Vĩnh Phúc: Tích cực thực hiện nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm
Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hoàng Thị Thúy Lan điều hành phiên chất vấn tại kỳ họp thứ 7, HĐND tỉnh khóa XVII

Tập trung tháo gỡ khó khăn để phục hồi và phát triển kinh tế

Vĩnh Phúc sẽ triển khai đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp về phát triển kinh tế - xã hội theo các Nghị quyết, Kết luận của Trung ương Đảng, Quốc hội, Chính phủ, chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, các Chương trình, Kế hoạch của Tỉnh ủy, HĐND và UBND tỉnh. Tập trung xử lý các vướng mắc, tháo gỡ các điểm nghẽn trong từng lĩnh vực để khơi thông các nguồn lực cho phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội. Phấn đấu đạt cao nhất các chỉ tiêu, mục tiêu đã đề ra.

Bám sát tình hình để kịp thời điều hành dự toán ngân sách phù hợp. Tăng cường quản lý thu ngân sách phấn đấu hoàn thành dự toán năm 2022. Quản lý, điều hành chi ngân sách hợp lý, tiết kiệm, hiệu quả, ưu tiên thực hiện các chế độ, chính sách đã ban hành liên quan đến chế độ, chính sách an sinh xã hội, các nhiệm vụ, chương trình, dự án cấp bách, trọng điểm của tỉnh.

Hỗ trợ tín dụng để phục hồi sản xuất kinh doanh, trong đó giảm lãi suất cho vay, ưu tiên hỗ trợ doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi Covid-19 và các khoản vay của doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh theo tinh thần Nghị định 31/2022/NĐ-CP của Chính phủ. Kiểm soát chặt chẽ tín dụng các lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro như bất động sản, các dự án BOT, BT, hoạt động đầu tư trái phiếu doanh nghiệp…

Các cấp, các ngành, các huyện/thành phố khẩn trương phân khai chi tiết nguồn vốn còn lại của Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025. Thường xuyên bám sát để giải quyết, đề xuất giải quyết kịp thời những khó khăn vướng mắc trong quá trình triển khai các dự án nhất là công tác BT GPMB, triển khai các dự án trọng điểm, đẩy nhanh tiến độ thi công các dự án, kịp thời điều chỉnh, điều hòa nguồn vốn, phấn đấu giải ngân cao nhất nguồn vốn được giao.

Tập trung triển khai kế hoạch về xúc tiến đầu tư năm 2022, trong đó chủ động kết nối, tiếp xúc và làm việc với các nhà đầu tư đến tìm hiểu môi trường đầu tư tại tỉnh. Tổ chức đoàn công tác xúc tiến đầu tư một số nước như: Đức, Pháp, Ý. Triển khai các cơ chế, chính sách hỗ trợ doanh nghiệp đặc biệt là các doanh nghiệp bị tác động ảnh hưởng bởi dịch Covid-19. Duy trì các hoạt động đối thoại với doanh nghiệp, tổ giúp việc cho Chủ tịch UBND tỉnh tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp...

Đẩy mạnh các hoạt động sản xuất, kinh doanh của các ngành kinh tế.

Đảm bảo thực hiện các chính sách an sinh xã hội và phát triển các lĩnh vực văn hóa - xã hội

Về lĩnh vực Văn hóa ‑ thông tin: Hoàn thiện các cơ chế, chính sách, đề án, kế hoạch, chương trình phát triển văn hóa, thể thao và du lịch, trọng tâm là hoàn thiện Nghị quyết về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Vĩnh Phúc đến năm 2025 về chính sách phát triển thể dục thể thao giai đoạn 2021-2025; Đề án phát huy vai trò của văn hóa trong phát triển kinh tế - xã hội tỉnh đến năm 2030 Tu bổ, chống xuống cấp các di tích theo Kế hoạch. Chiếu phim và biểu diễn nghệ thuật phục vụ nhân dân tại các xã nông thôn, miền núi, các KCN và phục vụ du khách tại các khu du lịch theo kế hoạch.Tổ chức Đại hội thể dục thể thao tỉnh lần thứ VI và tham gia Đại hội thể dục thể thao toàn quốc lần thứ IX. Đăng cai tổ chức Giải Bắn súng trẻ thanh thiếu niên và giải Vô địch Bóng chuyền quốc gia.

Về lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo: Tăng cường cơ sở vật chất trường lớp, chuẩn bị cơ sở vật chất, thiết bị thực hiện chương trình giáo dục phổ thông mới.Tổ chức thi tuyển sinh THPT, tốt nghiệp THPT năm 2022. Đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục theo kế hoạch. Rà soát tuyển dụng giáo viên còn thiếu cho các cấp học cho năm học 2022-2023. Chấn chỉnh các trung tâm ngoại ngữ, tin học, trung tâm kỹ năng sống hoạt động không đúng quy định. Tổ chức Kỳ thi Kỹ năng nghề cấp tỉnh; tham dự Hội thi Thiết bị đào tạo tự làm toàn quốc và Hội thao học sinh sinh viên giáo dục nghề nghiệp toàn quốc năm 2022.

Về Y tế, Chăm sóc sức khỏe nhân dân: Triển khai kế hoạch tiêm phòng vắc xin phòng Covid-19 liều nhắc lại lần 2 (mũi 4) trên địa bàn tỉnh. Đảm bảo nhân lực, trang thiết bị y tế, vật tư, hóa chất… để triển khai các hoạt động phòng, chống dịch Covid-19. Hoàn thiện trình HĐND tỉnh thông qua một số cơ chế, chính sách và ban hành một số đề án, kế hoạch phát triển y tế, chăm sóc sức khỏe nhân dân. Phòng chống hiệu quả các dịch bệnh mùa hè.

