Quảng Trị: Trưng bày tư liệu về Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam
Khách tham quan một triển lãm bản đồ, trưng bày tư liệu về Trường Sa, Hoàng Sa. (Nguồn: TTXVN)

Triển lãm giới thiệu nhiều ấn phẩm bao gồm tư liệu bản đồ, văn bản, hình ảnh... về chủ quyền biển đảo của Việt Nam được thu thập ở trong nước và các nước trên thế giới, qua đó góp phần tuyên truyền nâng cao nhận thức, khơi dậy lòng yêu nước, tinh thần đoàn kết và ý thức trách nhiệm của nhân dân trong nước, cũng như kiều bào Việt Nam ở nước ngoài trong công cuộc bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc. 

Triển lãm cung cấp những thông tin, chứng cứ lịch sử khẳng định chủ quyền pháp lý của Việt Nam đối với 2 quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa; bác bỏ những luận điệu xuyên tạc lịch sử, những yêu sách chủ quyền phi lý của Trung Quốc đối với 2 quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam; đồng thời giúp bạn bè quốc tế hiểu được sự thật lịch sử, hiểu được ý chí, nguyện vọng chính đáng của nhân dân Việt Nam trong việc bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ, chủ quyền biển đảo của Tổ quốc. 

Phát biểu tại buổi lễ, ông Hà Sỹ Đồng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Trị nêu rõ: "Tuần lễ biển và hải đảo Việt Nam với chủ đề vì tương lai của chúng ta, có ý nghĩa hết sức quan trọng, là thông điệp mong muốn con người hãy chung tay bảo vệ môi trường biển, có ý thức trách nhiệm hơn trong việc làm sạch biển, không vì lợi nhuận kinh tế mà hủy hoại môi trường biển. Tuyên truyền sâu rộng cho các tầng lớp nhân dân về vị trí, vai trò, tiềm năng của biển, hải đảo Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc." 

Trong “Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam năm 2017," tỉnh Quảng Trị yêu cầu các cấp, ngành và các địa phương cần tiếp tục tuyên truyền, phổ biến đường lối, chủ trương, quan điểm, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước về vấn đề biển, đảo; đẩy mạnh công tác tuyên truyền về những cơ sở, chứng cứ lịch sử và pháp lý khẳng định chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa; tăng cường tuyên truyền, nhân rộng những tấm gương cá nhân và tập thể tiên tiến, điển hình trong các hoạt động phát triển kinh tế, bảo vệ môi trường biển, đảo./.

Theo TTXVN

Có thể bạn quan tâm

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Liên kết website

Xem nhiều nhất