Thứ Năm, 25/7/2024
Ban Tuyên giáo Trung ương
Thứ Tư, 12/7/2023 11:48'(GMT+7)

Tuyên truyền rộng rãi cuộc thi trắc nghiệm tìm hiểu truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng

Đồng chí Phan Xuân Thủy phát biểu kết luận Hội nghị và định hướng công tác tuyên truyền thời gian tới.

Đồng chí Phan Xuân Thủy phát biểu kết luận Hội nghị và định hướng công tác tuyên truyền thời gian tới.

Sáng 12/7, tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Hội nghị Báo cáo viên Trung ương tháng 7/2023, khu vực phía Bắc. Đồng chí Phan Xuân Thủy, Phó trưởng ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì Hội nghị.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã nghe đồng chí Nguyễn Thị Hoàng Vân, Phó trưởng ban Thường thực Ban Đối ngoại Trung ương thông tin chuyên đề: “Tình hình thế giới, khu vực, quan hệ đối ngoại của Việt Nam trong 6 tháng đầu năm; dự báo tình hình thế giới, khu vực và công tác đối ngoại 6 tháng cuối năm 2023”.

Đồng chí Đỗ Thành Trung, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư thông tin chuyên đề: “Tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm; kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm”.

Phát biểu kết luận Hội nghị và định hướng công tác tuyên truyền thời gian tới, Phó trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Phan Xuân Thủy đề nghị Ban Tuyên giáo các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương, Trung ương các tổ chức chính trị - xã hội, đội ngũ báo cáo viên các cấp và tuyên truyền viên cơ sở tập trung tuyên truyền một số nội dung trọng tâm sau:

Thứ nhất, về tình hình thế giới, quan hệ đối ngoại của Việt Nam trong 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ công tác đối ngoại 6 tháng cuối năm 2023.

Phó trưởng ban Thường trực Ban Đối ngoại Trung ương Nguyễn Thị Hoàng Vân thông tin chuyên đề tại Hội nghị.

Tập trung tuyên truyền những nội dung đồng chí Nguyễn Thị Hoàng Vân, Phó trưởng ban Thường trực Ban Đối ngoại Trung ương đã thông tin, đồng thời nhấn mạnh: Tình hình thế giới và khu vực trong 6 tháng đầu năm có nhiều diễn biến nhanh, phức tạp, tác động sâu sắc đến quan hệ quốc tế và từng quốc gia. Trong bối cảnh đó, với phương châm chủ động, thích ứng, sáng tạo, công tác đối ngoại của Đảng và Nhà nước ta đã được triển khai đồng bộ, toàn diện và đạt được những kết quả quan trọng. Đối ngoại tiếp tục là một điểm sáng trong những thành tựu chung của cả nước, góp phần duy trì môi trường hòa bình, ổn định, bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, huy động nguồn lực cho phát triển kinh tế - xã hội và tiếp tục nâng cao vị thế, uy tín của đất nước.

Thứ hai, về tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm; kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2023.

Căn cứ thông tin, tư liệu do đồng chí Đỗ Thành Trung, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã cung cấp, tuyên truyền nhấn mạnh: Kinh tế - xã hội nước ta 6 tháng đầu năm 2023 diễn ra trong bối cảnh kinh tế thế giới tiếp tục có nhiều biến động phức tạp và bất ổn. Trước những khó khăn, thách thức đó, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo sát sao các bộ, ngành, địa phương tập trung triển khai thực hiện Nghị quyết của Chính phủ; Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội; Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm cùng nhiều chính sách, giải pháp để hỗ trợ doanh nghiệp và người dân với quyết tâm tạo động lực đột phá để phát triển kinh tế theo mục tiêu đã đề ra. Cùng với đó, sự đồng thuận, ủng hộ và tham gia tích cực của nhân dân, cộng đồng doanh nghiệp là yếu tố quan trọng giúp nền kinh tế vượt qua khó khăn, thách thức. Kinh tế - xã hội nước ta trong 6 tháng đầu năm 2023 đã đạt được những kết quả tích cực, kinh tế vĩ mô ổn định, các cân đối lớn được đảm bảo, lạm phát được kiểm soát ở mức phù hợp.

Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Đỗ Thành Trung thông tin chuyên đề tại Hội nghị.