Về lao động, giảm nghèo và an sinh xã hội:Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 75 năm ngày Thương binh Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2022). Tổ chức các hoạt động nhân ngày người khuyết tật, ngày truyền thống người cao tuổi Việt Nam, tháng hành động vì trẻ em năm 2022. Hoàn thiện, trình HĐND tỉnh ban hành chính sách hỗ trợ hàng tháng cho người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số;Tăng cường quan tâm, chăm lo đời sống các đối tượng bảo trợ xã hội...

Quản lý nhà nước về khoa học công nghệ và ứng dụng CNTT

Về khoa học và công nghệ: trình HĐND tỉnh ban hành các Nghị quyết về chính sách phát triển khoa học công nghệ trên địa bàn tỉnh. Nghiệm thu cấp tỉnh đối với các dự án, nhiệm vụ khoa học và công nghệ kết thúc thời gian thực hiện năm 2022. Đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh thực hiện năm 2023. Đăng ký chuyên gia, cá nhân tư vấn về khoa học và công nghệ để xây dựng ngân hàng cơ sở dữ liệu. Hỗ trợ thực hiện 2 nhiệm vụ về khởi nghiệp đổi mới sáng tạo đã được UBND tỉnh phê duyệt.

Về Công nghệ thông tin: Ban hành các quy chế quản lý về thông tin truyền thông.Nâng cấp trung tâm dữ liệu của tỉnh, thuê trung tâm dữ liệu dự phòng. Sẵn sàng hạ tầng triển khai các ứng dụng dùng chung, ứng dụng chuyên ngành của các sở, ban, ngành. Triển khai Trung tâm giám sát, điều hành thông minh (IOC), sẵn sàng tích hợp các dịch vụ đô thị thông minh. Xây dựng Trung tâm giám sát an toàn, an ninh không gian mạng ‑ SOC. Hợp tác với các tập đoàn công nghệ lớn, thử nghiệm và thuê các ứng dụng dùng chung của tỉnh. Hỗ trợ chuyển đổi số tại cấp xã, trọng tâm là ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ quản lý nhà nước, trong truyền thanh thông minh, sàn giao dịch điện tử và chăm sóc sức khỏe, giáo dục…

Tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường

Rà soát phương án phân bổ đất đai cấp tỉnh, kế hoạch sử dụng đất 5 năm cấp tỉnh và quy hoạch sử dụng đất cấp huyện để điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung phù hợp với chỉ tiêu phân bổ quy hoạch sử dụng đất quốc gia đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Tăng cường quản lý nhà nước về tài nguyên, môi trường, xử lý nghiêm các vụ vi phạm về đất đai, khai thác khoáng sản.... Hoàn thiện quy định về bảo vệ môi trường theo phân cấp Thực hiện đánh giá tình hình chất thải nhựa và xây dựng kế hoạch quản lý chất thải nhựa trên địa bàn tỉnh. Tập trung triển khai các dự án nạo vét thủy vực ô nhiễm theo Nghị quyết số 38 của HĐND tỉnh. Tập trung chỉ đạo, tháo gỡ khó khăn triển khai dự án Nhà máy xử lý rác thải tập trung. T truyền, xử lý triệt để tình trạng xả rác thải không đúng nơi quy định, nhất là trên các tuyến đường.

Bảo đảm quốc phòng, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội cho phát triển kinh tế - xã hội

Về Quốc phòng: Chỉ đạo diễn tập ứng phó bão lụt và tìm kiếm cứu nạn huyện Yên Lạc, diễn tập phòng cháy, chữa cháy rừng và bảo vệ rừng huyện Sông Lô, diễn tập khu vực phòng thủ huyện Tam Đảo. Trình HĐND tỉnh ban hànhNghị quyết quy định mức phụ cấp hằng tháng đối với thôn đội trưởng và trợ cấp tăng thêm khi được kéo dài thời gian thực hiện nghĩa vụ tham gia dân quân tự vệ. Tổ chức hội thao Trung đội Dân quân cơ động năm 2022 và tham gia các cuộc kiểm tra, hội thi, hội thao của Bộ Quốc phòng, Quân khu 2. Tổ chức tổng kết công tác quân sự, quốc phòng địa phương năm 2022.

Về an ninh, trật tự an toàn xã hội: Bảo vệ vững chắc an ninh chính trị nội bộ, an ninh kinh tế, an ninh tư tưởng, an ninh mạng, các sự kiện chính trị, ngày lễ lớn, hội nghị, các mục tiêu trọng điểm về an ninh. Đẩy lùi, làm giảm các điều kiện nảy sinh các loại tội phạm và vi phạm pháp luật; tập trung đấu tranh với các loại tội phạm, nhất là tội phạm có tổ chức, tội phạm hình sự liên quan đến "tín dụng đen", cho vay lãi nặng, tội phạm ma túy, tội phạm công nghệ cao...; giảm thiểu cả ba tiêu chí về số vụ, số người chết, số người bị thương do tai nạn giao thông; tăng cường công tác phòng, chống cháy nổ.

Thu Hằng

Có thể bạn quan tâm

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Liên kết website

Xem nhiều nhất