Thứ Năm, 13/6/2024
70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ
Thứ Ba, 14/5/2024 14:42'(GMT+7)

Hội thảo khoa học "Chiến thắng Điện Biên Phủ- Bản hùng ca thời đại Hồ Chí Minh"

Quang cảnh Hội thảo.

Quang cảnh Hội thảo.

Hội thảo tập trung thảo luận về hoàn cảnh lịch sử của Chiến dịch Điện Biên Phủ, âm mưu của thực dân Pháp và can thiệp Mỹ trong Kế hoạch Navarre; chủ trương, đường lối, sự chỉ đạo chiến lược tài tình của Trung ương Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh về chính trị, quân sự, ngoại giao; sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tổng Quân ủy, Bộ Quốc phòng, Bộ Chỉ huy Chiến dịch, trong đó có vai trò của Đại tướng, Tổng Tư lệnh Võ Nguyên Giáp - Chỉ huy trưởng kiêm Bí thư Đảng ủy Chiến dịch.

Thông qua Hội thảo nhằm tiếp tục khẳng định tinh thần yêu nước, phát huy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc, sức mạnh Việt Nam thời đại Hồ Chí Minh; tinh thần chiến đấu anh dũng, quả cảm của quân và dân Việt Nam; sự phối hợp giữa các địa phương, các lực lượng vũ trang trong Chiến dịch Điện Biên Phủ. Đồng thời tiếp tục khẳng định tình đoàn kết chiến đấu giữa quân đội và nhân dân ba nước Lào - Việt Nam - Campuchia; sự ủng hộ, giúp đỡ của các nước Liên Xô, Trung Quốc và các nước xã hội chủ nghĩa anh em, cùng nhân dân yêu chuộng hòa bình trên thế giới đã góp phần vào thắng lợi của Chiến dịch Điện Biên Phủ.

Hội thảo cũng nhằm tiếp tục đánh giá tầm vóc, nguyên nhân, ý nghĩa thắng lợi và bài học kinh nghiệm của Chiến dịch Điện Biên Phủ vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ đất nước hiện nay; giới thiệu những tư liệu, tài liệu, hình ảnh, hiện vật, hồi ký về Chiến dịch. Qua đó góp phần khơi dậy và phát huy truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, ý chí quyết chiến, quyết thắng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc; tôn vinh, tri ân sâu sắc tới các thế hệ người Việt Nam đã hi sinh xương máu và có nhiều đóng góp trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước; khẳng định và làm sáng tỏ về quan điểm, tư tưởng, đường lối chiến tranh nhân dân đúng đắn, sáng tạo của Đảng, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh; đề xuất giải pháp góp phần phát huy hiệu quả giá trị di sản của Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ.

Báo cáo Đề dẫn hội thảo, Thượng tá Lê Vũ Huy, Giám đốc Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam nhấn mạnh: Cách đây 70 năm, dưới sự lãnh đạo sáng suốt, tài tình của Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh, trải qua 56 ngày đêm chiến đấu anh dũng, kiên cường, quân dân Việt Nam đã đập tan tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ của thực dân Pháp, làm nên chiến thắng “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”, đưa cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp của dân tộc Việt Nam đến thắng lợi hoàn toàn.

Ngay sau Chiến thắng Điện Biên Phủ, ngày 8/5/1954, vấn đề Đông Dương được chính thức đưa lên bàn nghị sự tại Hội nghị Genève. Ngày 20/7/1954, thực dân Pháp buộc phải ký Hiệp định Genève chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở Đông Dương, từ đó mở ra một trang sử mới cho cách mạng Việt Nam, góp phần quan trọng cổ vũ, thúc đẩy phong trào giải phóng dân tộc trên thế giới.

Thượng tá Lê Vũ Huy khẳng định: Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ là sức mạnh tổng hợp của nhiều yếu tố, trong đó quan trọng nhất là sự lãnh đạo sáng suốt, tài tình của Trung ương Đảng, Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu. Cùng với đó là chủ nghĩa yêu nước, sức mạnh đại đoàn kết dân tộc, bản lĩnh trí tuệ Việt Nam, tinh thần chiến đấu “thà hy sinh tất cả, nhất định không chịu mất nước, nhất định không chịu làm nô lệ”, ý chí quyết chiến quyết thắng của Quân đội nhân dân, lực lượng vũ trang Việt Nam. Bên cạnh đó, còn có sự đoàn kết chiến đấu chống kẻ thù chung của quân đội và nhân dân ba nước Đông Dương, sự ủng hộ, giúp đỡ to lớn của các nước anh em, nhân dân yêu chuộng hòa bình trên thế giới.

