Mất cân bằng cơ cấu lao động làm tăng tỷ lệ thất nghiệp

Các chuyên gia lao động khẳng định: Mất cân bằng cơ cấu lao động sẽ là một trong những yếu tố khiến gia tăng thất nghiệp.

Đã xem:2091

Video khác