Tạm dừng đầu tư xây dựng khu trung tâm hành chính tập trung

Từ thực trạng công tác đầu tư xây dựng khu hành chính tại các địa phương, Bộ Xây dựng xin kiến nghị Thủ tướng Chính phủ tạm dừng khởi công mới các dự án đầu tư xây dựng khu hành chính tập trung.

Đã xem:1843

Video khác