Đấu tranh chống luận điệu xuyên tạc lịch sử và thành tựu phát triển đất nước
Tranh cổ động kỷ niệm 45 năm Ngày thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2020).

Lịch sử và truyền thống dân tộc được hình thành và phát triển như một quá trình mang tính tất yếu khách quan. Quá trình phát triển của lịch sử dân tộc Việt Nam được đánh dấu bằng những mốc son chói lọi bởi những sự kiện mang tầm vóc ý nghĩa lớn lao, trong đó có thắng lợi vĩ đại của cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước - một trong những trang sử hào hùng bậc nhất của dân tộc ta, một biểu tượng sáng ngời về sự toàn thắng của chủ nghĩa anh hùng cách mạng, đi vào lịch sử thế giới như một chiến công vĩ đại của thế kỷ XX.

Chiến thắng 30-4 là thắng lợi của bản lĩnh và trí tuệ Việt Nam, của truyền thống dân tộc, mang tầm vóc và ý nghĩa lịch sử, thời đại, được nhân dân yêu chuộng hòa bình, công lý trên thế giới, trong đó có nhân dân Mỹ ghi nhận và ca ngợi.

Thế giới ghi nhận và ca ngợi chiến thắng của nhân dân Việt Nam trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, giải phóng miền Nam, bởi đây là một cuộc chiến tranh chính nghĩa, mang tính toàn dân, toàn diện; thắng lợi của cuộc chiến tranh này là thắng lợi của hàng triệu triệu người Việt Nam yêu nước, đã đổ biết bao xương máu và sự hy sinh không gì so sánh được để chống lại một kẻ thù lớn, giành độc lập, tự do cho dân tộc. Đây là sự thật khách quan của lịch sử, không ai có thể chối cãi hay phủ nhận, nhất là những người có lương tri.

Tuy vậy, hàng năm, vào dịp kỷ niệm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất Tổ quốc, các thế lực thù địch, phản động, cơ hội chính trị mang nặng lòng thù hận với dân tộc, với Đảng Cộng sản Việt Nam lại ra sức nhào nặn, lắp ghép, bóp méo sự kiện, tuyên truyền xuyên tạc ý nghĩa của cuộc kháng chiến chống Mỹ, thống nhất đất nước của dân tộc ta; ca ngợi chế độ Việt Nam Cộng hòa; cho rằng cuộc chiến tranh giải phóng miền Nam là một cuộc chiến tranh vô nghĩa, là nội chiến, là cuộc chiến tranh “nồi da nấu thịt”... Các tổ chức, cá nhân phản động ở nước ngoài còn tổ chức cái gọi là “tưởng niệm ngày quốc hận” khuyếch trương thanh thế nhằm gây quỹ phục vụ cho các hoạt động chống phá Đảng và Nhà nước ta; kích động, lôi kéo, xúi giục người dân trong nước, người Việt Nam ở nước ngoài tham gia các hoạt động tụ tập, biểu tình, gây rối an ninh trật tự.

Phải khẳng định rằng, đương đầu và đánh thắng đế quốc Mỹ xâm lược và đội quân tay sai, chư hầu là cuộc một đấu tranh giai cấp quyết liệt. Đây không phải là “nội chiến”, mà về phía địch là cuộc chiến tranh xâm lược thực dân mới của đế quốc Mỹ; về phía ta là một cuộc chiến tranh chính nghĩa chống xâm lược để giành và giữ nền độc lập dân tộc.

Xuyên tạc lịch sử, truyền thống dân tộc là một trong những hoạt động chiến tranh tâm lý mà các thế lực thù địch thường xuyên tiến hành nhằm phá hoại tư tưởng, làm mất lòng tin của nhân dân đối với các giá trị tốt đẹp của dân tộc. Chủ thể của những luận điểm này đã nhận thức một cách ấu trĩ hoặc cố tình không hiểu về bản chất giai cấp, tính chất xã hội của chiến tranh, không tôn trọng sự thật lịch sử của chiến tranh.

Những người cố tình bóp méo, xuyên tạc ý nghĩa cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước của nhân dân ta chỉ là số ít, họ dùng phương pháp tư duy ngụy biện xảo trá, không phân biệt phải - trái, đúng - sai, chính nghĩa - phi nghĩa. Những điều mà họ nói, họ viết, hành động họ làm có thể lừa dối được một số người, song không thể dối lừa được cả dân tộc và các thế hệ người Việt Nam yêu nước cũng như những người có lương tri trên thế giới. Dù họ có xuyên tạc, bóp méo sự thật đến đâu thì lịch sử và nhân loại tiến bộ vẫn khẳng định bản chất của một cuộc chiến tranh phi nghĩa mà đế quốc Mỹ tiến hành qua 5 đời tổng thống, gây hậu quả vô cùng nặng nề cho dân tộc Việt Nam. Ngay cả những người đã từng phát động cuộc chiến tranh xâm lược cũng đã lên tiếng thừa nhận sai lầm và thất bại của họ ở Việt nam.

Bên cạnh việc xuyên tạc lịch sử, truyền thống cách mạng của dân tộc Việt Nam, các thế lực thù địch, phản động còn phủ nhận những thành tựu của sự nghiệp cách mạng, phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam. Chúng rêu rao cho rằng, sau 45 năm thống nhất đất nước, 35 đổi mới, Việt Nam vẫn là “nước tụt hậu, nhân dân còn đói nghèo, tham nhũng tràn lan, đạo đức suy đồi, xã hội vô kỷ cương…”.

