Nhận diện những mưu đồ nhân danh lòng yêu nước

Nỗi đau của biển, thiệt hại của bà con miền Trung và khó khăn chung của đất nước một lần nữa lại trở thành cái cớ cho những mưu đồ đi ngược lại lợi ích dân tộc.

Đã xem:1382

Video khác