Hải Phòng: Lấy “xây” để “chống” trong phản bác các luận điệu sai trái, thù địch
Một góc thành phố Hải Phòng, nguồn Internet.

Thời gian qua, Ban Tuyên giáo thành ủy Hải Phòng đã chỉ đạo tăng cường xây dựng, phát triển các trang mạng xã hội trên địa bàn thành phố, đẩy mạnh thông tin tích cực, góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch

Hiện nay, hệ thống truyền dẫn cáp quang đã phát triển rộng khắp trên địa bàn thành phố Hải Phòng, 100% xã, phường, thị trấn có internet băng thông rộng, tỷ lệ người dân sử dụng inetenet đạt 87%. Số lượng thuê bao điện thoại gần 2,37 triệu trong đó 1,68 triệu sử dụng smartphone kết nối internet và có tài khoản mạng xã hội. Xác định mạng xã hội đang và sẽ là công cụ mũi nhọn, phương thức chủ đạo để tấn công, chống phá, kích động của các thế lực thù địch, phản cách mạng, Ban Chỉ đạo 35 thành phố đã quan tâm chỉ đạo việc xây dựng, duy trì, phát triển hệ thống các trang mạng xã hội từ thành phố tới cơ sở, với dòng thông tin chủ lưu xuyên suốt là thông tin tích cực theo xu hướng kết hợp giữa xây và chống, “lấy đẹp dẹp cái xấu, lấy tích cực để đẩy lùi tiêu cực”. 

Thứ nhất, Ban Tuyên giáo Thành uỷ xây dựng, phát triển các trang facebook, fanpage (Cửa Biển, Sóng Duyên Hải, Hoa phượng đỏ, Hải Phòng làm theo lời Bác…) với số lượng theo dõi trên 30.000 người; hướng dẫn, chỉ đạo việc thành lập và duy trì hoạt động các trang mạng xã hội của các ngành thành viên Ban Chỉ đạo thành phố; các cơ quan báo chí; Ban Chỉ đạo các quận, huyện uỷ và đảng uỷ trực thuộc Thành uỷ. Đến nay, các cơ quan báo chí thành phố đều xây dựng, phát triển các trang facebook, fanpage, website với lượng tương tác, theo dõi, tiếp cận cao. 

Trang fanpage của Đài Phát thanh và Truyền hình Hải Phòng với lượt 219.000 lượt người theo dõi, Báo Hải Phòng với 1.395 người theo dõi; Báo Hải Phòng mở chuyên mục: “Thêm vững tin vào con đường Đảng, Bác Hồ đã chọn”, “Xây dựng Đảng”, “Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng” trên cả báo in, báo điện tử và các trang mạng xã hội. Các ngành thành viên Ban Chỉ đạo 35 thành phố duy trì, phát triển 50 trang mạng xã hội, tiêu biểu như trang Fanpage Cổng thông tin điện tử thành phố của Uỷ ban nhân dân thành phố với 243.000 người theo dõi, Sở Thông tin và Truyền thông duy trì hoạt động quản lý 12 trang mạng xã hội, fanpage, tiêu biểu: Cổng tin tức thành phố với 157.046 người theo dõi... Ban Chỉ đạo 35 quận, huyện, đảng uỷ trực thuộc Thành uỷ đều duy trì tốt các trang mạng xã hội của địa phương, đơn vị: Đường 5 anh dũng (huyện An Dương), Cát Bi rực lửa (quận Hải An), Âm vang Ngô Quyền (quận Ngô Quyền), Lê Chân trong trái tim tôi (quận Lê Chân), Sao Tháng 5…

Chất lượng, hiệu quả thông tin của các trang mạng xã hội ngày càng được nâng cao với phương châm đa dạng hoá hình thức tuyên truyền, linh hoạt trong tiếp nhận và xử lý thông tin, các trang mạng xã hội đã làm tốt nhiệm vụ cung cấp, định hướng thông tin chính thống, tích cực; đấu tranh phản bác thông tin xấu, độc, thu hút sự quan tâm của dư luận xã hội. Thành viên Nhóm Chuyên gia, Cộng tác viên của Ban Chỉ đạo 35 thành phố tập trung tuyên truyền thông qua các trang, nhóm, tài khoản facebook. 

