Cán bộ, đảng viên thực hiện việc nghiêm khắc với chính mình theo tư tưởng Hồ Chí Minh

Cán bộ, đảng viên thực hiện việc nghiêm khắc với chính mình theo tư tưởng Hồ Chí Minh

(TG) - Với quan niệm, “Cán bộ là tướng của đoàn thể”, “là gốc của mọi công việc”; “là nhịp cầu nối liền giữa Đảng, Chính phủ với nhân dân”, “là sợi dây chuyền của bộ máy”, “là tiền vốn của đoàn thể”, Chủ tịch Hồ Chí Minh đặc biệt quan...

Một số vấn đề đặt ra trong thực hiện tự chủ đại học

Một số vấn đề đặt ra trong thực hiện tự chủ đại học

(TG) - Thực tiễn cho thấy, tự chủ đại học là một quá trình phát triển cần có điều kiện, thời gian để chuyển đổi từ nhận thức, ý thức đến văn hóa, chất lượng trong hệ thống giáo dục đại học (GDĐH) và toàn xã hội. Sự đổi mới tư...

Như thế là… chiếu lệ!

Như thế là… chiếu lệ!

(TG) - Cuộc họp giao ban tháng 11 kết thúc, vài chuyên viên nam nữ vừa về phòng đã ngồi “túm năm, tụm ba” to nhỏ.

Những lưu ý khi sử dụng những từ tiếng Việt gốc Pháp

Những lưu ý khi sử dụng những từ tiếng Việt gốc Pháp

(TG) - Trong một Hội thảo Ngôn ngữ học gần đây, có ý kiến một cử tọa, hỏi: Vừa rồi, tôi vào website “khampha.vn” đọc bài “KS Tạch: Bí kíp lội nước không chết máy”, có đoạn: “Tùy từng loại xe, miệng đường hút gió được bố trí không giống nhau...