Từ 3/3, nhà mua bán bằng giấy viết tay được cấp sổ đỏ

Đại diện Bộ Tài nguyên và Môi trường đánh giá Nghị định 01/2017/NĐ-CP sửa đổi nghị định hướng dẫn Luật đất đai sẽ giúp người dân thuận lợi hơn trong thủ tục sổ đỏ.

Đã xem:1994

Video khác