Đồng chí Lại Xuân Môn dự Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tại Lào Cai
Đồng chí Lại Xuân Môn phát biểu.

Đây là Ngày hội “điểm” do Công an tỉnh Lào Cai phối hợp với UBND huyện Bảo Yên tổ chức. Cùng dự, chung vui với đồng bào các dân tộc địa phương trong Ngày hội còn có đại diện lãnh đạo một số cục, vụ, đơn vị thuộc Bộ Công an và Ban Tuyên giáo Trung ương.

Về phía tỉnh Lào Cai có các đồng chí: Dương Đức Huy, Ủy viên Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ; Lý Bình Minh, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Lãnh đạo Công an tỉnh; Thường trực Huyện ủy, UBND huyện Bảo Yên cùng cán bộ và đông đảo nhân dân các dân tộc tại địa phương.

Phát biểu tại Ngày hội, đồng chí Lại Xuân Môn nêu rõ, bảo vệ an ninh quốc gia và bảo đảm trật tự an toàn xã hội là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đảng, Nhà nước ta luôn coi trọng, quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (ANTQ). Ngày 13/6/2005 Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 521/2005/QĐ-TTg về việc lấy ngày 19/8 hàng năm là “Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ”. Việc tổ chức Ngày hội hằng năm có ý nghĩa quan trọng trong việc giáo dục truyền thống yêu nước, lòng tự hào dân tộc. Đồng thời, đây là dịp để biểu dương, khen thưởng những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc, nhân rộng những điển hình tiên tiến; tạo sức lan tỏa nhằm phát huy tinh thần cảnh giác cách mạng, nâng cao ý thức trách nhiệm của các tầng lớp nhân dân trong sự nghiệp bảo vệ ANTQ và xây dựng lực lượng Công an Nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, gắn bó mật thiết với nhân dân; góp phần đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, xây dựng củng cố nền an ninh nhân dân tại địa bàn cơ sở trong tình hình mới, phục vụ công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN.

Đồng chí Lại Xuân Môn và các đại biểu tham dự Ngày hội.

Đồng chí Phó trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương biểu dương, ghi nhận và chúc mừng những thành tích mà nhân dân và cán bộ xã Nghĩa Đô, huyện Bảo Yên nói riêng và tỉnh Lào Cai nói chung đã đạt được trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ thời gian qua, đồng thời nhấn mạnh, dự báo trong thời gian tới, tình hình thế giới, khu vực có nhiều diễn biến phức tạp, khó lường. Ở trong nước, các yếu tố phức tạp về an ninh trật tự còn tiềm ẩn; công tác bảo đảm an ninh quốc gia đặt ra nhiều vấn đề mới hơn. Các thế lực thù địch, phản động, tội phạm tiếp tục lợi dụng không gian mạng, các vấn đề dân tộc, tôn giáo, nhân quyền... để kích động, chống phá Đảng, Nhà nước; an ninh xã hội tiềm ẩn nhiều vấn đề phức tạp hơn do khó khăn, bức xúc xuất phát từ ảnh hưởng của dịch bệnh và giá cả các mặt hàng thiết yếu tăng cao...

Đồng chí Lại Xuân Môn tin tưởng, trong thời gian tới, phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ tại địa phương tiếp tục phát triển sâu rộng với nhiều cách làm hay, sáng tạo, nhiều điển hình tiên tiến có sức lan tỏa, góp phần tạo môi trường thuận lợi cho phát triển kinh tế - xã hội của địa phương; đồng thời đề nghị cán bộ và nhân dân các dân tộc xã Nghĩa Đô, huyện Bảo Yên nói riêng và tỉnh Lào Cai nói chung quan tâm thực hiện một số nội dung sau:

Một là, tiếp tục quán triệt và thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Kết luận số 44 ngày 22/1/2019 của Ban Chấp hành Trung ương về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 09 của Ban Bí thư Trung ương khóa XI về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới”; gắn kết chặt chẽ phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thông mới, đô thị văn minh”; huy động sự tham gia tích cực, đông đảo của quần chúng nhân dân trong công tác bảo đảm an ninh trật tự và phong trào bảo vệ ANTQ.

Đồng chí Lại Xuân Môn tặng quà chúc mừng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Nghĩa Đô.

