Thứ Năm, 25/7/2024
Tuyên giáo các cấp
Thứ Năm, 16/5/2024 17:0'(GMT+7)

Tiếp tục đổi mới việc học tập lý luận chính trị trong hệ thống giáo dục quốc dân giai đoạn 2014 - 2024

Vụ trưởng Vụ Lý luận Chính trị, Ban Tuyên giáo Trung ương Đoàn Văn Báu phát biểu kết luận

Vụ trưởng Vụ Lý luận Chính trị, Ban Tuyên giáo Trung ương Đoàn Văn Báu phát biểu kết luận

Cùng tham gia Đoàn có các đồng chí: Mai Yến Nga, Phó vụ Trưởng Vụ Lý luận Chính trị, Ban Tuyên giáo Trung ương; Phạm Quang Bản, Phó Vụ trưởng Cơ quan Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương tại Thành phố Hồ Chí Minh…

Tiếp và làm việc với Đoàn có các đồng chí: Nguyễn Hữu Thịnh, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy An Giang; PGS.TS. Võ Văn Thắng, Hiệu trưởng Trường Đại học An Giang, PGS.TS. Trần Văn Đạt, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Trường Đại học An Giang; đại diện lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội; đại diện lãnh đạo các đơn vị thuộc Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy An Giang và các phòng, khoa thuộc Trường.

Quang cảnh buổi làm việc.

Quang cảnh buổi làm việc.

Phát biểu tại buổi làm việc, Vụ trưởng Vụ Lý luận chính trị Đoàn Văn Báu đề nghị lãnh đạo Trường tập trung làm rõ, đánh giá sâu một số nội dung: việc lãnh đạo, chỉ đạo đổi với Đảng ủy, Ban Giám hiệu trong việc quán triệt Kết luận 94; tổ chức học tập, nghiên cứu, thực hiện và các giải pháp có lồng ghép các nghị quyết, chỉ thị. Kết luận của Trung ương, tỉnh có liên quan; nâng cao nhận thức, triển khai xây dựng kế hoạch, chương trình; công tác kiểm tra, giám sát trong quá trình tổ chức thực hiện; cách làm, nội dung, chương trình phù hợp để thu hút sinh viên say mê với môn học; thẳng thắn chỉ ra những vướng mắc, bất cập trong quá trình thực hiện.

Báo cáo tóm tắt tại buổi làm việc, PGS.TS Võ Văn Thắng, Hiệu trưởng Trường Đại học An Giang cho biết, Trường Đại học An Giang được thành lập trên cơ sở Trường Cao đẳng Sư phạm An Giang theo Quyết định số 241/1999/QĐ-TTg, ngày 30/12/1999 của Thủ tướng Chính phủ. Đến ngày 13/8/2019, Trường chính thức trở thành Trường Đại học thành viên của Đại học Hồ Chí Minh (ĐHQG-HCM). Thực hiện Kết luận số 94-KL/TW ngày 28/3/2014 của Ban Bí thư về việc tiếp tục đổi mới việc học tập lý luận chính trị trong hệ thống giáo dục quốc dân, Đảng ủy, Ban Giám hiệu Trường Đại học An Giang đã triển khai học tập, quán triệt và thực hiện nghiêm túc nội dung Kết luận, đưa nội dung Kết luận vào Bản tin sinh hoạt chi bộ tháng 5 năm 2014 và chỉ đạo cấp ủy các chi bộ trực thuộc triển khai học tập đến toàn thể đảng viên trong Đảng. Song song đó, Ban Giám hiệu nhà trường đã giao cho Khoa Lý luận chính trị (sau này là Khoa Luật và Khoa học chính trị) phối hợp với các đơn vị có liên quan tham mưu đổi mới phương pháp giảng dạy, học tập, nghiên cứu, quản lý, khai thác, sử dụng, vận dụng kết quả nghiên cứu lý luận tại đơn vị vào trong hoạt động giảng dạy và học tập. Thựchiện các nghị quyết, chính sách của Thường vụ Tỉnh uỷ, Sở Giáo dục và Đào tạo nâng cao chất lượng dạy và học trong nhà trường.

Trong 10 năm qua, căn cứ Kết luận số 94-KL/TW, ngày 28/3/2014 của Ban Bí thư, Trường tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức triển khai trong từng năm học. Theo đó, Trường đã xây dựng, điều chỉnh và thực hiện các chương trình học tập lý luận chính trị, đạo đức và giáo dục công dân trong hệ thống giáo dục quốc dân; đổi mới phương pháp giảng dạy, học tập, phương pháp đánh giá kết thúc môn học đối với các môn lý luận chính trị nhằm tạo bước tiến mới, có kết quả, chất lượng cao hơn, góp phần làm cho Chủ nghĩa Mác - Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh và đường lối, quan điểm của Đảng giữ vai trò chủ đạo trong đời sống xã hội; phát triển, bồi dưỡng đội ngũ giảng viên đáp ứng được công tác giảng dạy cho sinh viên toàn trường…. Tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW và Chương trình hành động số 05-CTr/TU của Tỉnh ủy về “Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế” nhằm đổi mới mạnh mẽ chất lượng giáo dục đại học, xây dựng nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ sự phát triển của tỉnh An Giang và khu vực ĐBSCL.

