Thanh tra Chính phủ sẽ theo dõi việc thanh tra đất đai ở Đồng Tâm

Thẩm quyền đang thuộc Thanh tra TP Hà Nội nhưng Thanh tra Chính phủ sẽ theo dõi để cùng TP Hà Nội đảm báo cuộc thanh tra khách quan, chính xác.

Đã xem:1772

Video khác