Xác nhận hồ sơ thương binh, liệt sĩ: Cần khắc phục "lỗ hổng" chính sách

Việc xác nhận hồ sơ thương binh, liệt sĩ cần phải khắc phục các "lỗ hổng" chính sách để đảm bảo sự công bằng và minh bạch.

Đã xem:1502

Video khác