Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Vĩnh Long

Trong thời gian qua, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Vĩnh Long đã chỉ đạo, triển khai thực hiện Chỉ thị số 01-CT/TW, ngày 9/3/2021 của Bộ Chính trị về việc nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng một cách tích cực, hiệu quả.

Đến thời điểm 10/11/2021, toàn tỉnh tổ chức được 3.294 cuộc tuyên truyền, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng với có 106.468 người dự, trong đó có 38.656 đảng viên, đạt 94,53%, tuyên truyền được 10.224 cuộc cho 251.988 đoàn viên, hội viên các tổ chức chính trị - xã hội.

Thường trực Tỉnh ủy đã chỉ đạo Ban Tuyên giáo biên soạn, phát hành 105.000 tờ gấp, dạng Hỏi - Đáp (mỗi loại 350.000 tờ), phát hành đến các chi, đảng bộ cơ sở, tổ nhân dân tự quản, chi, tổ hội của các tổ chức chính trị - xã hội, báo cáo viên, tuyên truyền viên trong toàn tỉnh để phục vụ công tác tuyên truyền.

Song song đó, định kỳ hằng tuần Ban Tuyên giáo tỉnh trích lược nội dung Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng để biên soạn bản tin, gửi cho Ban tuyên giáo và Trung tâm văn hóa – thông tin và thể thao cấp huyện thực hiện chuyên mục “Đưa chỉ thị, nghị quyết của Đảng vào cuộc sống”, tuyên truyền trên hệ thống 8 đài truyền thanh cấp huyện và 1.815 cụm loa truyền thanh không dây ấp, khóm/107 xã phường, thị trấn, thu hút trên 60.000 lượt người nghe/buổi phát thanh.

Ngoài ra, trang Fanpage và trên Facebook của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã đăng trên 50 Infographic, bài viết, thông tin có liên quan nội dung Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. Hiện có trên 16.000 người thích trang; trung bình hàng tháng, có trên 100.000 người mới, tham gia tiếp cận trang; trên 100.000 lượt tương tác với bài viết và trên 2.000 lượt thích trang mới. Cao điểm, trang tiếp cận được trên 500.000 lượt tương tác với bài viết. Trang ngày càng thu hút được sự quan tâm và trở thành địa chỉ tin cậy của các tầng lớp Nhân dân trong việc tiếp cận thông tin chính thống.

Bên cạnh đó, Ban Tuyên giáo tỉnh đã lập Trang Tuyên giáo Vĩnh Long trên ứng dụng mạng xã hội Zalo để cùng góp phần đẩy mạnh công tác tuyên truyền theo chiều rộng.

Về tình hình triển khai các hoạt động kỷ niệm 100 năm Ngày sinh Thủ tướng Võ Văn Kiệt và 110 năm Ngày sinh cố Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Phạm Hùng, Ban Thường vụ Tỉnh ủy cũng đang tích cực triển khai các nội dung như xây dựng kế hoạch, đề cương tuyên truyền, cổ động trực quan, trưng bày, triển lãm, văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao chào mừng, tổ chức nói chuyện truyền thống, tổ chức hội trại, về nguồn; tổ chức cuộc thi trực tuyến tìm hiểu về cuộc đời và sự nghiệp cách mạng của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Phạm Hùng, tái bản quyển sách “Phạm Hùng người chiến sĩ dạ sắt gan đồng”, xây dựng phim tư liệu về đồng chí Võ Văn Kiệt, xuất bản sách “Chất ngọc Võ Văn Kiệt”…

Thực hiện chỉ đạo của Trung ương và Bộ, ngành, Tỉnh ủy Vĩnh Long đã ban hành nhiều văn bản tập trung chỉ đạo quyết liệt công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh; vận dụng linh hoạt các giải pháp trong phòng chống dịch; kịp thời tổ chức các cuộc họp định kỳ và đột xuất để đánh giá, chỉ đạo đề ra giải pháp trong từng giai đoạn phù hợp tình hình diễn biến của dịch bệnh.

Tỉnh ủy Vĩnh Long cũng đã thành lập Ban Chỉ đạo và các Tiểu ban thuộc Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh để kịp thời thống nhất trong chỉ đạo thực hiện. Chỉ đạo Ban Tuyên giáo và Tiểu ban Thông tin, tuyên truyền phối hợp với các ngành đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, đăng tải các văn bản trên các phương tiện thông tin, nền tảng công nghệ dùng chung, phát hành các ấn phẩm tuyên truyền, cùng nhiều tin, bài viết… phục vụ tốt công tác tuyên truyền sâu, rộng từ tỉnh đến cơ sở. Chỉ đạo các huyện, thị, thành ủy, đảng ủy trực thuộc, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội cấp tỉnh, cơ quan quản lý báo chí đưa tin kịp thời về tình hình dịch bệnh, công tác an sinh xã hội và định hướng tốt dư luận xã hội.

