Hỗ trợ cao nhất cho doanh nghiệp phát triển

Trong những lần làm việc với cộng đồng doanh nghiệp (DN) gần đây, lãnh đạo TP Hồ Chí Minh đều khẳng định phải loại ngay những cán bộ, công chức sách nhiễu DN ra khỏi bộ máy; tập trung đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính và hỗ trợ cao nhất cho DN làm ăn, phát triển. Tạo môi trường sản xuất, kinh doanh bình đẳng, thuận lợi cho DN, nhất là các DN tư nhân, DN vừa và nhỏ, phát triển là việc làm cần kíp hiện nay.

Đã xem:1294

Video khác