Ðoàn Tiểu ban Văn kiện Ðại hội XIII của Ðảng làm việc tại tỉnh Khánh Hòa

Qua 10 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (bổ sung, phát triển năm 2011), cơ cấu kinh tế Khánh Hòa chuyển dịch đúng định hướng; tỷ trọng dịch vụ - du lịch, công nghiệp tăng hợp lý. Tỉnh ủy chỉ đạo xây dựng, triển khai bốn chương trình kinh tế - xã hội và phát triển ba vùng kinh tế trọng điểm. Tốc độ tăng trưởng kinh tế tăng bình quân 7,8%/năm, thu nhập bình quân đầu người đạt 55,7 triệu đồng/người/năm. Ngành du lịch phát triển mạnh, các chỉ tiêu về du lịch mỗi năm tăng bình quân 15% đến 25%. Ba năm qua, tỉnh Khánh Hòa đón hơn 16,4 triệu lượt khách đến tham quan, nghỉ dưỡng, trong đó khách quốc tế đạt hơn sáu triệu lượt...

Phát biểu ý kiến tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Khánh Hòa, đồng chí Trương Thị Mai nhấn mạnh, Khánh Hòa đã cụ thể hóa và vận dụng sáng tạo Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên CNXH (bổ sung, phát triển năm 2011), Nghị quyết Ðại hội XII của Ðảng và đạt nhiều thành tựu trên các lĩnh vực. Kinh tế tiếp tục tăng trưởng, cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng, triển khai đồng bộ các giải pháp đưa du lịch thật sự trở thành động lực phát triển của địa phương.

Tỉnh đã phát triển tổng hợp kinh tế biển nhằm phát huy các lợi thế, tiềm năng và góp phần bảo vệ chủ quyền biển, đảo; cơ cấu lại ngành nông nghiệp, nâng cao giá trị sản phẩm gắn với xây dựng nông thôn mới. Việc thực hiện Nghị quyết T.Ư 4 khóa XI, khóa XII và các Nghị quyết T.Ư 6, T.Ư 7, khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Ðảng đạt kết quả tích cực; qua đó năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Ðảng được nâng cao, ý thức trách nhiệm, kỷ luật, kỷ cương của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức có sự chuyển biến, góp phần ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, củng cố niềm tin của nhân dân đối với sự lãnh đạo của Ðảng và quản lý của Nhà nước.

Ðồng chí Trương Thị Mai cũng chỉ ra những hạn chế, khuyết điểm, những vấn đề cần tiếp tục quan tâm trong thời gian tới, đồng thời gợi mở những cách tiếp cận mới để tỉnh Khánh Hòa đề ra chủ trương, nhiệm vụ, giải pháp phù hợp, phát huy được lợi thế, tiềm năng, thế mạnh để tiếp tục phát triển nhanh và bền vững. Những kiến nghị, đề xuất của Tỉnh ủy Khánh Hòa được đoàn công tác ghi nhận, báo cáo với Tiểu ban Văn kiện.

Theo TTXVN

Có thể bạn quan tâm

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Liên kết website

Xem nhiều nhất