Tổng Bí thư tiếp các Trưởng cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài

Chiều 12/7, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã gặp gỡ 29 Đại sứ, Tổng lãnh sự được bổ nhiệm trong nhiệm kỳ 2017-2020 trước khi lên đường nhận nhiệm vụ tại nước ngoài.

Đã xem:2011

Video khác