"Bổ sung quy định điều trị suy dinh dưỡng nặng trẻ em vào Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi)”.
Quang cảnh Hội thảo

Mục đích của Hội thảo là lấy ý kiến của các nhà quản lý, các nhà khoa học, các chuyên gia dinh dưỡng, bảo vệ chăm sóc trẻ em và các chuyên gia pháp lý, đưa ra các luận cứ khoa học về tính cấp thiết phải luật hóa việc điều trị suy dinh dưỡng (SDD) nặng trẻ em.

Hội thảo cũng nhằm đánh giá rõ tình trạng SDD và SDD nặng cấp tính trẻ em ở việt Nam; tác hại của bệnh SDD trẻ em đến tương lai của đất nước và đề xuất những giải pháp điều trị tích cực nhằm hạn chế bệnh SDD nặng cấp tính trẻ em, góp phần thực hiện các chỉ tiêu về dinh dưỡng theo tinh thần Nghị quyết 20- NQ/TW Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng hóa XII; đồng thời, hướng đến hoàn thiện dự thảo Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi), trong đó quy định rõ việc “Sử dụng thuốc trong khám bệnh, chữa bệnh và sản phẩm chuyên biệt điều trị suy dinh dưỡng nặng cấp tính cho trẻ em từ không đến bảy mươi hai tháng tuổi” (Điều 84).