Thứ Năm, 25/7/2024
Ban Tuyên giáo Trung ương
Thứ Hai, 24/7/2023 16:10'(GMT+7)

Trà Vinh triển khai hiệu quả công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Phó Bí thư Tỉnh ủy Trà Vinh Lâm Minh Đằng phát biểu tại buổi làm việc.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Trà Vinh Lâm Minh Đằng phát biểu tại buổi làm việc.

Vừa qua, đồng chí Lê Hải Bình, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng,  Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, thành viên Ban chỉ đạo 35 Trung ương cùng đoàn công tác có buổi làm việc với Tỉnh ủy Trà Vinh để nắm tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết 35 của Bộ Chính trị khóa XII trên địa bàn tỉnh.

Đồng chí Lâm Minh Đằng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban chỉ đạo 35 tỉnh và lãnh đạo các Ban đảng, các sở, ngành tỉnh tham gia tiếp, làm việc với đoàn công tác.

Trong thời gian qua, cơ quan thường trực Ban chỉ đạo 35 tỉnh Trà Vinh đã chỉ đạo các cấp ủy, chính quyền tăng cường công tác tuyên truyền, nắm bắt và định hướng dư luận xã hội, làm tốt công tác thông tin 2 chiều, kịp thời đối thoại, giải thích những vấn đề bức xúc của cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân. Phát hiện và giải quyết kịp thời các vấn đề bức xúc, các điểm nóng về khiếu kiện không để các phần tử xấu lợi dụng các vấn đề bức xúc của nhân dân để xuyên tạc, chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc.

Đồng thời chỉ đạo thực hiện tốt công tác thông tin đối ngoại, góp phần tuyên truyền về hình ảnh, đất nước, con người và quê hương Trà Vinh ra bạn bè thế giới, góp phần làm cho bạn bè thế giới có những thông tin đầy đủ hơn về những kết quả đạt được của tỉnh trong việc thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước trên các lĩnh vực, nhất là về vấn đề dân tộc, tôn giáo và nhân quyền.

Về công tác tuyên truyền, cơ quan thường trực Ban chỉ đạo 35 tỉnh tham mưu Tỉnh ủy chỉ đạo, định hướng công tác tuyên truyền bằng các hình thức thích hợp để tuyên truyền, giáo dục ý thức chấp hành pháp luật trong Nhân dân. Vận động cán bộ, đảng viên, đội ngũ báo cáo viên đăng tải, chia sẻ các thông tin tích cực trên các trang mạng xã hội. Phát huy vai trò của cán bộ cơ sở, mạng lưới cộng tác viên dư luận xã hội trong nắm tình hình tư tưởng, tâm trạng của các tầng lớp nhân dân. 
Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Lê Hải Bình làm việc với Tỉnh ủy Trà Vinh.

Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Lê Hải Bình làm việc với Tỉnh ủy Trà Vinh.

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Bí thư Tỉnh ủy Lâm Minh Đằng thông tin khái quát về tình hình phát triển kinh tế xã hội của tỉnh với nhiều kết quả đạt được trên các  lĩnh vực, nhất là về phát triển kinh tế biển, về công tác xây dựng nông thôn mới và về công tác giảm nghèo, nâng cao thu nhập để phấn đấu đưa Trà Vinh trở thành tỉnh phát triển khá trong nhóm đầu khu vực đồng bằng sông Cửu Long.

Trên lĩnh vực đấu tranh, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, Phó Bí thư cho rằng: tỉnh luôn xác định rõ nhiệm vụ trọng tâm và triển khai thực hiện hiệu quả, góp phần nâng cao ý thức, bản lĩnh chính trị, sức chiến đấu của cán bộ đảng viên và Nhân dân. Đồng thời mong Ban Tuyên giáo Trung ương tiếp tục hỗ trợ Trà Vinh trong triển khai thực hiện nhiệm vụ về công tác đấu tranh, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong giai đoạn hiện nay; tiếp tục hỗ trợ để nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò, đổi mới nội dung, phương thức công tác tư tưởng, xem đây là nhiệm vụ chính trị của toàn Đảng bộ, trong đó ngành Tuyên giáo giữ vai trò nòng cốt.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Lê Hải Bình, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương cho rằng: dù Trà Vinh có nhiều đặc điểm, điều kiện còn khó khăn, phức tạp nhưng tỉnh đã nỗ lực đạt được nhiều kết quả quan trọng, trong đó chú trọng triển khai thực hiện hiệu quả Nghị quyết 35 của Bộ Chính trị khóa XII về “Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”. Quá trình triển khai tỉnh đã linh hoạt, sáng tạo gắn với việc triển khai đồng bộ nhiều biện pháp căn cơ để góp phần thúc đẩy kinh tế xã hội phát triển. Đồng thời có sự quan tâm của các cấp lãnh đạo tỉnh, thống nhất, sáng tạo trong thực hiện để phù hợp với đặc thù của địa phương. Qua đây, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương đề nghị tỉnh tiếp tục phát huy và triển khai hiệu quả bằng nhiều cách làm thiết thực hơn trong thời gian tới./.

Giao Tuyến

Phản hồi

Các tin khác

Thư viện ảnh

Liên kết website

Mới nhất