PGS.TS Võ Văn Thắng, Hiệu trưởng Trường Đại học An Giang báo cáo tại buổi làm việc.

PGS.TS Võ Văn Thắng, Hiệu trưởng Trường Đại học An Giang báo cáo tại buổi làm việc.

PGS.TS Võ Văn Thắng chia sẻ kinh nghiệm, cách làm sáng tạo của Trường, đồng thời kiến nghị với Đoàn: (1) Xem xét việc đa dạng hóa các giáo trình về lý luận chính trị phù hợp với từng đối tượng đào tạo, và tạo điều kiện cho các cơ sở đào tạo trực tiếp cùng biên soạn giáo trình và chịu sự thẩm định về chuyên môn theo quy định; (2) Tạo điều kiện cho giảng viên lý luận chính trị tham gia nhiều hơn các khoá tập huấn, bồi dưỡng hè các môn lý luận chính trị; đa dạng hoá các nội dung tập huấn, đặc biệt là đổi mới phương pháp dạy học các môn lý luận chính trị theo hướng phát triển năng lực người học; (3) Tổ chức các hội thảo khoa học cho giảng viên các môn lý luận chính trị trong toàn quốc để nghiên cứu, trao đổi chuyên môn, phương pháp dạy học các môn lý luận chính trị…; (4) Rà soát, tinh giảm nội dung giáo trình quốc gia các môn lý luận chính trị; cập nhật, bổ sung những điểm mới trong các công trình nghiên cứu khoa học, thành tựu khoa học và định hướng cho giảng viên cách tiếp cận để đưa vào bài giảng phù hợp; (5) Tiếp tục tạo điều kiện tốt nhất để giảng viên lý luận chính trị tham gia nghiên cứu thực tế tại các địa phương trong và ngoài nước với những chủ đề cụ thể liên quan đến nội dung các môn lý luận chính trị.

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy An Giang Nguyễn Hữu Thịnh báo cáo với Đoàn về việc quán triệt, triển thực hiện nghiêm túc Kết luận 94-KL/TW ở An Giang; tán thành báo cáo của Trường; chia sẻ khó khăn, tư vấn cho Trường giải pháp tháo gỡ khó khăn đặt ra, đồng chí đề nghị nhà trường tăng cường công tác phát triển đảng viên trong sinh viên. Thời gian tới, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đề nghị Trường tiếp tục triển khai Kết luận 94-KL và các văn bản có liên quan; quan tâm đổi mới nội dung, chương trình phù hợp với sinh viên; tăng cường đào tạo, bồi dưỡng nâng cao kiến thức chuyên môn, năng lực thực tiễn cho giảng viên, tăng cường ứng dụng công nghệ trong giảng dạy hấp dẫn, lôi cuốn người học.

Kết luận tại buổi làm việc, đồng chí Đoàn Văn Báu, Vụ trưởng Vụ Lý luận Chính trị, Ban Tuyên giáo Trung ương ghi nhận và đánh giá rất cao những kết quả đạt được của Trường Đại học An Giang trong việc thực hiện Kết luận số 94-KL/TW. Thời gian tới, đồng chí đề nghị Trường tiếp tục triển khai có hiệu quả Kết luận 94 và các văn bản có liên quan, nhất là Nghị quyết 45-NQ/TW ngày 24/11/2023 Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ trí thức đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước nhanh và bền vững trong giai đoạn mới. Trường cần có những đầu tư xứng tầm cho công tác đào tạo nghiên cứu lý luận chính trị với tính chất là đầu tư cho khoa học cơ bản, nghiên cứu cơ bản trực tiếp liên quan đến sự sống còn của chế độ, sự tồn vong và phát triển bền vững của đất nước. Đồng thời cần tăng cường đổi mới, nâng cao chất lượng chương trình, nội dung và phương pháp giảng dạy theo hướng tăng tính thực tiễn, gắn lý luận với thực tiễn. Đồng chí ghi nhận các kiến nghị, đề xuất của Trường để báo cáo cấp có thẩm quyền, đồng thời làm cơ sở để đưa vào báo cáo tổng kết 10 năm Kết luận số 94-KL/TW trong thời gian tới.

 

Trường Giang

Phản hồi

Các tin khác

Thư viện ảnh

Liên kết website

Mới nhất