Thực tế qua 45 năm xây dựng đất nước từ hậu quả nặng nề do chiến tranh để lại và qua 35 năm đổi mới, đất nước ta đã đạt được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử, phát triển mạnh mẽ, toàn diện trên con đường xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc; nền kinh tế của đất nước ngày càng phát triển, tốc độ tăng trưởng kinh tế cao, trở thành một trong những nền kinh tế tăng trưởng nhanh nhất khu vực và thế giới; văn hóa, xã hội và đời sống nhân dân không ngừng được nâng lên, trở thành điểm sáng trong thực hiện các mục tiêu Thiên niên kỷ; công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng hệ thống chính trị được đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ, tạo nhiều chuyển biến tích cực; công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực chuyển biến mạnh mẽ, đạt nhiều kết quả nổi bật; chính trị - xã hội ổn định; quốc phòng - an ninh không ngừng được củng cố, độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc được giữ vững; quan hệ đối ngoại và hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng và hiệu quả; thế và lực của đất nước, sức mạnh tổng hợp quốc gia, uy tín của đất nước ngày càng được nâng lên… Tất cả những điều đó cho thấy, đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế như ngày nay. Điều này không phải là chúng ta “tự nói tự khen” mà được thế giới thừa nhận, đánh giá cao.

Gần đây nhất, trước sự bùng phát của dịch Covid-19 trên phạm vi toàn cầu, dư luận trong nước và quốc tế lại đặc biệt quan tâm về những kết quả đạt được của Việt nam trong cuộc chiến “chống dịch như chống giặc” này. Tổ chức Y tế thế giới và các tổ chức quốc tế ghi nhận, đánh giá cao công tác chỉ đạo và các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 của Việt Nam; lan tỏa hình ảnh đất nước Việt Nam nhân văn, bản lĩnh, khẳng định tính trách nhiệm của Việt Nam với nhân dân và cộng đồng quốc tế. Trong khi đó, các thế lực thù địch, phản động, cơ hội chính trị lại lợi dụng diễn biến phức tạp của dịch bệnh tìm cách xuyên tạc thông tin về tình hình dịch bệnh, xuyên tạc về những nỗ lực và quyết tậm chống dịch của Đảng và Nhà nước ta; vu cáo, xuyên tạc chính quyền “che dấu, bưng bít” thông tin, “đàn áp, bắt bớ” người đăng thông tin liên quan đến dịch bệnh; tung tin, kêu gọi người dân mua tích trữ lương thực, thực phẩm gây hoang mang dư luận xã hội, ảnh hưởng an ninh trật tự... Điều đó càng cho thấy, trong bất kỳ điều kiện, hoàn cảnh nào, bất kể vấn đề gì, các thế lực thù địch, phản động cũng luôn rắp tâm, không từ một thủ đoạn, việc làm vô liêm sỉ nào để thức hiện ý đồ chống phá Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam.

Những thành tựu có được của đất nước Việt Nam khẳng định tính đúng đắn của con đường cách mạng mà Đảng, Bác Hồ và nhân dân ta lựa chọn. Chỉ có những kẻ phản bội, lòng dạ xấu xa, vô trách nhiệm với Tổ quốc, với quê hương, giả nhân, giả nghĩa, những kẻ tiếp tay cho các thế lực thù địch, phản động hoặc những người vì lý do, động cơ cá nhân, đầu óc hẹp hòi mới cố tình phủ nhận lịch sử, phủ nhận truyền thống tốt đẹp của dân tộc, phủ nhận sự thật khách quan trong quá trình phát triển của đất nước. Những người Việt Nam yêu nước chân chính không bao giờ chấp nhận hành động của một số ít những kẻ cố tình mưu toan lội ngược dòng lịch sử.

Tôn trọng và phát huy giá trị lịch sử, truyền thống dân tộc, thành quả cách mạng trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc là lương tâm, trách nhiệm, là niềm tự hào của mỗi người dân Việt Nam. Chính vì vậy, những luận điệu xuyên tạc, phủ nhận, bôi đen truyền thống lịch sử, thành quả cách mạng… chắc chắn sẽ bị xã hội và nhân dân phê phán, lên án mạnh mẽ./.

Thái Bảo
Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Đồng Nai

Có thể bạn quan tâm

Phản hồi

Bạn đọc phản hồi

  • Nguyễn Thanh Tuấn 01/05/2020

    Bài viết hay , đã vạch rõ âm mưu của các thế lực thù địch và bọn cơ hội xét lại . Chúng ta không cường điệu hoá tính chất nguy hại của nhưng thủ đoạn chống phá này song không thể chủ quan xem thường , bởi vì đây là âm mưu hết sức thâm độc chúng rr rã nay ít mai ít , nhỏ giọt thấm dần , đầu độc các thế hệ tương lai . Bài học Liên Xô , Đông Âu vẫn còn nguyên giá trị . Phải ngay từ hôm nay phải kiên quyết , mạnh mẽ đấu tranh với những thủ đoạn nguy hại này .

1

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Liên kết website

Xem nhiều nhất