Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã đến thăm và làm việc tại Tỉnh Nam Định

Tổng Bí thư lưu ý Nam Định có nhiều lợi thế nhưng thu ngân sách mới đáp ứng được 30%, để xảy ra tình trạng này là điều rất đáng suy nghĩ.

Đã xem:1628

Video khác