Ban Chỉ đạo 35 cấp quận, huyện và các đơn vị quản trị, duyệt tin bài tương tác, trả lời thắc mắc của các thành viên để hiểu và thông suốt các nội dung tuyên truyền. Thông qua các trang, nhóm Facebook đăng tải trên 15.000 tin bài về các sự kiện tiêu biểu nổi bật của cả nước, thành phố và các địa phương nhằm thực hiện việc tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và các thành tựu phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội, gương người tốt việc tốt, điển hình tiên tiến… thu hút trên 276.000 lượt tương tác.

Việc tăng cường xây dựng, phát triển các trang mạng xã hội trên địa bàn thành phố, đẩy mạnh thông tin tích cực đã góp phần tăng cường giáo dục chính trị tư tưởng, giúp xây dựng bản lĩnh chính trị cho cán bộ, đảng viên và nhân dân thành phố có sức đề kháng và khả năng ứng phó trước những tình huống phức tạp, nhất là đấu tranh với âm mưu, thủ đoạn “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch; tạo sự thống nhất về tư tưởng và hành động trong Đảng, sự đồng thuận trong toàn xã hội… 

Thứ hai, đề cao tính dự báo tình hình, chủ động nắm bắt xu hướng, hoạt động trên các mạng xã hội; phối hợp với các địa phương, đơn vị kịp thời cung cấp thông tin, định hướng dư luận xã hội, không để các đối tượng thù địch, chống đối lợi dụng chống phá, bôi nhọ, xuyên tạc.

Để đảm bảo tính công khai, minh bạch, kịp thời trên cơ sở nguyên tắc thông tin đi trước một bước, Ban Tuyên giáo Thành uỷ chủ động phối hợp với các ban, sở, ngành, địa phương liên quan trong cung cấp thông tin, đặc biệt là những thông tin về việc triển khai các công trình, dự án lớn trên địa bàn thành phố; thông tin liên quan đến công tác tổ chức, cán bộ; xử lý các sai phạm, vi phạm trong việc triển khai, tổ chức hoạt động quản lý nhà nước các cấp…, những vụ việc dễ phát sinh “điểm nóng” chính trị - xã hội để kịp thời định hướng thông tin dư luận tạo nên sự ổn định về tư tưởng, tình cảm trong cán bộ, đảng viên, nhân dân thành phố. Hoạt động này được thực hiện chủ động, nghiêm túc, nền nếp trong các hội nghị báo cáo viên, hội nghị giao ban cộng tác viên dư luận xã hội và giao ban báo chí tuần, tháng của Ban Tuyên giáo Thành uỷ. 

Bên cạnh việc cung cấp thông tin, tuyên truyền vận động, Ban Tuyên giáo Thành uỷ đề nghị các cơ quan chức năng xử lý các sai phạm về đăng tải thông tin sai sự thật theo quy định; đăng tải các viết tin bài và bố trí lực lượng đấu tranh, phản bác. 6 tháng đầu năm 2023, Ban Tuyên giáo Thành ủy tổ chức đặt bài chuyên gia và cộng tác viên  với trên 200 bài viết, chia sẻ, lan toả hơn 1.850 bài viết, phóng sự…

Việc nâng cao chất lượng, hiệu quả của công tác dự báo, nắm bắt, tổng hợp và định hướng dư luận xã hội được Ban Tuyên giáo Thành uỷ đặc biệt quan tâm và triển khai ngày càng đi vào nền nếp, thực chất, góp phần quan trọng hỗ trợ công tác định hướng thông tin, tuyên truyền, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. 

Thứ ba, phối hợp chặt chẽ với các lực lượng, tạo sức mạnh tổng hợp trong đấu tranh phản bác các luận điệu sai trái, thù địch. 

Ban Tuyên giáo Thành uỷ tham mưu cho Ban Chỉ đạo 35 thành phố thường xuyên chỉ đạo các ban, ngành liên quan tăng cường phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị liên quan để chủ động nắm tình hình, phát hiện sớm hoạt động của các đối tượng chống phá, xuyên tạc; rà soát, phát hiện các trang blog, trang facebook, trang website, các diễn đàn thường xuyên đăng tải các thông tin không đúng sự thật, xuyên tạc, chống phá nền tảng tư tưởng của Đảng để đề xuất biện pháp kịp thời xử lý.

