Đất nước phơi phới sắc Xuân, đẩy mạnh công cuộc đổi mới, hội nhập quốc tế

Mùa xuân lại về trên đất nước. Thong thả ngày xuân, ta cùng nhau nhìn lại những gì đã làm được, nhất là năm 2017 vừa qua. Có thể nhận thấy rằng, nhân tố tạo dáng hình đất nước như hôm nay là thành công của sự nghiệp đổi mới và hội nhập quốc tế.

Cùng với thắng lợi của công cuộc đổi mới, trong những năm qua, chúng ta đã thực hiện được một cuộc hội nhập quốc tế ngoạn mục cả về bề rộng, chiều sâu và tầm cao. Đến nay, ta đã có quan hệ ngoại giao với 187 nước; có quan hệ kinh tế với 223 quốc gia và vùng lãnh thổ, là thành viên của hơn 70 tổ chức khu vực và thế giới. Quan hệ của Việt Nam với hầu hết các nước khắp năm châu bốn biển đều rất tốt đẹp. Chúng ta đã và đang sánh vai cùng nhịp bước với bạn bè quốc tế.

Năm 2017 đã thể hiện rõ nét nhất những thành công của đất nước trong hành trình đổi mới và hội nhập quốc tế. Với sự phấn đấu quyết liệt của toàn Đảng, toàn dân ta, mặc dù phải trải qua nhiều khó khăn do thiên tai gây ra như bão, lụt, sụt lở đất ở cả vùng núi phía Bắc và miền Trung, nhưng chúng ta đã phấn đấu đạt tăng trưởng GDP 6,81% đạt khoảng 220 tỷ USD, mức tăng cao nhất trong nhiều năm qua. Cùng với đó là cả 13 chỉ tiêu đề ra đều đạt và vượt. Cũng trong năm 2017, đạt kỷ lục về giao thương xuất nhập khẩu với kim ngạch 425 tỷ USD; khách nước ngoài du lịch vào Việt Nam tăng hơn 30%, tương đương 13 triệu lượt người; đầu tư trực tiếp nước ngoài vào Việt Nam gia tăng đáng kể với 35,88 tỷ USD, tăng 44,4% so với năm 2016; doanh nghiệp trong nước tăng lên 126.859 doanh nghiệp, vượt qua kỷ lục năm 2016 đạt được là 110.100 doanh nghiệp; dự trữ ngoại hối đạt 51,5 tỷ USD, mức cao nhất từ trước tới nay.

Rõ ràng, chặng đường vừa qua là chặng đường rất đỗi vinh quang, chúng ta đã thực hiện thành công bước chuyển vươn tầm đất nước. Thực tế càng chứng tỏ đường lối đổi mới và hội nhập quốc tế do Đảng khởi xướng, lãnh đạo tổ chức thực hiện là hết sức đúng đắn và mang đầy năng lượng sáng tạo.

Đổi mới và hội nhập quốc tế là hai nhiệm vụ chiến lược thực hiện mục tiêu chung phát triển đất nước; là hai vấn đề có quan hệ mật thiết thúc đẩy lẫn nhau; là hai yếu tố tạo ra động lực mới cho dân tộc ta vươn lên bắt kịp bước đi của thời đại. Đổi mới là quá trình tự gạt bỏ và tháo gỡ những cản trở, tổ chức lại nền kinh tế, hợp lý hóa việc quản trị xã hội, giải phóng mọi năng lực, động viên và sử dụng có hiệu quả mọi tiềm năng để tạo ra nội lực và sự thông thoáng hài hòa trong nước. Mở cửa, hội nhập quốc tế là sự vươn xa, tiếp thu và chắt lọc cái đẹp, cái hay, cái tinh hoa của nhân loại, thu hút nguồn lực bên ngoài để tạo thế và lực bên trong, kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại, biến cái chưa thể thành cái có thể, nhân lên những sức mạnh đang có thành động lực mới vô cùng mạnh mẽ thúc đẩy đất nước phát triển. Đổi mới và hội nhập quốc tế ngày càng hiệu quả tạo dựng cho đất nước có thế mới, lực mới và gia tốc mới. Thế mới và lực mới là tổng hòa của những thành tựu rất to lớn, quan trọng do công cuộc đổi mới đem lại; là kết quả thiết thực của việc chủ động, tích cực hội nhập quốc tế, tạo thành tổng hợp lực tương hỗ giữa bên trong và bên ngoài, thúc đẩy tăng tốc, tạo lập gia tốc mới để bứt phá và phát triển đất nước. Thế mới, lực mới, gia tốc mới của Việt Nam càng được củng cố vì Đảng Cộng sản Việt Nam là Đảng trí tuệ, nhận thức xác đáng về thời cuộc để có đường lối và định hướng đúng đắn, đưa đất nước phát triển hợp quy luật xã hội; nhân dân Việt Nam cần cù, thông minh, giàu lòng yêu nước, có bản lĩnh và ý chí cách mạng kiên cường, tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng; tiềm năng và lợi thế về địa - chính trị, địa - kinh tế, đặc biệt là lợi thế về nguồn lao động dồi dào đầy sức sáng tạo. Đó là những yếu tố rất cơ bản kết thành sức mạnh tổng hợp của đất nước.

