Giao lưu trực tuyến 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra "Lời kêu gọi thi đua ái quốc"

Nguồn: Truyền hình Báo Điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam

Đã xem:4912

Video khác