Tuy nhiên, có ba nhóm vấn đề hạn chế, yếu kém, cần sớm khắc phục trong thời gian tới, đó là: 1) Tăng trưởng kinh tế thấp hơn kịch bản đề ra; 2) Tình hình sản xuất kinh doanh, thị trường lao động, việc làm gặp nhiều khó khăn; 3) Tình hình kỷ luật kỷ cương có lúc chưa nghiêm, còn tình trạng cán bộ công chức viên chức sợ sai, né tránh trách nhiệm.

Cần tích cực, chủ động tuyên truyền các các nhiệm vụ, giải pháp chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương; cổ vũ, phát huy tinh thần đổi mới sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung; tránh tâm lý trông chờ ỷ lại và sợ trách nhiệm, sợ sai; nỗ lực phấn đấu cao nhất thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của năm 2023.

Thứ ba, tuyên truyền kết quả kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa XV.

Tuyên truyền, cổ vũ, động viên toàn Đảng, toàn dân và toàn quân nỗ lực, quyết tâm vượt qua khó khăn, thách thức, nắm bắt thời cơ, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2023 và giai đoạn 2021 - 2025, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội XIII đã đề ra.

  Đại biểu tham dự Hội nghị.

Thứ tư, tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng.

Tuyên truyền kỷ niệm 78 năm Ngày Cách mạng Tháng Tám thành công (19/8/1945 - 19/8/2023) và Ngày Quốc khánh nước Cộng hòa XHCN Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2023). Nhấn mạnh ý nghĩa lịch sử, mốc son chói lọi của Cách mạng tháng Tám năm 1945 và sự ra đời nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa (nay là Cộng hòa XHCN Việt Nam). Đặc biệt, cần khẳng định những thắng lợi vĩ đại và thành tựu có ý nghĩa lịch sử của đất nước trong tám thập kỷ qua, nhất là sau hơn 35 năm thực hiện đường lối đổi mới đất nước; đồng thời đấu tranh phản bác các thông tin, quan điểm sai trái, thù địch, xuyên tạc lịch sử, phủ nhận giá trị, ý nghĩa của Cách mạng tháng Tám, vai trò lãnh đạo của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Tuyên truyền kỷ niệm 76 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2023), góp phần khơi dậy niềm tự hào, tự tôn dân tộc; giáo dục truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tăng cường niềm tin của nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước; cổ vũ, động viên, hỗ trợ thương binh, bệnh binh, thân nhân liệt sĩ và gia đình người có công vượt lên khó khăn, góp phần bảo vệ và xây dựng đất nước trong thời kỳ mới.

Đại biểu tham dự Hội nghị.

Thứ năm, một số nội dung quan trọng khác.

Tiếp tục tuyên truyền, làm nổi bật kết quả, thành tựu đã đạt được trên tất cả các lĩnh vực từ đầu nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng đến nay, góp phần tạo sự chuyển biến thực sự, rõ nét trong nhận thức của cán bộ, đảng viên và nhân dân về những kết quả, thành tựu đã đạt được từ đầu nhiệm kỳ Đại hội; khẳng định trong bối cảnh quốc tế và trong nước diễn biến phức tạp, nhiều khó khăn và thách thức, những kết quả, thành tựu chúng ta đạt được là do chủ trương, đường lối, sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng, sự quản lý, điều hành quyết liệt của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và chính quyền các cấp, sự đồng lòng, tin tưởng, tinh thần lao động sáng tạo, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân.

Đẩy mạnh tuyên truyền công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị. Đồng thời tuyên truyền kỳ niệm 93 năm Ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng, nêu bật vai trò của công tác tuyên giáo đối với sự nghiệp cách mạng Việt Nam; những đóng góp của các thế hệ cán bộ tuyên giáo trong thành tích chung của toàn Ngành.

Quang cảnh Hội nghị.

Đề nghị Ban Tuyên giáo các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương, Trung ương các tổ chức chính trị - xã hội tuyên truyền và chỉ đạo các cơ quan báo chí tuyên truyền rộng rãi Cuộc thi trắc nghiệm trực tuyến tìm hiểu truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng trên Trang thông tin điện tử tổng hợp Báo cáo viên (baocaovien.vn) theo Kế hoạch số 318 -KH/BTGTW ngày 07/7/2023 của Ban Tuyên giáo Trung ương. Trong đó, đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên nòng cốt ở cơ sở cần tích cực hưởng ứng và tuyên truyền để đông đảo cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân tham gia Cuộc thi./.

Tin, ảnh: THẾ HOÀNG

Phản hồi

Các tin khác

Thư viện ảnh

Liên kết website

Mới nhất