Nhưng tầm vóc của công cuộc đổi mới và sự hội nhập quốc tế càng lớn bao nhiêu thì những vấn đề mà chúng ta cần giải quyết càng khó khăn, phức tạp bấy nhiêu. Đổi mới là một quá trình tự giác rất cao, là sự sáng tạo không ngừng; chỉ cần thiếu tự giác hoặc thiếu sáng tạo là cả sự nghiệp bị ngưng đọng, bị mất đi cái mới, quay lại cái cũ kỹ, lạc hậu hoặc biến tướng thành những thứ lệch lạc, méo mó. Hội nhập quốc tế càng cần ý chí và nghị lực, vì đó thực chất là cuộc đua tranh quyết liệt, vừa hợp tác, vừa đấu tranh, là quá trình các nước tương tác với nhau, ảnh hưởng, tùy thuộc vào nhau và có thể chuyển hóa lẫn nhau. Vậy nên hội nhập quốc tế phải trên cơ sở tự khẳng định mình, nghĩ bằng trí não của mình, đi bằng đôi chân và làm bằng đôi tay của mình. Hội nhập mà không bị hòa tan, không bị cuốn vào vòng xoáy phức tạp của thời cuộc, không bị đánh mất mình. Hội nhập quốc tế một cách chủ động, tích cực nhưng phải giữ vững độc lập, tự chủ, bảo vệ chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ của đất nước, bảo vệ chế độ chính trị, bảo vệ nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc Việt Nam.

Bối cảnh đặc trưng của thế giới và trong nước hiện nay vừa tạo cho công cuộc đổi mới và quá trình hội nhập quốc tế của nước ta những triển vọng mới đầy hứa hẹn, vừa đặt ra những nhiệm vụ mới hết sức to lớn, nặng nề. Thuận lợi và khó khăn, thời cơ và nguy cơ đan xen nhau và cùng tác động tới chiều hướng phát triển đất nước. Vấn đề là phải chủ động nắm bắt thời cơ, thúc đẩy công cuộc đổi mới và sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa có bước phát triển mới; chủ động, tích cực tham gia quá trình hợp tác, phân công lao động quốc tế, phát huy lợi thế sẵn có và tạo lập lợi thế so sánh mới để vươn lên, phát triển nhanh và bền vững; tận dụng thế và lực đã có, tạo thế và lực mới. Đồng thời, luôn tỉnh táo, kiên định đẩy lùi và khắc phục các nguy cơ, kể cả nguy cơ mới nảy sinh, bảo đảm cho sự phát triển ổn định và đúng hướng.

Nắm chắc tình hình trên, trong Văn kiện Đại hội XII, Đảng ta xác định mục tiêu và nhiệm vụ cơ bản là: “Tăng cường xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh. Phát huy sức mạnh toàn dân tộc và dân chủ xã hội chủ nghĩa. Đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới, phát triển kinh tế nhanh, bền vững, phấn đấu sớm đưa nước ta trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại. Nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân. Kiên quyết, kiên trì đấu tranh bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, bảo vệ Đảng, Nhà nước, nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa. Giữ gìn hòa bình, ổn định, chủ động và tích cực hội nhập quốc tế để phát triển đất nước. Nâng cao vị thế và uy tín của Việt Nam trong khu vực và trên thế giới”(1).

Trong niềm vui chung dâng trào sức xuân đất nước, chúng ta có thể tin tưởng vững chắc rằng, Việt Nam đang trong tư thế vươn tầm, kiên định con đường độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, đã có đủ sức lực và trí tuệ để sánh vai cùng bạn bè khắp thế giới, tiến cùng thời đại, nhất định thực hiện thành công mục tiêu: Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh./. 

 (1) Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII, Nxb. Chính trị quốc gia - Sự Thật, H, 2016, tr. 76.

Có thể bạn quan tâm

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Liên kết website

Xem nhiều nhất