Các ngành chức năng, thành viên Ban Chỉ đạo 35 thành phố phối hợp huy động lực lượng, tạo thế trận rộng khắp, chặt chẽ trong đấu tranh phản bác quan điểm, luận điệu sai trái thù địch. Rà soát, sàng lọc các đối tượng, qua đó xác định, phân loại đối tượng tiến hành xử lý bằng pháp luật; đối tượng có thông tin ảo, không rõ danh tính, không sinh sống trên đại bàn… thì tiến hành biện pháp đấu tranh gỡ bỏ tài khoản, bài viết; tiến hành bóc gỡ  35 tài khoản và tháo gỡ thành công nhiều tin bài có nội dung xấu độc trên mạng xã hội Facebook...

Từ thực tiễn hoạt động, để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền thông tin tích cực phản bác các luận điệu xuyên tạc, sai trài, thù địch góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác thông tin xấu độc, các quan điểm sai trái, thù địch trên Internet, mạng xã hội trên địa bàn thành phố, Ban Tuyên giáo Thành uỷ Hải Phòng xác định một số nội dung trọng tâm trong thời gian tới như sau:

Một là, đánh giá thực chất kết quả 5 năm tổ chức triển khai Nghị quyết 35-NQ/TW của Bộ Chính trị, Kế hoạch số 280-KH/TU ngày 26/6/2020 của Ban Thường vụ Thành ủy về việc thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW, xác định phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới để nâng cao chất lượng, hiệu quả việc tổ chức thực hiện Nghị quyết trên địa bàn thành phố. 

Tiếp tục triển khai có chất lượng Quy định số 85-QĐ/TW ngày 7/10/2022 của Ban Bí thư về việc cán bộ, đảng viên thiết lập và sử dụng trang thông tin điện tử cá nhân trên Internet, mạng xã hội; Hướng dẫn số 99-HD/BTGTW ngày 20/3/2023 của Ban Tuyên giáo Trung ương về hướng dẫn thực hiện Quy định số 85-QĐ/TW của Ban Bí thư. Triển khai có hiệu quả phần mềm: “Giám sát, quản lý thông tin trên mạng internet và mạng xã hôị”.

Hai là, nâng cao chất lượng, hiệu quả thông tin, truyên truyền trên các trang mạng xã hội của Ban Chỉ đạo 35 các cấp; ngành thành viên của Ban Chỉ đạo 35 thành phố; định hướng việc đăng tải, chia sẻ những thông tin chính thống, tích cực, thông tin đấu tranh, phản bác; thông tin “xây” và “chống”; chỉ đạo kết nối tài khoản của các lực lượng để thực hiện đồng bộ các biện pháp đấu tranh trên mạng xã hội. 

Ba là, tiếp tục tăng cường phối hợp với các ban, sở, ngành, đơn vị, địa phương liên quan trong công tác nắm bắt thông tin, tình hình hoạt động của các đối tượng cực đoan, chống phá trên địa bàn thành phố; chú trọng việc dự báo tình hình, xu hướng hoạt động, để kịp thời định hướng thông tin, xử lý vi phạm và đấu tranh, phản bác. Phối hợp, đề nghị việc sử dụng giải pháp công nghệ để tăng cường tính chủ động trong nắm bắt, sàng lọc thông tin xấu độc trên mạng internet và mạng xã hội để kịp thời ngăn chặn việc lan toả, phát tán thông tin không có lợi cho sự phát triển của thành phố.

Bốn là, kịp thời thông tin thời sự, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, những vấn đề bức xúc mà cán bộ, Đảng viên và Nhân dân quan tâm, nắm bắt tình hình, xử lý tốt những vấn đề phát sinh về tư tưởng, định hướng dư luận xã hội tạo sự thống nhất trong Đảng, sự đồng thuận trong xã hội; chủ động phòng ngừa, ngăn chặn, đẩy lùi những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ. Tăng cường theo dõi, nắm bắt tình hình cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên tham gia chia sẻ thông tin của các lực lượng chống phá; đăng tin bài, bình luận trên blog, facebook… trái với chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. 

Năm là, thường xuyên tổ chức các cuộc tọa đàm, trao đổi, rút  kinh nghiệm giữa các cơ quan chức năng, lực lượng nòng cốt trong đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, thù địch trên internet, mạng xã hội, với phương châm vừa làm, vừa rút kinh nghiệm./.

Nguyên Thảo

Có thể bạn quan tâm

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Liên kết website

Xem nhiều nhất