Người Chiến sĩ”

  (TG) - Nhằm thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh bằng những việc làm thiết thực, cụ thể, ý nghĩa gắn với phát huy truyền thống “Kỷ luật và Đồng tâm” của đội ngũ công nhân mỏ, từ  năm 2019, Đảng ủy Than Quảng Ninh đã phát động triển khai mô hình xây dựng hình ảnh “Người thợ mỏ - Người chiến sĩ”.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Mới nhất

Liên kết website

Xem nhiều nhất