APEC hướng tới tăng trưởng bền vững

Các cuộc thảo luận sẽ cụ thể hóa các ưu tiên của Năm APEC 2017, trong đó đặc biệt chú trọng tăng trưởng bền vững trong khu vực châu Á - Thái Bình Dương.

Đã xem:1434

Video khác