Hai là, tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật; chủ động đổi mới hình thức, biện pháp tuyên truyền, chú trọng việc ứng dụng công nghệ 4.0, mạng xã hội, xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trên không gian mạng để nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, hướng dẫn cán bộ, đảng viên và nhân dân nắm vững chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhất là các quy định về an ninh trật tự; để nhân dân hiểu được quyền, nghĩa vụ công dân và tích cực tham gia công tác bảo đảm an ninh trật tự.

Ba là, đẩy mạnh xã hội hóa công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ theo hướng “tự phòng, tự quản, tự bảo vệ, tự hòa giải” ngay từ cơ sở, đảm bảo phù hợp với điều kiện, hoàn cảnh cụ thể và đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ an ninh trật tự của địa phương. Tập trung nghiên cứu, lựa chọn xây dựng và nhân rộng các mô hình mới, phù hợp và đáp ứng yêu cầu nhằm phát huy quyền làm chủ của nhân dân trên lĩnh vực bảo đảm an ninh trật tự.

Bốn là, nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước về an ninh trật tự, củng cố hệ thống chính trị cơ sở, gắn với công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; quan tâm củng cố và kiện toàn lực lượng Công an xã ngày càng trong sạch, vững mạnh. Chú trọng phát huy vai trò các tổ chức đoàn thể, chức sắc tôn giáo, người có uy tín trong cộng đồng dân cư, các điển hình tiên tiến làm “hạt nhân” duy trì và thúc đẩy phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ.

Năm là, tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Quyết định số 521/2005/QĐ-TTg của Thủ tướng chính phủ và các văn bản có liên quan về “Tổ chức Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ”; hằng năm Đảng ủy, UBND xã phải có kế hoạch, chương trình hành động cụ thể để tổ chức Ngày hội tại các khu dân cư, gắn với việc thực hiện quy chế dân chủ nhằm phát huy vai trò của quần chúng nhân dân trong công tác phòng ngừa, đấu tranh chống tội phạm và tệ nạn xã hội.

Sáu là, đề nghị nhân dân các dân tộc xã Nghĩa Đô tiếp tục phát huy truyền thống của quê hương cách mạng và những kết quả đã đạt được, chấp hành nghiêm chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; nỗ lực khắc phục khó khăn, đoàn kết, giúp đỡ nhau trong lao động sản xuất, phát triển kinh tế - xã hội.

Đồng chí Lại Xuân Môn chụp ảnh lưu niệm cùng đại biểu và đồng bào các dân tộc xã Nghĩa Đô.

Nhân dịp này, nhiều tập thể và cá nhân của xã Nghĩa Đô đã được khen thưởng, nhận Kỷ niệm chương, Bằng khen, Giấy khen của Bộ Công an, UBND tỉnh, Công an tỉnh Lào Cai... vì đã có những thành tích xuất sắc trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ./.

Những năm qua, Đảng ủy, chính quyền và nhân dân các dân tộc xã Nghĩa Đô đã tích cực tham gia xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ. Từ đầu năm đến nay, địa phương đã tổ chức 8 buổi tuyên tuyền pháp luật cho 2.100 lượt người dân. Bà con cung cấp nhiều nguồn tin có giá trị giúp lực lượng công an điều tra, giải quyết nhiều vụ việc. Lực lượng Công an xã tăng cường công tác nắm tình hình, kịp thời tham mưu cho cấp ủy, chính quyền giải quyết tốt các vấn đề liên quan an ninh trật tự xảy ra trên địa bàn, không để phát sinh “điểm nóng”. Củng cố, duy trì hoạt động hiệu quả các mô hình “Dòng họ tự quản về an ninh trật tự”, “Thôn bản bình yên, gia đình hạnh phúc”, “Tổ tự quản về an ninh trật tự và phòng, chống dịch COVID-19”, các tổ an ninh nhân dân, tổ hoà giải tại 13/13 thôn, bản...

Một số hình ảnh đồng chí Lại Xuân Môn và các đại biểu dự, chung vui cùng đồng bào các dân tộc xã Nghĩa Đô trong Ngày hội:

Tin, ảnh: Thế Hoàng

Có thể bạn quan tâm

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Liên kết website

Xem nhiều nhất