Tư tưởng Hồ Chí Minh về giáo dục

Tư tưởng Hồ Chí Minh về giáo dục

(TG) - Sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh đặc biệt quan tâm đến sự phát triển của giáo dục của đất nước. Theo Người, “một dân tộc dốt là một dan tộc yếu”; cả cuộc đời, người chỉ có “một sự ham muốn, ham muốn tột bậc, là làm sao...

Đào tạo nghề cho lao động nông thôn trong tình hình mới

Đào tạo nghề cho lao động nông thôn trong tình hình mới

(TG) - Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đã thông qua Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021-2025 tầm nhìn đến năm 2030, định hình mô hình phát triển đất nước theo hướng trở thành nước đang phát triển có công...

Hiệu quả từ chương trình “Dân hỏi – Thành phố trả lời”

Hiệu quả từ chương trình “Dân hỏi – Thành phố trả lời”

(TG) - Sau ba tháng triển khai với 20 số phát sóng, chương trình livestream “Dân hỏi - Thành phố trả lời” (Chương trình) đã nhận được sự ủng hộ và sự hưởng ứng, đón nhận của người dân Thành phố Hồ Chí Minh, đặc biệt là trong giai đoạn...

Của thiên trả địa

Của thiên trả địa

(TG) - Về mặt nội dung tư tưởng, câu chuyện “Của thiên trả địa” phê phán tệ tham quan ô lại, coi tiền bạc, quyền lực là trên hết mà quên cả tình người, đánh mất lương tri; đồng thời giáo dục con người biết sống hướng thiện, biết làm việc...

Lạm dụng mỹ từ, khuếch trương danh xưng

Lạm dụng mỹ từ, khuếch trương danh xưng

(TG) - Đối với những người cầm bút chuyên nghiệp và các cơ quan báo chí, truyền thông thì không nên sử dụng tràn lan các từ ngữ, danh xưng kiểu như “mỹ nam”, “nam thần”, “nam vương”, “soái ca”... rồi ghán ghép cho các ca sĩ, diễn viên, người mẫu...