Chỉ đạo Ban Chỉ đạo 35 của tỉnh đẩy mạnh công tác đấu tranh, ngăn chặn, xử lý thông tin chống phá Ðảng, Nhà nước, chế độ và công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh. Phối hợp chặt với cơ quan chuyên môn và các địa phương, đơn vị rà soát các tài khoản (Zalo, Facebook); thành viên các tổ, nhóm của Ban Chỉ đạo 35 các cấp, các ngành trong việc cung cấp thông tin chính thống, chia sẻ nhiều bài viết định hướng, đấu tranh, phản bác trên các trang mạng xã hội.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Chỉ đạo Ban Tuyên giáo tỉnh cập nhật kịp thời, đầy đủ trong Bản tin Thông tin Công tác tư tưởng phát hành hàng tháng, website của Ban Tuyên giáo tỉnh; Cổng thông tin điện tử tỉnh lập trang “Thông tin về phòng, chống dịch bệnh COVID-19”. Tiểu ban Thông tin, tuyên truyền lập trang zalo “Chuyển đổi số Vĩnh Long” để nhằm triển khai, tuyên truyền kịp thời các chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh về công tác phòng, chống dịch COVID-19 và tình hình phòng, chống dịch trên địa bàn tỉnh.  

Thành lập trang Zalo “Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Vĩnh Long” và đổi mới bằng hình thức đồ họa thông minh (thiết kế Infographic) kịp thời tuyên truyền các văn bản chỉ đạo và cập nhật số liệu về COVID-19 hằng ngày trên địa bàn tỉnh, đảm bảo truyền tải thông tin ngắn gọn, nhanh chóng và rõ ràng, góp phần nâng cao hiệu quả tuyên truyền. Qua đó, tạo sự đồng thuận, tâm lý tin tưởng tuyệt đối của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước đối với công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn.

Phát biểu chỉ đạo, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa đánh giá cao lãnh đạo tỉnh Vĩnh Long đã quán triệt, triển khai Nghị quyết và Chỉ thị của Trung ương, tập trung công tác xây dựng Đảng và phát huy vai trò người đứng đầu nêu gương… Sự nỗ lực trong công tác phòng, chống dịch và phát triển kinh tế - xã hội được người dân đồng tình ủng hộ, vừa bảo đảm sức khỏe vừa thực hiện tốt an sinh xã hội.

Định hướng thời gian tới, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa đề nghị Vĩnh Long cần bám sát sự chỉ đạo của Trung ương và chủ động các phương án để tập trung chỉ đạo quyết liệt công tác phòng, chống dịch COVID-19.

Bên cạnh, tiếp tục triển khai, thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Vĩnh Long lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025, chú trọng công tác xây dựng Đảng và bộ máy hệ thống chính trị; triển khai thực hiện đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh một cách đồng bộ, quyết liệt, hiệu quả giữa việc học tập, làm theo và nêu gương. Đồng thời, tăng cường hoạt động hiệu quả của Ban Chỉ đạo 35 của Tỉnh ủy, công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

Các ngày lễ lớn ở Vĩnh Long sắp diễn ra theo cấp quốc gia có ý nghĩa trang trọng, thiết thực, nhưng bảo đảm tính an toàn và thực tiễn tình hình. Khi tổ chức phải có sự đồng lòng ủng hộ, tạo sự đồng thuận trong nhân dân vừa giáo dục truyền thống vừa phục vụ nhân dân…

Về những nội dung tỉnh kiến nghị, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa bày tỏ sự đồng tình xây dựng một bảo tàng nông nghiệp, là sự kiện có ý nghĩa cho cả vùng, thiết kế phải mang tính tầm cỡ quốc gia và quốc tế.

* Vào buổi sáng cùng ngày, đoàn công tác của Ban Tuyên giáo Trung ương do đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương đã đến dâng hương tưởng niệm nguyên Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Phạm Hùng, Cố Thủ tướng Chính phủ Võ Văn Kiệt.

Phạm Thu Hà

Ban Tuyên giáo Trung ương

Có thể bạn quan tâm

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Liên kết website

Xem nhiều nhất