Hội thảo quốc tế về Biển Đông tại Nhật Bản

Phán quyết của Tòa Trọng tài về vụ kiện của Philippines với Trung Quốc liên quan tới Biển Đông là trọng tâm tại Hội thảo quốc tế về Biển Đông chiều 12/7.

Đã xem:1207

Video khác