Kiểm tra việc chuẩn bị tàu xe phục vụ Tết

Bộ Giao thông Vận tải, Ủy ban An toàn giao thông quốc gia đã kiểm tra công tác tổ chức các bến xe cũng như việc đảm bảo phương tiện phục vụ người dân.

Đã xem:1705

Video khác