Quốc hội đồng ý miễn nhiệm Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng

Chiều 6-4, các đại biểu Quốc hội đã tiến hành bỏ phiếu kín để miễn nhiệm Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng.

Đã xem:1408

Video khác