Hội thảo diễn ra với 3 chủ đề: 1) Điện Biên Phủ - Điểm hẹn lịch sử; 2) Những con người làm nên lịch sử; 3) Điện Biên Phủ- Bản hùng ca bất diệt.

Ban Tổ chức đã nhận được hơn 70 bài tham luận của các chuyên gia, nhà khoa học, thầy, cô giáo đến từ nhiều cơ quan, đơn vị, cơ sở đào tạo và trường học trong cả nước. Các bài viết tiếp tục làm sâu sắc và sáng tỏ những vấn đề liên quan đến hoàn cảnh lịch sử của Chiến dịch Điện Biên Phủ, âm mưu của thực dân Pháp và can thiệp Mỹ trong Kế hoạch Navarre. Đồng thời làm rõ chủ trương, đường lối lãnh đạo đúng đắn, sự chỉ đạo chiến lược tài tình của Trung ương Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh về chính trị, quân sự, ngoại giao; tinh thần yêu nước, phát huy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc, sức mạnh Việt Nam thời đại Hồ Chí Minh; tinh thần chiến đấu anh dũng, quả cảm của quân, dân Việt Nam trong Chiến dịch Điện Biên Phủ.

Nhiều bài viết chất lượng, có hàm lượng khoa học cao, thể hiện quá trình nghiên cứu công phu, nghiêm túc của các tác giả, như: Sự phối hợp tác chiến giữa các lực lượng vũ trang và các chiến trường trong Chiến dịch Điện Biên Phủ; Điện Biên Phủ trong toan tính của thực dân Pháp và tầm nhìn chiến lược của Đảng ta; Sự ủng hộ của quốc tế trong Chiến dịch Điện Biên Phủ; Vai trò của Đại tướng Võ Nguyên Giáp trong Chiến dịch Điện Biên Phủ; Sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc của nhân dân Việt Nam trong Chiến dịch Điện Biên Phủ; Tầm nhìn chiến lược của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ; Phát huy sức mạnh “Thế trận lòng dân” trong Chiến thắng Điện Biên Phủ và ý nghĩa trong xây dựng thế trận lòng dân hiện nay; Bảo tồn, phát huy giá trị di tích trận địa bao vây tiến công trong hệ thống di tích chiến trường Điện Biên Phủ…

Các tham luận tại Hội thảo đã đi sâu phân tích sự quan tâm của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với Chiến dịch; sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tổng Quân ủy, Bộ Quốc phòng, Bộ Chỉ huy Chiến dịch, trong đó có vai trò của Đại tướng, Tổng Tư lệnh Võ Nguyên Giáp - Chỉ huy trưởng kiêm Bí thư Đảng ủy Chiến dịch; sự phối hợp giữa các địa phương, lực lượng vũ trang trong Chiến dịch Điện Biên Phủ. Đồng thời, góp phần làm rõ tình đoàn kết chiến đấu giữa quân đội và nhân dân ba nước Đông Dương, sự ủng hộ giúp đỡ to lớn của các nước anh em, nhân dân yêu chuộng hòa bình trên thế giới đã góp phần vào thắng lợi của Chiến dịch Điện Biên Phủ.

Các ý kiến cũng tiếp tục  khẳng định, đánh giá  tầm vóc, nguyên nhân, ý nghĩa thắng lợi và bài học kinh nghiệm của Chiến dịch Điện Biên Phủ; tinh thần tự lực, tự cường của quân và dân ta trong Chiến dịch Điện Biên Phủ nói riêng, cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp nói chung vào sự nghiệp xây dựng, bảo vệ đất nước hiện nay; giới thiệu những tư liệu, tài liệu, hình ảnh, hiện vật, tác phẩm nhật ký, hồi ký liên quan.../.

VĂN QUÁN
Phản hồi

Các tin khác

Thư viện ảnh

Liên kết website

Mới nhất